Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Как да прилагаме на практика процедурата на Airbnb за почистване в 5 стъпки

  Получете указания за прилагането на процедурата за почистване в 5 стъпки.
  От Airbnb на 4 юни 2020 г.
  Четене: 7 мин.
  Актуализирано: 25 юни 2021 г.

  Акценти

  • Процесът на почистване се състои от пет стъпки: подгответе, почистете, хигиенизирайте, проверете и заредете

  • Знаем, че приемането на нова процедура за почистване може да е трудно, така че може да намерите допълнителни съвети, персонализирани списъци с изисквания и други в точка „Почистване“ на раздела „Ефективност“

   • Можете също да правите справка с одобрения от експерти наръчник на Airbnb за по-обстойно почистване в 5 стъпки, за да помогнете за практическото прилагане на процедурата за по-обстойно почистване

   • Научете повече в пълното ни ръководство за създаване на удобно за гости място

   Тъй като чистотата е по-важна от всякога, домакините на места за настаняване трябва да се ангажират с процедурата на Airbnb за по-обстойно почистване в 5 стъпки и ние сме насреща, за да ви помогнем да приложите процедурата на практика. Тази статия ще ви запознае с 5-те стъпки, както и с допълнителни указания, съвети и добри практики, които ще ви помогнат да следвате последователен стандарт за почистване. Тези най-добри практики се основават на наръчника за по-обстойно почистване, който е разработен с участието на експерти по здравеопазване и настаняване на гости, като е взето предвид вашето благосъстояние.

   Преди почистване е важно вие или професионално занимаващите се с почистване лица да се консултирате с местните власти за указания относно подходящия период от време, който трябва да изчакате, преди да влезете в помещението. Например центровете за контрол и профилактика на заболяванията на САЩ препоръчват да се изчаква възможно най-дълго (поне няколко часа) след напускането на госта, преди да се влезе в помещението, тъй като това може да помогне за намаляване на излагането ви на микроби. За да оставите достатъчно време за завършването на процедурата по почистване, може също да помислите дали да не добавите буфер за резервации между резервациите, като актуализирате настройките си за времето за подготовка.

   За да ви помогнем да започнете, споделяме най-добри практики за 5-те стъпки на процедурата на почистване: подгответе, почистете, хигиенизирайте, проверете и заредете.

   Стъпка 1: подготовка за по-безопасно почистване

   • Проветрявайте стаите преди и по време на почистването. Регулаторните органи, като например Световната здравна организация (СЗО) и Центърът за контрол и профилактика на заболяванията (CDC), препоръчват да се отворят външните врати и прозорците и да се използват вентилатори за проветряване, за да се увеличи циркулацията на въздух в помещението, преди да се премине към почистване и дезинфекция. Проветрявайте помещението възможно най-дълго преди и по време на почистването.
   • Съберете подходящите почистващи препарати. Препоръчваме ви да използвате само дезинфектанти и почистващи средства, които са регистрирани към съответната държавна агенция (напр. към Европейската агенция по химикали или към Американската агенция за опазване на околната среда).
   • Четете указанията за безопасност на химикалите си. Винаги четете етикетите на продуктите си, за да разберете кои са активните им съставки и как да ги използвате правилно.
   • Мийте ръцете си поне по 20 секунди със сапун и вода. Ако това не е възможно, използвайте дезинфектант за ръце, съдържащ минимум 60% алкохол, и се обърнете към местната държавна агенция за последните насоки.
   • Носете предпазни средства. Преди да влезете в помещението, помислете дали да не си сложите предпазни средства като ръкавици за еднократна употреба и маски или текстилни покривала за лице.
   • Изхвърлете всички отпадъци. Като започнете с тази стъпка, предотвратявате замърсяването на помещението с отпадъци, след като бъде почистено. Уверете се, че сте поставили чисти пликове във всички кофи за отпадъци, което ще улесни изхвърлянето на кърпички и други отпадъци.
   • Съберете всички мръсни чаршафи от цялото място. Получихме коментари от домакини, че прането е една от дейностите, които отнемат най-много време между отделните резервации. Съберете използваните чаршафи веднага щом влезете в помещението и избягвайте да ги изтърсвате, тъй като това може да увеличи разпространението на микроби.
   • Изключвайте уредите преди почистване. С оглед на безопасността не забравяйте да изключвате уредите преди почистване. Уредите остават свързани към електрическата мрежа, докато не бъдат изключени и от контакта. Може също така да спрете захранването, като изключите бушона.

