Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Подобрена защита за домакини и гости

  Добавяме още видове защита по програмата AirCover за цялата ни общност.
  От Airbnb на 11 май 2022 г.
  Четене: 6 мин.
  Актуализирано: 16 ное 2022 г.

  Акценти

  • „AirCover за домакините“ и AirCover предлагат защита за домакини и гости

  • Гостите ще бъдат информирани, че техният регистриран начин на плащане може да бъде таксуван, ако причинят щети в мястото ви или повредят вещите ви*

  Силата на Airbnb е в старанието ви да осигурявате чудесни престои на гостите си. Искаме гостите ви да знаят, че Airbnb винаги е на разположение да помогне в редките случаи, когато не можете да контролирате ситуацията и не сте в състояние да намерите решение на проблема.

  През ноември 2021 г. представихме AirCover за домакините. Сега добавяме AirCover за гостите, като предлагаме безплатна защита за цялата ни общност. Така ще гарантираме спокойствието на всички, които искат да настаняват гости или да отсядат като гости чрез Airbnb.

  Предлагаме и нова информация на „AirCover за домакините“, която ще ви позволи да придвижвате по-бързо заявките за обезщетение, както и промени, свързани с депозитите и премахването на COVID-19 като уважителна причина за отменяне на резервации от гостите.

  Подробности за новите видове защита за гости чрез AirCover

  Домакинът винаги е най-подходящият човек, който може да разреши проблемите на госта. Ако обаче възникне сериозен проблем (вижте примерите по-долу) по време на престоя на гост и вие не сте в състояние да го разрешите, гостите вече разполагат с четири вида защита при всеки престой в Airbnb:

  1. Гаранция за защита на резервацията: В редките случаи, когато трябва да отмените резервацията на гост до 30 дни преди настаняването, ще намерим на госта подобно или по-добро място за сметка на Airbnb или ще му възстановим средствата.
  2. Гаранция за настаняване: Ако гостът не може да се настани в мястото ви и вие не можете да решите проблема (напр. гостът не може да влезе в мястото и не може да се свърже с вас), ще намерим подобно или по-добро място за него за периода на първоначалната му резервация за сметка на Airbnb или ще му възстановим средствата.
  3. Гаранция за точност на обявата: Ако в даден момент от престоя си гостът установи, че мястото не отговаря на описанието в обявата (напр. хладилникът се повреди и не можете да го поправите лесно или в мястото има по-малко спални от обявените), той разполага с три дни, за да подаде сигнал за проблема, а ние ще му намерим подобно или по-добро място за сметка на Airbnb или ще му възстановим средствата.
  4. Денонощна линия за безопасност: Ако в даден момент от престоя си гостът се почувства застрашен, ще има денонощен приоритетен достъп до специално обучени служители по безопасността.

  Научете повече за това как AirCover защитава всички резервации на гостите, както и приложимите изключения.

  Отговори на въпросите ви относно новите видове защита за гости

  Кога гостите отговарят на условията за повторна резервация или възстановяване на средства?
  Въпреки че AirCover защитава гостите от сериозни проблеми, които могат да възникнат по време на престой, тя не обхваща по-малките проблеми.

  Ето няколко примера за по-незначителни проблеми, които обикновено не отговарят на условията за повторна резервация или възстановяване на средства:

  • Мръсна чиния, оставена в мивката
  • Често срещани насекоми, забелязани във външния двор (напр. мравки)
  • Липсващо удобство, което не е от основно значение (напр. повреден тостер)

  Ето няколко примера за по-сериозни проблеми, при които може да важат правилата за повторно резервиране или възстановяването на средства:

  • Голяма неточност в описанието на обявата (напр. няма изглед към океана, както е обявено)
  • Липсващо основно или необходимо удобство (напр. отопление, Wi-Fi или вода)
  • Липсват инструкции за настаняване или ключът за влизане при настаняването е грешен и не може да се осъществи връзка с домакина (което може да изложи на риск безопасността на гостите)

  Ще трябва ли гостите да се свържат с мен, ако има проблем?
  Ако възникне проблем по време на престой на гост, нашият екип за поддръжка на общността винаги препоръчва гостите първо да се свържат с домакина за намиране на решение. Домакините са най-подходящите лица, които могат да окажат съдействие на гостите.

  Ако даден проблем не може да бъде разрешен директно с домакина, гостите разполагат със 72 часа от момента, в който открият проблема, за да потърсят помощ от Airbnb. Нашият специален екип за поддръжка на общността винаги преценява сериозността на проблемите при пътуване, когато работи с домакините и гостите, за да намери подходящото решение.

