Икона на значка за супердомакин

Супердомакин: най-добрите в областта на гостоприемството

Програмата за супердомакини отличава и награждава домакините на Airbnb с най-високи оценки и най-голям опит.
Проверете напредъка си
Икона на значка за супердомакин

Супердомакин: най-добрите в областта на гостоприемството

Програмата за супердомакини отличава и награждава домакините на Airbnb с най-високи оценки и най-голям опит.
Проверете напредъка си
Двама домакини почистват стая

Предимства за супердомакините

Като супердомакин ще имате повече видимост, потенциал за печалба и изключителни възнаграждения. Това е нашият начин да ви благодарим за отличното гостоприемство.

Предимства за супердомакините

Като супердомакин ще имате повече видимост, потенциал за печалба и изключителни възнаграждения. Това е нашият начин да ви благодарим за отличното гостоприемство.
Икона на пари

Посрещате повече гости

Вниманието от страна на гостите може да доведе до повече резервации за супердомакините и повече спечелени пари.
Икона на мегафон

Получавате специално признание

Гостите разчитат на това, че супердомакините са най-добрите, и ги търсят чрез филтъра за търсене на супердомакини. Нашите промоционални имейли и значки на супердомакин помагат на супердомакините да се открояват още повече.
Икона на билет

Достъп до изключителни награди

Супердомакините печелят ваучер от Airbnb на стойност 100 USD всяка година, в която са запазили статуса си. А когато привлекат нов домакин да се регистрира, супердомакините получават 20% повече от обичайния бонус за привлечен потребител.

Как да станете супердомакин

На всеки 3 месеца проверяваме дали сте покрили посочените по-долу критерии за изминалата година.* Ако да, ще спечелите или запазите статуса си на супердомакин.

Как да станете супердомакин

На всеки 3 месеца проверяваме дали сте покрили посочените по-долу критерии за изминалата година.* Ако да, ще спечелите или запазите статуса си на супердомакин.
Икона на звезда

Обща оценка над 4,8

Супердомакините имат средна обща оценка от 4,8 или повече въз основа на отзивите от гостите им чрез Airbnb през последната година. Гостите знаят, че могат да очакват изключително гостоприемство от тези домакини.
Икона на трофей

Над 10 престоя

Супердомакините са осъществили поне 10 престоя през последната година или 100 нощувки за поне 3 завършени престоя. Гостите ви могат да резервират престой при опитен домакин с увереност.
Икона на ръкостискане

под 1% честота на отменяния

Супердомакините отменят по-малко от 1% от резервациите, като се изключат случаите на отменяне поради уважителни причини. Това означава 0 отменяния за домакини с по-малко от 100 резервации на година. Редките отменяния означават спокойствие за гостите.
Икона на балончета в чат

90% честота на отговаряне

Супердомакините отговарят на 90% от новите съобщения в рамките на 24 часа. Когато гостите ви задават въпроси, те знаят, че можете да отговорите бързо и лесно със съобщение.

Отговори на въпросите ви

Усмихнат домакин и куче

Възползвайте се от съветите на супердомакини