Осребряване на ваучер за подарък

След като използвате ваучера си за подарък от Airbnb, ще разполагате с кредит за подарък, който да приложите при следващата си резервация.
В момента може да се използва само от физически лица в САЩ с начин на плащане в САЩ.
Примерен ваучер за подарък

Неща, които трябва да имате предвид

Покриване на цената

Трябва да имате издаден в САЩ начин на плащане в акаунта си, преди да използвате ваучер за подарък. Ако общата сума се различава от кредита ви за подарък, този начин на плащане ще се използва за изплащане на разликата.

Никога не изтича

След като бъде използван, кредитът от ваучера за подарък е достъпен за резервиране сега или по-късно. Посредством 5,6 милиона активни обяви и десетки хиляди изживявания, които се предлагат в Airbnb, имате безброй начини да опознаете нещо ново.

Съображения

Средствата от кредити за подарък не може да се използват за плащане на промени в съществуващи резервации, за насрочени или предстоящи плащания по дългосрочни престои, както и за планове за плащане.

Кредитен баланс

В раздела „Начини на плащане“ в акаунта си ще намерите ваучер за подарък от Airbnb с текущия си баланс. Щракнете върху „Показване на подробности“, за да прегледате списък с ваучери за подарък, приложени към акаунта ви.

Често задавани въпроси
За да закупите цифрови ваучери за подарък от Airbnb, които може да бъдат изпратени по имейл или чрез текстово съобщение, посетете страницата на програмата за ваучери за подарък от Airbnb. Ваучерите за подарък на Airbnb може да бъдат закупени и от различни магазини навсякъде в Съединените щати. Понастоящем ваучерите за подарък може да бъдат закупени и използвани само от физически лица в Съединените щати с начин на плащане, издаден в Съединените щати. За да поръчате ваучери за подарък на едро, посетете нашия уеб сайт за фирмени покупки. При поръчки на едро се изисква покупка на стойност минимум 1000 USD.

Понастоящем ваучерите за подарък могат да бъдат закупени и използвани само от физически лица в Съединените щати с начин на плащане, издаден в Съединените щати. Вижте условията на ваучера за подарък

Трябва да имате издаден в Съединените щати начин на плащане, преди да можете да използвате ваучер за подарък. Ако общата сума се различава от баланса на кредита ви за подарък, този начин на плащане ще се използва за изплащане на разликата.

Трябва да се отнасяте към ваучерите за подарък като към пари. След като изпратим по електронен път цифров ваучер за подарък на купувача или на определения получател или предадем физически ваучер за подарък на превозвач, в зависимост от това кое е приложимо, рискът от загуба и правото на собственост върху ваучерите за подарък се прехвърлят на купувача. Не носим отговорност, ако даден ваучер за подарък е изгубен, откраднат, унищожен или използван без разрешението ви.

Имате ли още въпроси? Към помощния ни център