Супердомакин: открояване на най-добрите в областта на гостоприемството

Програмата за супердомакини отличава и награждава домакините на Airbnb с най-високи оценки и най-голям опит.

Ползи за супердомакините

Като супердомакин ще имате повече видимост, потенциал за печалба и изключителни награди. Това е нашият начин да ви благодарим за отличното ви гостоприемство.

Посрещайте повече гости

Вниманието от страна на гостите може да доведе до повече резервации за супердомакините и повече спечелени пари.

Получете специално признание

Гостите разчитат на това, че супердомакините са най-добрите, и ги търсят чрез филтъра за търсене на супердомакини. Нашите промоционални имейли и значки на супердомакин помагат на супердомакините да изпъкват още повече.

Достъп до изключителни награди

Супердомакините печелят ваучер за 100 USD всяка година, в която са запазили статуса си. А когато привлекат нов домакин да се регистрира, супердомакините получават 20% повече от обичайния бонус за привлечен потребител.

Как да станете супердомакин

На всеки 3 месеца проверяваме дали сте покрили посочените по-долу критерии за изминалата година.* Ако сте ги покрили, ще спечелите или запазите статуса си на супердомакин.

Обща оценка над 4,8

Супердомакините имат средна обща оценка от 4,8 или повече въз основа на отзивите от гостите им чрез Airbnb през последната година. Гостите знаят, че могат да очакват изключително гостоприемство от тези домакини.

Над 10 престоя

Супердомакините са осъществили поне 10 престоя през последната година или 100 нощувки за поне 3 завършени престоя. Гостите ви могат да се чувстват уверени при опитен домакин.

<1% честота на отменяне

Супердомакините отменят по-малко от 1% от резервациите, с изключение на уважителни причини. Това означава 0 отменяния за домакини с по-малко от 100 резервации на година. Редките отменяния означават спокойствие за гостите.

90% честота на отговаряне

Супердомакините отговарят на 90% от новите съобщения в рамките на 24 часа. Когато гостите ви задават въпроси, те знаят, че можете да отговорите бързо и лесно със съобщение.

*По време на настоящата пандемия от COVID-19 премахнахме някои от тези изисквания за определени действащи супердомакини.

Отговори на въпросите ви

Какво ще се случи, ако трябва да отменя поради спешен случай?

Ако се налага да отмените резервация поради спешна ситуация или непреодолима причина, проверете дали тази причина е посочена като уважителна причина. В такъв случай ще можете да избегнете санкциите и отменянето няма да се взима предвид при преценка на статуса ви на супердомакин.

Свържете се с Airbnb, за да подадете иск в рамките на 14 дни, след като отмените резервацията (или преди пристигането на следващия гост). Може да се наложи да изпратите документация, която Airbnb да прегледа.

Научете за правилата на Airbnb относно случаите с уважителни причини

Трябва ли да съм настанявал гости поне една година, за да стана супердомакин?

Няма минимален срок, за да станете супердомакин. Ако отговаряте на всички критерии до периода за оценяване (което се извършва на всеки 3 месеца), можете да получите статус на супердомакин.

Всеки път, когато проверяваме дали отговаряте на критериите за супердомакин, вземаме предвид как сте настанявали гости през изминалата година, за да оценим представянето ви.

Възползвайте се от съвети на супердомакини