  Ако екипът за поддръжка на общността потвърди, че гостът има сериозен проблем с пътуването, гостът може да бъде защитен чрез AirCover.

  Гостите отговарят ли на условията за възстановяване на средства, ако решат да останат в мястото за престой?
  В повечето случаи гостите ще имат право на пълно възстановяване на средствата само за нощувките от престоя, които не са използвани. Когато гостите решат да останат в мястото, обикновено ще отговарят на условията за частично възстановяване на средствата само за нощувките, засегнати от сериозен проблем с пътуването. Например гостът може да отговаря на условията за частично възстановяване на средства, ако остане в мястото, но бойлерът за вода е повреден за две от нощувките от престоя.

  Във всички случаи, ако гост се свърже с екипа за поддръжка на общността, стандартната ни практика е да му напомним да се свърже директно с домакина, ако вече не го е направил. Екипът ни за поддръжка на общността също ще се свърже с домакина, освен ако няма сериозен и спешен проблем с безопасността.

  Научете повече подробности за това как функционират правилата за повторно резервиране и възстановяване на средства

  Подобрена защита за домакините

  По-бърза поддръжка за обработка на заявките за възстановяване на средства
  С помощта на отзивите ви успяхме да подобрим защитата срещу щети по програмата „AirCover за домакините“ след представянето миналия ноември. Когато първоначално представихме „AirCover за домакините“, трябваше да чакате до 72 часа гостът да отговори на заявките ви за възстановяване на средства, преди да се свържете с екипа за поддръжка на общността.

  Актуализирахме програмата въз основа на отзивите ви и сега вече можете да потърсите съдействие от екипа за поддръжка на общността, ако не успеете да се свържете с госта в рамките на 24 часа. Променихме тези правила, за да се отзовем директно на мнението на домакините.

  Търсим отговорност от гостите за причинените щети
  За да подкрепяме по-добре общността си от домакини, считано от края на май, ако даден гост, посетител на госта или негов домашен любимец причини щети по време на престоя, гостът може да бъде таксуван по регистрирания му начин на плащане.*

  В случай на понесени щети ще трябва да подадете заявка за обезщетение в нашия център за разрешаване на проблеми, като част от защитата срещу щети при предоставяне на място за престой на „AirCover за домакините“.

  Ако гостът ви не отговори в рамките на 24 часа, можете да ескалирате заявката си до екипа за поддръжка на общността. Ще прегледаме всички доказателства и може да таксуваме начина на плащане на гостите ви, ако установим, че носят отговорност за щетите.

  Като част от тази актуализация ще премахнем депозитите от страницата с настройки на обявите. Ако досега сте имали изискване за депозит в настройките си, то вече няма да важи в акаунта ви на домакин. Научете повече

  Премахваме COVID-19 като уважителна причина за отменяне от страна на гостите
  Сега, когато COVID-19 е нормална част от нашия живот, много държави преминаха към нов етап в реакцията си спрямо вируса и ние актуализирахме подхода си към отменянията, свързани с COVID-19, след консултация с медицински специалисти.

  За резервациите, направени след 31 май 2022 г. включително, заболяването от COVID-19 вече няма да се счита за уважителна причина (с изключение на вътрешните резервации в Южна Корея и континентален Китай). Ако гост отмени резервацията си, защото е болен от COVID-19, ще се прилагат правилата за отменяне на домакина.

  Надяваме се, че тази промяна ще ви даде възможност да се чувствате по-сигурни, когато попълвате календара си, особено преди натоварените сезони.

  *Таксуването на регистрирания начин на плащане на госта не обхваща престоите в Китай, Япония или Индия.

  Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой не е застрахователна полица. Тя не защитава домакините, които предлагат места за престой в Япония, където се прилага застраховката за защита на домакините в Япония. Същото се отнася за домакините, които предлагат места за престой чрез Airbnb Travel LLC. За домакините, които предлагат места за престой в континентален Китай, се прилага планът за защита на домакините в Китай. Имайте предвид, че важат и други правила, условия и изключения.

  Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

  Акценти

  • „AirCover за домакините“ и AirCover предлагат защита за домакини и гости

  • Гостите ще бъдат информирани, че техният регистриран начин на плащане може да бъде таксуван, ако причинят щети в мястото ви или повредят вещите ви*

  Airbnb
  11 май 2022 г.
  Това беше ли полезно?

  Разгледайте още теми