ОБОБЩЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА В ЯПОНИЯ

Програма за застраховане на изживяване

ОБОБЩЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА В ЯПОНИЯ

Програма за застраховане на изживяване

Какво представлява програмата за застраховане на изживяване?

Програмата за застраховане на изживяване осигурява на домакините на изживявания покритие на отговорността за телесни повреди или имуществени щети на гости или трети страни, възникнали вследствие на инцидент по време на изживяване, проведено от домакина. Програмата ни за застраховане на изживяване не осигурява на домакините покритие за щети или загуба на лично имущество, възникнали по време на изживяване.

Програмата ни за застраховане на изживяване в Япония осигурява покритие съгласно полица, издадена от Sompo Japan Insurance Inc., без допълнителни разходи за домакините.

За да научите как да подадете иск за обезщетение по програмата за застраховане на изживяване, прегледайте информацията по-долу.

Държави, включени в полицата
Програмата ни за застраховане на изживяване обхваща домакините в целия свят, с изключение на региони в юрисдикцията на санкциониращи закони на САЩ.

Програмата за застраховане на изживяване в Япония се предоставя посредством отделна полица от Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Може да се прилагат различни ограничения и условия на покритието.

Държави, включени в полицата
Програмата ни за застраховане на изживяване обхваща домакините в целия свят, с изключение на региони в юрисдикцията на санкциониращи закони на САЩ.

Програмата за застраховане на изживяване в Япония се предоставя посредством отделна полица от Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Може да се прилагат различни ограничения и условия на покритието.

Държави, включени в полицата
Програмата ни за застраховане на изживяване обхваща домакините в целия свят, с изключение на региони в юрисдикцията на санкциониращи закони на САЩ.

Програмата за застраховане на изживяване в Япония се предоставя посредством отделна полица от Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Може да се прилагат различни ограничения и условия на покритието.

Кога започва и кога завършва срокът на покритието?

Настоящият срок на валидност на полицата по програмата за застраховане на изживявания започна на 31 юли 2023 г. и изтича на 31 юли 2024 г.

Кой отговаря на условията за застрахователното покритие?
Домакините на изживяване имат покритие по програмата за застраховане на изживяване, ако инцидентът, от който произтича правна отговорност за телесни повреди или иск за имуществени щети, възникне по време на изживяване, проведено от домакина в рамките на срока на полицата.

„Изживяване“ се дефинира като дейност, предлагана от домакините на изживявания и достъпна чрез уеб сайта или приложението на Airbnb.

„Домакин на изживяване“ е физическо или юридическо лице, получило одобрение да публикува обява за изживяване чрез уеб сайта или приложението на Airbnb.

В рамките на тази дефиниция домакин на изживяване може да бъде:

(i) трета страна, която съставя план на дейността или организира едно или повече изживявания за гости в Airbnb, дори и да не провежда директно изживяването;

(ii) помощник-домакин, който предоставя услуги във връзка с изживяване, както и някои трети страни, които сключват договор с домакина на изживяване, за да осигурят място за провеждане на изживяването.

Кой отговаря на условията за застрахователното покритие?
Домакините на изживяване имат покритие по програмата за застраховане на изживяване, ако инцидентът, от който произтича правна отговорност за телесни повреди или иск за имуществени щети, възникне по време на изживяване, проведено от домакина в рамките на срока на полицата.

„Изживяване“ се дефинира като дейност, предлагана от домакините на изживявания и достъпна чрез уеб сайта или приложението на Airbnb.

„Домакин на изживяване“ е физическо или юридическо лице, получило одобрение да публикува обява за изживяване чрез уеб сайта или приложението на Airbnb.

В рамките на тази дефиниция домакин на изживяване може да бъде:

(i) трета страна, която съставя план на дейността или организира едно или повече изживявания за гости в Airbnb, дори и да не провежда директно изживяването;

(ii) помощник-домакин, който предоставя услуги във връзка с изживяване, както и някои трети страни, които сключват договор с домакина на изживяване, за да осигурят място за провеждане на изживяването.

Кой отговаря на условията за застрахователното покритие?
Домакините на изживяване имат покритие по програмата за застраховане на изживяване, ако инцидентът, от който произтича правна отговорност за телесни повреди или иск за имуществени щети, възникне по време на изживяване, проведено от домакина в рамките на срока на полицата.

„Изживяване“ се дефинира като дейност, предлагана от домакините на изживявания и достъпна чрез уеб сайта или приложението на Airbnb.

„Домакин на изживяване“ е физическо или юридическо лице, получило одобрение да публикува обява за изживяване чрез уеб сайта или приложението на Airbnb.

В рамките на тази дефиниция домакин на изживяване може да бъде:

(i) трета страна, която съставя план на дейността или организира едно или повече изживявания за гости в Airbnb, дори и да не провежда директно изживяването;

(ii) помощник-домакин, който предоставя услуги във връзка с изживяване, както и някои трети страни, които сключват договор с домакина на изживяване, за да осигурят място за провеждане на изживяването.

Ограничения на отговорността
Нашата програма за застраховане на изживяване осигурява максимално покритие до 100 000 000 JPY на всяко застрахователно събитие.

Ограничения на отговорността
Нашата програма за застраховане на изживяване осигурява максимално покритие до 100 000 000 JPY на всяко застрахователно събитие.

Ограничения на отговорността
Нашата програма за застраховане на изживяване осигурява максимално покритие до 100 000 000 JPY на всяко застрахователно събитие.

Какво не покрива програмата за застраховане на изживяване?

Какво не покрива програмата за застраховане на изживяване?

Какво не покрива програмата за застраховане на изживяване?

Основните изключения от покритието по програмата за застраховане на изживяване включват:

 • отговорност, произтичаща от умишлено действие на домакина;
 • отговорност, причинена от война, употреба на военна сила от чужда държава, революция, гражданско неподчинение и размирици или въоръжено въстание;
 • отговорност спрямо роднини, съжителстващи с домакина;
 • отговорност, произтичаща от телесно увреждане, претърпяно от служител на домакина по време на работата на домакина;
 • отговорност, произтичаща от разливането на отпадъчни води или обгазяване от вредни емисии;
 • отговорност, добавена чрез специално споразумение относно щетите между домакина и други лица;
 • ядрен риск, риск от натравяне с азбест, риск от замърсяване;
 • професионален риск при изпълнение на служебни задължения;
 • отговорност, причинена от притежаването, експлоатацията и поддръжката на въздухоплавателно средство или автомобил, или притежаването, експлоатацията и поддръжката на плавателен съд или превозно средство извън рамките на собствеността;
 • отговорност за стоки или храни и напитки, които вече не са притежание на домакините, както и друго имущество, което вече не е във владение на домакините и се намира извън собствеността;
 • отговорност, произтичаща от повреда на материали, които трябва да бъдат доставени, и др.
 • Застрахователни искове
  Незабавно уведомете Airbnb, ако узнаете за телесни повреди или имуществени щети, които може да бъдат предмет на покритието на настоящата полица.

  Застрахователни искове
  Незабавно уведомете Airbnb, ако узнаете за телесни повреди или имуществени щети, които може да бъдат предмет на покритието на настоящата полица.

  Застрахователни искове
  Незабавно уведомете Airbnb, ако узнаете за телесни повреди или имуществени щети, които може да бъдат предмет на покритието на настоящата полица.
  Това обобщение на програмата за застраховане на изживяване не включва всички условия на застрахователната полица. За да заявите копие от застрахователната полица, свържете се с Aon Japan Ltd. и включете информацията за акаунта си в Airbnb.