Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Нова и подобрена защита „AirCover за домакините“

  Цялостна защита. Винаги включена безплатно. Само в Airbnb.
  От Airbnb на 11 май 2022 г.
  Четене: 5 мин
  Актуализирано: 21 юли 2023 г.

  Проверка на самоличността на гостите

  Технология за проверка на резервациите

  Повече защита срещу щети

  Опростен процес на възстановяване на средства

  Airbnb
  11 май 2022 г.
  Това беше ли полезно?

  Може да ви хареса също и

  Може да ви хареса също и

  Разгледайте още теми