Airbnb × PICC (Народно застрахователно дружество на Китай)

План за защита на домакините в Китай

На територията на континентален Китай ние не само даваме възможност на домакините на домове и изживявания да работят ефективно, индивидуално и успешно чрез Airbnb. Ние също така си сътрудничим с Народното застрахователно дружество на Китай (PICC), за да можем да предоставим плана за защита на домакините в страната. Планът включва три програми: Имуществена застраховка за домакините в Китай, Застраховка за защита на домакините в Китай и Програма за застраховане на изживяванията в Китай, за да стане процесът по предявяване на застрахователни искове по-лесен, по-безопасен и по-сигурен. Ако трябва да попълните заявление за претенция за имуществена застраховка за домакини в Китай, отворете приложението на Airbnb, свържете се с нас от страницата с подробности за поръчката и въведете ключовата дума „имуществена застраховка“, за да научите за процеса по предявяване на искове. Ако трябва да попълните заявление за предявяване на иск за застраховка за защита на домакините в Китай или за застраховка за изживяване в Китай, отворете приложението на Airbnb, свържете се с нас от страницата с подробности за поръчката и въведете ключовата дума „застраховка за защита“, за да научите за процеса по предявяване на искове. Планът за защита на домакините в Китай е приложим за потвърдени поръчки за вътрешни престои/изживявания с дата на настаняване/начална дата на изживяване от 1 август 2020 г. и с дата на напускане/крайна дата на изживяване преди 29 юли 2022 г. (включително).