Това съдържание не е налично на избрания от вас език, затова засега го предоставихме на най-сходния наличен език.

Как да предотвратите провеждането на партита в мястото си

Научете подробности за глобалната забрана за провеждане на партита и стратегии за избягване на проблеми.
От Airbnb на 1 юли 2020 г.
Четене: 4 мин
Актуализирано: 25 юли 2022 г.

Акценти

 • Правилата на Airbnb за партита и събития ви позволяват да отмените без последствия, ако предоставите доказателства, че гостът възнамерява да организира парти

 • Задаването на очаквания и ясната комуникация могат да помогнат да се избегнат проблеми

Един от приоритетите на Airbnb е да помага за безопасността на домакините и гостите. За да помогнем за възпрепятстването на неприемливо поведение в местата от обявите в Airbnb, забраняваме шумните партита и събития, в това число събиранията с отворена покана.

Нашата глобална забрана за партита и събития доведе до 44% намаляване на броя на сигналите за проведени партита годишно след въвеждането на забраната през август 2020 г. Забраната беше добре приета и от домакините, лидерите на общността и служителите на изборна длъжност.

Независимо дали сте опитен домакин или тепърва започвате, искаме да се чувствате спокойни, като посрещате гости в мястото си. Тук ще научите шест стъпки, които можете да предприемете, за да предотвратите провеждането на партита и да намалите свързаните с тях рискове.

1. Научете как работи забраната

За да предотвратите проблемите, преди да са възникнали, ви препоръчваме да прочетете нашите правила за провеждане на партита и събития. Ето някои ключови моменти:

 • Шумните партита и събития и събиранията с отворена покана са забранени.
 • В някои държави и региони има въведени ограничения за местни резервации на цели домове от гости под 25-годишна възраст, които имат отрицателни отзиви или по-малко от три положителни отзива.
 • През следващите месеци ще премахнем ограничението за максимум 16 гости на резервация, въведено през 2020 г. в отговор на опасенията за общественото здраве, свързани с COVID-19.
 • Домакините на традиционни места за настаняване на гости, като бутикови хотели, имат възможност да разрешат провеждането на подходящи събития по своя преценка.
 • Домакините нямат право да разрешават събирания, които нарушават правилата.

Airbnb може да предприеме действия срещу гостите и домакините, които нарушават правилата ни.

2. Задайте очаквания у гостите си

Добра идея е да актуализирате описанието на мястото от обявата и вътрешните правила на дома, за да знаят гостите какво да очакват, преди да резервират. Пояснете дали е разрешено присъствието на гости, които не са включени в резервацията, особено ако в жилището ви има място за много хора, басейн или голямо външно пространство.

3. Опознайте гостите си

Ясната комуникация с гостите е един от начините, по които можете да осигурите безопасност за себе си, мястото и общността си. След като получите заявка или потвърдите резервация, прегледайте информацията за госта и задайте няколко основни въпроса за предстоящия престой, като например:

 • Каква е целта на пътуването ви?
 • Кой друг ще отседне в мястото заедно с вас?
 • Можете ли да потвърдите, че сте прочели вътрешните правила на дома?

Това е и възможност да напомните на гостите за всичко, което не искате да забравят или пренебрегват, например часовете за почивка. Можете да споделите местните закони или ограничения относно шума, паркирането и общественото здраве.

4. Бъдете добър съсед

Уведомете съседите си, че настанявате гости. Можете да предоставите информацията си за контакт на един или повече доверени съседи и да ги помолите да се свържат с вас, ако възникнат неочаквани проблеми.

Ако съседите имат опасения, можете да ги уверите, че по-голямата част от гостите не създават проблеми. Всъщност през 2021  г. при 99,92% от резервациите в Airbnb в глобален мащаб не са подавани сигнали за проблеми, свързани с безопасността.*

5. Бъдете на разположение на гостите

Дори и да предлагате самостоятелно настаняване, можете да уверите гостите си, че сте на разположение. Ето какво можете да направите преди, по време и след настаняването:

 • Информирайте гостите как да се свържат с вас по телефона при спешен случай. По този начин ще можете да се справите по-добре с евентуалните инциденти, а гостите ще оценят бързата ви реакция.
 • Предложете да се отбиете или да изпратите някого, ако гостите се нуждаят от нещо. Ако не живеете наблизо, е разумно да посочите управител на собствеността или помощник-домакин, който може да разреши проблемите лично при необходимост.

6. Вземете мерки, ако имате опасения

Ако смятате, че гост възнамерява да организира парти, можете да отмените резервацията преди настаняването без последствия. Ще ви помолим да предоставите доказателства, подкрепящи решението ви, като съобщения от госта и други документи.

Например гост, който живее близо до мястото ви, прави резервация в последната минута за една нощувка през уикенда. Гостът ви изпраща съобщение, за да пита за допълнителни места за паркиране за няколко приятели, а вие сте прочели и отзив за този гост от друг домакин, който споменава за проведено парти. Ако споделите съобщението от госта и отзива с нас, може да успеете да отмените резервацията без последствия.

Възможно е да можете да отмените резервацията онлайн, ако сте включили незабавното резервиране и не сте достигнали ограничението от три отменяния на година. Ако времето за настаняване на госта е в рамките на 24 часа, ще трябва да се свържете с нас, за да отмените резервацията.

За да научите повече за безопасността и очакванията за настаняването на гости, прочетете правилата на общността ни.

*Въз основа на вътрешни данни на Airbnb за периода от 1 януари до 31 декември 2021 г.

Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

Акценти

 • Правилата на Airbnb за партита и събития ви позволяват да отмените без последствия, ако предоставите доказателства, че гостът възнамерява да организира парти

 • Задаването на очаквания и ясната комуникация могат да помогнат да се избегнат проблеми

Airbnb
1 юли 2020 г.
Това беше ли полезно?