   Напомняне за безопасност: помислете дали да не си сложите чисти предпазни средства, преди да влезете в дадено помещение. Четенето на всички етикети за безопасност също може да ви помогне да разберете как правилно да използвате почистващите химикали.

   Стъпка 2: почистете прахта и замърсяванията

   За почистване се счита, когато отстранявате микроби и замърсявания от повърхности – например като използвате насапунисана кърпа, за да забършете кухненски плот или котлон. Важно е да завършите тази стъпка, преди да хигиенизирате помещението си.

   • Изперете спалното бельо на най-високата температура, препоръчвана от производителя. Не забравяйте да измиете ръцете си, преди да пипате чистото спално бельо.
   • Измийте всички съдове и изпразнете съдомиялната. Важно е да измиете съдовете, използвани от гостите, за да изпълните хигиенните стандарти. Ако нямате съдомиялна, измийте съдовете с топла вода и антибактериален сапун за съдове. За да избегнете кръстосаното замърсяване, започнете, като обходите цялото място и съберете чиниите от всяка стая.
   • Избършете праха от мястото за настаняване и изметете или почистете пода с прахосмукачка. При бърсане на прах започнете от горе надолу, за да се уверите, че не са останали видими следи. Изметете всички подове и почистете килимите с прахосмукачка.
   • Почистете твърдите повърхности със сапун и вода. Избършете всяка повърхност, за да отстраните замърсявания, мазнини, прах и микроби. Твърдите повърхности включват плотове, маси, мивки, шкафове и подове. Когато миете пода, започнете от ъгъла на стаята, който е най-отдалечен от входната врата, в посока към вратата, като изхвърляте водата в мивка, която все още не е почистена.

   • Почистете меките повърхности в съответствие с инструкциите на производителя. Меките повърхности включват килими, кувертюри и тапицерия. Ако са замърсени, внимателно отстранете видимите замърсявания или наслоявания, след което ги почистете с подходящите почистващи средства. Ако е възможно, изперете предметите в пералнята в съответствие с инструкциите на производителя.

   Напомняне за безопасност: За да се предотврати разпространението на микроби, не докосвайте лицето си, докато почиствате.

   Стъпка 3: хигиенизирайте с дезинфектант

   За хигиенизиране се счита, когато използвате химикали за намаляване на броя на микробите и бактериите. По време на тази стъпка изискваме от домакините да дезинфекцират всички много често докосвани зони. Например домакините могат да дезинфекцират дръжките на вратите, ключовете за осветлението и шкафовете, като напръскат тези повърхности с химически дезинфектант.

   • След като дадена твърда повърхност е чиста, я напръскайте с дезинфектант. Съсредоточете се върху хигиенизирането на всички често докосвани повърхности в помещението (като дръжките на вратите и ключовете за осветлението). Не забравяйте да хигиенизирате електронните уреди в съответствие с инструкциите за почистване на производителя.
   • Дезинфекциращият препарат трябва да остане влажен за посочения период от време. Етикетът на продукта трябва да посочва времето за контакт с влажна среда, необходимо на препаратите, така че да хигиенизират ефективно повърхността. Така се унищожават колкото се може повече микроби.
   • Оставете повърхностите да изсъхнат на въздух. Ако повърхността изсъхне, преди времето за контакт с влажна среда да е изтекло, няма гаранция, че продуктът е убил патогените, посочени на етикета.

   Напомняне за безопасност: Четенето на всички етикети за безопасност ви помага да се уверите, че използвате почистващите химикали правилно.


   Стъпка 4: проверете списъците с изискванията си за всяка отделна стая

   Ще имате достъп до контролни списъци за почистване, съобразени с типа на предлаганото от вас място. Уверете се, че сте разгледали най-добрите практики в списъка с изисквания за всяка стая поотделно и сте ги споделили със своя екип за настаняване на гости или със специалистите по почистване.

   • Проверете отново дали всички често докосвани повърхности са хигиенизирани. Помислете за всичко, което може да сте пропуснали.
   • Обърнете внимание на евентуални проблеми с поддръжката или липсващи елементи. Докато преминавате, за да проверите дали сте приключили с всичко, обърнете внимание на всички елементи, които трябва да бъдат заменени, допълнени или презаредени.

   Стъпка 5: подредете отново стаята

   За да предотвратите кръстосано замърсяване, е важно да завършите почистването и дезинфекцирането на стаята, преди да я подготвите за следващия гост.

