Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Нова, подобрена „AirCover за домакините“

  Цялостна защита. Винаги включена безплатно. Само в Airbnb.
  От Airbnb на 11 май 2022 г.
  Четене: 5 мин.
  Актуализирано: 17 ное 2022 г.

  „AirCover за домакините“ осигурява цялостна защита всеки път, когато предлагате мястото си чрез Airbnb. Сега това включва още по-голяма защита с проверка на самоличността на гостите, проверка на резервациите, защита срещу щети в размер на 3 млн. USD, защита на ценностите ви и защита на паркираните в имота ви автомобили и плавателни съдове.

  Проверка на самоличността на гостите

  Доверието в общността ни се корени в процесите за удостоверяване на самоличността както на домакините, така и на гостите. Разширихме проверката на самоличността за всички гости, които резервират пътувания до 35-те най-популярни държави и региони в Airbnb. Те представляват 90% от всички резервации. Ще разширим проверката на самоличността по целия свят в началото на 2023 г., като покрием 100% от резервациите си.

  Ще продължим да извършваме биографични проверки на всички гости в САЩ преди първия им престой и да проверяваме дали гостите, които резервират, са включени в определени списъци за наблюдение или списъци със санкции.

  Като част от разширената проверка на самоличността на гостите направихме и някои промени в изискванията за незабавно резервиране. Научете повече

  Научете повече подробности за проверката на самоличността на гостите

  Технология за проверка на резервациите

  Въвеждаме технология за проверка на резервациите, с чиято помощ целим намаляване на рисковете от неразрешени партита и имуществени щети в САЩ и Канада. Тествахме проверката на резервации в Австралия и установихме, че неразрешените партита са намалели с около 35% по време на пробния период.

  Технологията ни за проверка анализира над 100 фактора в резервацията и блокира определени резервации, като по този начин помага за намаляване на риска от неразрешени партита и имуществени щети. Планираме да започнем да използваме технологията за всички резервации по целия свят до началото на 2023 година.

  Научете повече за технологията за проверка на резервациите

  Повече защита срещу щети

  Повече от десетилетие Airbnb предлага водеща защита срещу щети за нашите домакини. Днес добавяме тези защити към „AirCover за домакините“:

  • Защита срещу щети в размер на 3 млн. USD: утрояваме защитата срещу щети от 1 млн. USD на 3 млн. USD, като покриваме както дома ви, така и съдържанието му.
  • Защита на произведения на изкуството и ценности: Ние защитаваме по-широк спектър от произведения на изкуството, бижута и колекционерски предмети, които може да бъдат ремонтирани или заменени според оценената стойност, ако бъдат повредени.
  • Защита за превозни средства и плавателни съдове: Ние осигуряваме защита срещу повреди за лодки, други плавателни съдове и превозни средства, които са паркирани или съхранявани в имота ви.

  Новите защити са в допълнение към тези характеристики, които вече са включени в „AirCover за домакините“:

  • Денонощна линия за безопасност: Ако в даден момент не се чувствате в безопасност, приложението ни осигурява бърз достъп до специално обучени служители по безопасността.
  • Защита срещу щети от домашни любимци: Покриваме щетите, нанесени от домашните любимци на гостите.
  • Обезщетение за основно почистване: Възстановяваме разходите за допълнителните услуги за почистване, необходими след напускането на госта, като например професионално почистване на килими.
  • Защита при загуба на приходи: Възстановяваме ви загубените приходи, ако отмените потвърдени резервации чрез Airbnb поради щети, причинени от гости.
  Научете повече за защитата срещу щети при предоставяне на място за престой

  Опростен процес на възстановяване на средства

  Споделихте, че процесът на възстановяване на средства е твърде сложен. Въз основа на отзивите ви улеснихме процеса за възстановяване на средства.

  Ако гост повреди мястото или вещите ви, можете да отворите центъра за разрешаване на проблеми, за да подадете заявка за възстановяване на средства само в няколко стъпки, след което лесно да проследите процеса от подаването до изплащането. Заявката ви първо ще бъде изпратена до госта. Ако гостът не отговори или не заплати в рамките на 24 часа, ще имате право да се обърнете към отдела за обслужване на клиенти, за да разрешите проблема.

  Бързо ще ви компенсираме за нанесените от гостите щети, обикновено в рамките на две седмици. Супердомакините също получават приоритетно обслужване и по-бързо възстановяване на средствата.

  Застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой в размер на 1 млн. USD

  Застраховката на отговорността при настаняване на гости, която е част от „AirCover за домакините“, ви защитава в редките случаи, когато гост пострада или вещите му бъдат повредени или откраднати, докато е отседнал в мястото ви. Хората, които ви помагат да настанявате гости, като помощник-домакини и почистващ персонал, също са включени в това покритие.

  Застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой ви обезпечава, ако се установи, че носите юридическа отговорност за:

  • Телесна повреда на гост (или други лица)
  • Щети или кражба на вещи, принадлежащи на гост (или други лица)
  • Щети, причинени от гост (или други лица) върху общи зони, например фоайета на сгради и съседни имоти

  Ако трябва да подадете иск, просто използвайте формуляра за приемане на застраховката на отговорността. Ще изпратим предоставената от вас информация на застрахователния ни партньор, който ще прехвърли иска ви към застрахователен агент. Той ще уреди иска ви в съответствие с условията на застрахователната полица.

  Ако сте домакин на изживяване, вие се ползвате със защитата на нашата застраховка на отговорността при провеждане на изживявания.

  Научете повече подробности за застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой

  Подобренията на „AirCover за домакините“ бяха вдъхновени от вашия принос и ви окуражаваме да продължите да споделяте мнението си с нас.

  Научете повече за Airbnb 2022: зимно издание

  Защитата на „AirCover за домакините“ срещу щети при предоставяне на място за престой, застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой и застраховката на отговорността при провеждане на изживявания не обхващат домакините на престои или изживявания в Япония, където се прилагат застраховката за домакините в Япония и програмата за застраховане на изживяване в Япония. Защитата на „AirCover за домакините“ не обхваща и домакините, които предлагат места за престой чрез Airbnb Travel LLC. За домакините, които предлагат места за престой или изживявания в континентален Китай, се прилага планът за защита на домакините в Китай. Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой не е свързана със застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой. Имайте предвид, че важат и други правила, условия и изключения.

  Ако сте домакин на места за престой в Обединеното кралство, полицата на застраховката на отговорността при предоставяне на престой се осигурява от Zurich Insurance PLC и се договаря и сключва без допълнителни разходи за домакините в Обединеното кралство от Airbnb U.K. Services Limited – упълномощен представител на Aon U.K. Limited, който е оторизиран и регулиран от Органа за финансов надзор (Financial Conduct Authority, FCA). Регистрационният номер на Aon към FCA е 310451. Можете да го проверите в Регистъра за финансови услуги (Financial Services Register) или като се свържете с FCA на тел. +44 0800-111-6768. Застрахователните продукти, предоставяни от Airbnb U.K. Services Limited, са регулирани услуги. FPAPC374TP

  Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

  Airbnb
  11 май 2022 г.
  Това беше ли полезно?

  Може да ви хареса също и

  Може да ви хареса също и

  Разгледайте още теми