Изберете подходящи правила за отменяне

Намерете правила, които са подходящи за вас и нуждите ви като домакин.
От Airbnb на 5 фев 2020 г.
Четене: 4 мин
Актуализирано: 19 яну 2023 г.

Акценти

 • Подходящите правила за отменяне може да ви помогнат да привлечете желаните резервации

 • Помислете за вашите нужди, цели и идеални гости, когато избирате правила

 • Можете да актуализирате правилата си по всяко време

Изборът на правила за отменяне може да бъде игра на баланс. Иска ви се да избегнете отменяния, но все пак да привличате гости, а в днешно време гостите търсят повече гъвкавост, когато планират предстоящите си пътувания.

Тъй като всеки домакин има различни нужди, създадохме няколко вида правила за отменяне. Можете да изберете стандартните правила и правила за дългосрочни резервации, които ви устройват най-добре.*

Стандартни правила

Стандартните ви правила за отменяне обхващат по-краткосрочни резервации. Те се прилагат за всички резервации за по-малко от 28 последователни нощувки.

 • Гъвкави правила за отменяне: гостите имат право да отменят до 24 часа преди настаняване срещу пълно възстановяване на средствата и няма да получите плащане. Ако отменят резервация по-малко от 24 часа преди настаняване и не се настанят, ще ви бъде платено за първата нощувка. Ако отменят резервацията след настаняване, ще ви бъде платено за всяка осъществена нощувка, плюс 1 допълнителна нощувка.
 • Умерени правила за отменяне: гостите имат право да отменят до 5 дни преди настаняване срещу пълно възстановяване на средствата и няма да получите плащане. Ако отменят резервацията след този период, ще ви бъде платено за всяка осъществена нощувка, плюс 1 допълнителна нощувка и 50% за всички неосъществени нощувки.
 • Строги правила за отменяне: за да получат пълно възстановяване на средствата, гостите трябва да отменят най-малко 30 дни преди настаняването. Те може също да получат пълно възстановяване на средствата в рамките на 48 часа от резервацията, ако отменянето се осъществи най-малко 14 дни преди настаняването. Ако отменят между 7 и 30 дни преди настаняването, ще ви бъдат платени 50% от стойността на всички нощувки. Ако отменят по-малко от 7 дни преди настаняването, ще ви бъдат платени 100% от стойността на всички нощувки.
 • Стриктни правила за отменяне: за да получат пълно възстановяване на средствата, гостите трябва да отменят в рамките на 48 часа от резервацията, а отменянето трябва да се осъществи най-малко 14 дни преди настаняването. Ако отменят между 7 и 14 дни преди настаняването, ще ви бъдат платени 50% за всички нощувки. Ако отменят резервацията след този период, ще ви бъдат платени 100% за всички нощувки.

Правила за отменяне на дългосрочни резервации

Правилата ви за отменяне на дългосрочни престои се прилагат за резервации за 28  последователни нощувки или повече. Те отменят стандартните ви правила.

 • Строги правила за отменяне на дългосрочни престои: за да получат пълно възстановяване на средствата, гостите трябва да отменят най-малко 30 дни преди настаняването. Ако гост отмени резервацията след този период, ще ви бъдат платени 100% за всички осъществени нощувки, плюс 30 допълнителни нощувки. Ако в резервацията остават по-малко от 30 нощувки, когато гостът я отмени, ще ви бъдат платени 100% за всички останали нощувки.
 • Стриктни правила за отменяне на дългосрочни престои: гостите, които отменят резервация, могат да получат пълно възстановяване на средствата само ако отменят в рамките на 48 часа след резервацията и най-малко 28 дни преди датата на настаняването. Ако гост отмени резервацията след този период, ще ви бъде платено за всички осъществени нощувки, плюс 30 допълнителни нощувки, считано от датата на отменянето. Ако гостът отмени при оставащи по-малко от 30 дни в резервацията, ще ви бъдат платени 100% за всички останали нощувки.

Забележка: таксите за почистване се възстановяват винаги, ако гостът отмени резервацията преди настаняването, независимо от правилата за отменяне на домакина. Възстановяването на таксите за услугата на Airbnb за гости зависи от няколко фактора. Научете повече за възстановяването на такси

Можете да актуализирате правилата си по всяко време, за да контролирате колко по-рано гостите могат да отменят преди настаняване и да получат възстановяване на средствата.

Кои правила са подходящи за мен?

Това зависи от начина, по който отменянето ще се отрази на вас и на фирмата ви за настаняване на гости. Помислете за вашите нужди и цели, както и за идеалните гости, и изберете правилата, които са най-подходящи.

Помислете за избор на гъвкави правила, ако:

 • Сезонът е ненатоварен и искате да привлечете гости, които търсят определена гъвкавост, когато планират пътуване.
 • Сезонът е натоварен и сте уверени, че предлаганото от вас място ще бъде резервирано отново, ако гост отмени резервация.
 • Предлаганото от вас място е с конкурентно местоположение и не сте притеснени по отношение на по-късните отменяния.

Помислете за избор на умерени правила, ако:

 • Искате да предотвратите отменяния в последния момент.
 • Искате да разполагате с известно време, за да получите друга резервация, ако гостът отмени.
 • Все още искате да привличате гости, чиито планове изискват по-добро планиране, като например пътуващи по работа, за които е наложително да правят резервации, подлежащи на възстановяване на средства.

Помислете за избор на строги правила, ако:

 • Искате да избегнете отменяния, но можете да се справите с тях с достатъчно предизвестие.
 • Предпочитате да разполагате с повече време, за да получите друга резервация, ако гостът отмени.
 • Вашето място е много популярно през цялата година.

Разликата между строгите и стриктните правила е, че при строгите гостите все пак могат да получат пълно възстановяване на средствата, ако отменят 30 дни преди настаняване.

Помислете за избор на стриктни правила за отменяне, ако:

 • Искате да избегнете отменяния и нямате време да намерите или управлявате нови резервации вместо отменените.
 • Настанявате гости без помощници и отменянията в последния момент объркват графика ви.
 • Вашето място е много търсено и стриктните правила няма да възпрат гостите да го резервират.

Някои домакини печелят повече, като добавят към правилата си за отменяне опция без възможност за възстановяване на средства. Опцията позволява на гостите да изберат обява с по-стриктни правила за отменяне с намалена цена, обикновено 10% отстъпка от базовата ви цена. Ако гостите изберат тази опция и по-късно отменят резервацията, ще задържите цялото изплащане за всички резервирани нощувки.

Изборът на правила за отменяне има за цел да намерите това, което е подходящо за вас и гостите ви. Само не забравяйте, че много хора предпочитат гъвкавост, когато пътуват. За да си осигурите резервации, опитайте да започнете с най-гъвкавите правила за отменяне, които могат да поддържат дейността ви като домакин.

Научете повече в ръководството ни за създаване на успешна обява

*Различни правила се прилагат за резервациите в Германия, Италия и Южна Корея.

Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

Акценти

 • Подходящите правила за отменяне може да ви помогнат да привлечете желаните резервации

 • Помислете за вашите нужди, цели и идеални гости, когато избирате правила

 • Можете да актуализирате правилата си по всяко време
Airbnb
5 фев 2020 г.
Това беше ли полезно?