   • Изхвърлете и измийте почистващите препарати. Изхвърлете консумативите за еднократна употреба, като например дезинфекциращите кърпички. Уверете се, че сте почистили и всички други инструменти, които сте използвали. Изперете всички почистващи кърпи на най-високата възможна температура, подходяща за материята им.
   • Отстранете безопасно всички почистващи средства, след като приключите с почистването. Изхвърлете или измийте предпазните средства в съответствие с техните указания за употреба.
   • Мийте ръцете си поне по 20 секунди със сапун и вода. Ако това не е възможно, използвайте дезинфектант за ръце, съдържащ минимум 60% алкохол, и се обърнете към местната държавна агенция за последните насоки.
   • Огледайте всяка стая, за да се уверите, че е готова за следващия гост. Представете си, че сте гостът, който влиза за първи път на това място.
   • Оставете почистващи препарати за гостите си. Някои гости искат да имат възможност да почистват сами по време на престоя си. Оставете им необходимите почистващи средства, като например дезинфектант за ръце, кухненска хартия за еднократна употреба, дезинфектиращ спрей или кърпички и допълнителен сапун за ръце.
   • Попълнете изразходваните почистващи средства. Не забравяйте да проверите сроковете на годност и да допълните всички консумативи, които сте използвали, така че да сте готови за следващото почистване.

   Напомняне за безопасност: Винаги дръжте химическите продукти на място, недостъпно за деца.

   Ангажирайте се с по-високи стандарти за почистване

   След като вече знаете процедурата по почистване в 5 стъпки, време е да актуализирате текущата си процедура и да приложите тези техники във всяка стая в мястото си за настаняване. Знаем, че приемането на нова процедура за почистване може да е трудно, затова съставихме подробен наръчник за почистване, който включва одобрени от експерти указания, съвети за безопасност и списъци с изисквания, които ще ви помогнат да приложите на практика процедурата на Airbnb за по-обстойно почистване в 5 стъпки. Изискваме от домакините на престои да следват процедурата на Airbnb за по-обстойно почистване в 5 стъпки между всеки престой.

   След като домакините се ангажират да следват процедурата за почистване в 5 стъпки, ангажиментът им за по-обстойно почистване ще се показва на страницата на предлаганото от тях място, за да знаят гостите, че те са се съгласили да следват последователен стандарт за почистване.

   Имайте предвид, че изискванията за почистване могат да бъдат актуализирани с течение на времето при промени в експертните указания. Въз основа на развиващата се наука процесът на Airbnb за по-обстойно почистване в 5 стъпки и подробният наръчник за почистване имат за цел да поставят като приоритет здравето и благосъстоянието на домакините и гостите.

   Знаем, че въвеждането на нов процес в ежедневието ви изисква време, така че разработваме функции за обучение и продукти, които ще ви помогнат да изпълнявате ефективно и точно тези стандарти за почистване. Разгледайте точка „Почистване“ на раздела „Анализи“ за образование, съвети и персонализирани списъци с изисквания. За подробни указания можете да изтеглите и наръчника за почистване.
   Информацията, съдържаща се в тази статия, може да се е променила след публикуването ѝ. Процедурата за по-обстойно почистване в пет стъпки осигурява прост набор от изисквания за почистване на мястото от обявата ви. За повече информация относно това как да изпълните тези стъпки направете справка с цялото ръководство за почистване на Airbnb. Като домакин може да се наложи да предприемете допълнителни стъпки, за да защитите себе си, екипите и гостите си, като винаги трябва да правите справка със съответните местни закони или указания и да ги спазвате. Airbnb не носи отговорност за евентуални наранявания или заболявания, произтичащи от прилагането на настоящата процедура за почистване. За указания и правила относно почистването, специфични за региона ви, отбележете с отметка тази статия в помощния център.

   Акценти

   • Процесът на почистване се състои от пет стъпки: подгответе, почистете, хигиенизирайте, проверете и заредете

   • Знаем, че приемането на нова процедура за почистване може да е трудно, така че може да намерите допълнителни съвети, персонализирани списъци с изисквания и други в точка „Почистване“ на раздела „Ефективност“

    • Можете също да правите справка с одобрения от експерти наръчник на Airbnb за по-обстойно почистване в 5 стъпки, за да помогнете за практическото прилагане на процедурата за по-обстойно почистване

    • Научете повече в пълното ни ръководство за създаване на удобно за гости място
    Airbnb
    4 юни 2020 г.
    Това беше ли полезно?

    Може да ви хареса също и

    Може да ви хареса също и

    Разгледайте още теми