Нова и подобрена защита „AirCover за домакините“

Цялостна защита. Винаги включена безплатно. Само в Airbnb.
От Airbnb на 11 май 2022 г.
Четене: 6 мин
Актуализирано: 21 юли 2023 г.

Бележка на редактора: тази статия е публикувана като част от „Airbnb 2022: зимно издание“. Информацията може да е променена след публикуването ѝ. Научете повече за най-новото издание на нашия продукт.

„AirCover за домакините“ осигурява цялостна защита всеки път, когато предлагате мястото си чрез Airbnb. Сега това включва още по-голяма защита с проверка на самоличността на гостите, проверка на резервациите, защита срещу щети при предоставяне на място за престой в размер на 3 млн. USD, защита на ценностите ви и защита на паркираните в собствеността ви автомобили и плавателни съдове.

Проверка на самоличността на гостите

Доверието в общността ни се корени в процесите за удостоверяване на самоличността както на домакините, така и на гостите. Разширихме проверката на самоличността за всички гости, които резервират пътувания до 35-те най-популярни държави и региони в Airbnb. Те представляват 90% от всички резервации. Ще разширим проверката на самоличността по целия свят в началото на 2023 г., като покрием 100% от резервациите си.

Ще продължим да извършваме биографични проверки на всички гости в САЩ преди първия им престой и да проверяваме дали гостите, които резервират, са включени в определени списъци за наблюдение или списъци със санкции.

Като част от разширената проверка на самоличността на гостите направихме и някои промени в изискванията за незабавно резервиране. Научете повече

Научете повече подробности за проверката на самоличността на гостите

Технология за проверка на резервациите

Въвеждаме технология за проверка на резервациите, с чиято помощ целим намаляване на рисковете от неразрешени партита и имуществени щети в САЩ и Канада. Тествахме проверката на резервации в Австралия и установихме, че неразрешените партита са намалели с около 35% по време на пробния период.

Технологията ни за проверка анализира над 100 фактора в резервацията и блокира определени резервации, като по този начин помага за намаляване на риска от неразрешени партита и имуществени щети. Планираме да започнем да използваме технологията за всички резервации по целия свят до началото на 2023 година.

Научете повече за технологията за проверка на резервациите

Повече защита срещу щети

Повече от десетилетие Airbnb предлага водеща защита срещу щети за нашите домакини. Днес добавяме тази защита към „AirCover за домакините“:

  • Защита срещу щети в размер на 3 млн. USD: утрояваме защитата срещу щети от 1 млн. USD на 3 млн. USD, като покриваме както дома ви, така и съдържанието му.
  • Защита на произведения на изкуството и ценности: Ние защитаваме по-широк спектър от произведения на изкуството, бижута и колекционерски предмети, които може да бъдат ремонтирани или заменени според оценената стойност, ако бъдат повредени.
  • Защита за превозни средства и плавателни съдове: Ние осигуряваме защита срещу повреди за лодки, други плавателни съдове и превозни средства, които са паркирани или съхранявани в имота ви.

Новите опции за защита са в допълнение към тези характеристики, които вече са включени в „AirCover за домакините“:

  • Денонощна линия за безопасност: ако в даден момент не се чувствате в безопасност, приложението ни осигурява бърз достъп до специално обучени служители по безопасността.
  • Защита срещу щети от домашни любимци: Покриваме щетите, нанесени от домашните любимци на гостите.
  • Щателно почистване: Възстановяваме разходите за допълнителните услуги за почистване, необходими за отстраняване на петна и миризми от дим.
  • Защита при загуба на приходи: Възстановяваме ви загубените приходи, ако отмените потвърдени резервации чрез Airbnb поради щети, причинени от гости.
Научете повече за защитата срещу щети при предоставяне на място за престой

Опростен процес на възстановяване на средства

Споделихте, че процесът на възстановяване на средства е твърде сложен. Въз основа на отзивите ви улеснихме процеса за възстановяване на средства.

Ако гост повреди мястото или вещите ви, можете да отворите центъра за разрешаване на проблеми, за да подадете заявка за възстановяване на средства само в няколко стъпки, след което лесно да проследите процеса от подаването до изплащането. Заявката ви първо ще бъде изпратена до госта. Ако гостът не отговори или не заплати в рамките на 24 часа, ще имате право да се обърнете към Airbnb.

Супердомакините (с обяви извън щата Вашингтон в САЩ) също получават приоритетно обслужване и по-бързо възстановяване на средствата.

Застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой в размер на 1 млн. USD

Застраховката на отговорността при настаняване на гости, която е част от „AirCover за домакините“, ви защитава в редките случаи, когато гост пострада или вещите му бъдат повредени или откраднати, докато е отседнал в мястото ви. Хората, които ви помагат да настанявате гости, като помощник-домакини и почистващ персонал, също са включени в това покритие.

Застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой ви обезпечава, ако се установи, че носите юридическа отговорност за:

  • Телесна повреда на гост (или други лица)
  • Щети или кражба на вещи, принадлежащи на гост (или други лица)
  • Щети, причинени от гост (или други лица) върху общи зони, например фоайета на сгради и съседни имоти

Ако трябва да подадете иск, просто използвайте формуляра за приемане на застраховката на отговорността. Ще изпратим предоставената от вас информация на застрахователния ни партньор, който ще прехвърли иска ви към застрахователен агент. Той ще уреди иска ви в съответствие с условията на застрахователната полица.

Ако сте домакин на изживяване, вие ползвате защитата на нашата застраховка на отговорността при провеждане на изживявания.

Научете повече подробности за застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой

Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой на „AirCover за домакините“, застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой и застраховката на отговорността при провеждане на изживявания не обхващат домакините на места за престой или изживявания в Япония, където се прилагат застраховката за домакините в Япония и застраховката за застраховане на изживяване в Япония, нито домакините, които предлагат места за престой чрез Airbnb Travel LLC.За домакините, които предлагат места за престой или изживявания в континентален Китай, се прилага планът за защита на домакините в Китай. Имайте предвид, че всички ограничения за покритието са показани в щатски долари (USD).

Застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой и застраховката на отговорността при провеждане на изживявания се сключват от застрахователи трети страни. Ако настанявате гости в Обединеното кралство, полиците на застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой и на застраховката на отговорността при провеждане на изживявания се поемат от Zurich Insurance Company Ltd. и се договарят и сключват без допълнителни разходи за домакините в страната от Airbnb UK Services Limited – упълномощен представител на Aon UK Limited, който е оторизиран и регулиран от Службата за финансов надзор (FCA). Регистрационният номер на Aon към FCA е 310451. Можете да го проверите в Регистъра за финансови услуги (Financial Services Register) или като се свържете с FCA на телефон: 0800 111 6768. Правилата за отговорност на домакините и за провеждане на изживявания в рамките на „AirCover за домакините“ се регулират от Службата за финансов надзор, останалите продукти и услуги не са регулирани продукти, организирани от Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой не е застраховка и не е свързана със застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой. За места, предлагани в щата Вашингтон, договорните задължения на Airbnb съгласно защитата срещу щети при предоставяне на място за престой се покриват от застрахователна полица, закупена от Airbnb. За домакините, чиято държава на пребиваване или установяване е извън Австралия, се прилагат тези условия за защита срещу щети при предоставяне на място за престой. За домакините, чиято държава на пребиваване или установяване е в Австралия, защитата срещу щети при предоставяне на място за престой е предмет на условията на защитата срещу щети при предоставяне на място за престой за потребители от Австралия.

Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

Airbnb
11 май 2022 г.
Това беше ли полезно?