Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Това съдържание не е налично на избрания от вас език, затова засега го предоставихме на най-сходния наличен език.

  Настанявайте гости с увереност благодарение на правилата и защитата ни

  Ние сме насреща, за да ви подкрепяме – от стандартите за гости до програмата „AirCover за домакините“.
  От Airbnb на 20 окт 2020 г.
  Четене: 5 мин
  Актуализирано: 16 ное 2022 г.

  Акценти

  Много от вас ни разказаха колко много обичате да споделяте мястото си и да общувате с хора от цял свят. Разбира се, това би било невъзможно, ако не чувствате поддръжка от наша страна, докато настанявате гости.

  Разбираме, че имате нужда от поддръжката на Airbnb в редките, но неприятни моменти, когато нещата не вървят по план. Ето някои от инструментите, правилата и функциите, с които разполагаме, за да ви помогнем да настанявате гости без притеснения.

  Цялостна защита за домакините

  В Airbnb цялостната защита за домакините ни отличава и ни помага да поддържаме безопасността на общността.

  • AirCover за домакините: Предоставяме цялостна защита за всички домакини в Airbnb. AirCover за домакините предлага защита преди пътуването, за да се гарантира самоличността на гостите, които резервират, чрез проверка, и помага за намаляване на риска от неразрешени партита и имуществени щети, благодарение на технологията за проверка на резервации. Освен това програмата включва застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой в размер на 1 млн. USD и защита срещу щети при предоставяне на място за престой в размер на 3 млн. USD, чието покритие обхваща предмети на изкуството, ценности, паркирани автомобили, плавателни съдове и други превозни средства.
  • Основни правила: Основните правила за гостите са набор от приложими стандарти, които всички гости са длъжни да спазват. Основните правила изискват от гостите да се отнасят към мястото ви с уважение, да спазват вътрешните правила на дома ви, да съобщават своевременно, ако възникнат проблеми, и да оставят мястото ви в състояние, което не налага извънредно почистване.
  • Отменяне на резервации от домакини: Имате право да оценявате отзивите за гостите и нишките на съобщенията, както и да отмените резервация, за която имате основание да предполагате, че ще доведе до организиране на парти. Ще ви помолим да изпратите доказателствен материал до екипа за поддръжка на общността. Всички отменяния трябва да са в съответствие с нашите правила за недискриминация.

  Инструменти, които ви осигуряват по-добър контрол

  Част от настаняването на гости представлява определянето на очаквания, за да се предотврати поначало възникването на инциденти. Ето някои от функциите, които създадохме, за да ви помогнем да привлечете гости, които ще са подходящи за предлаганото от вас място:

  • Календар и настройки за резервации: Като започнете с броя на гостите, които може да отседнат в предлаганото от вас място, вие информирате гостите какви са очакванията ви. Изберете броя на нощувките, които може да резервират гостите, колко по-рано може да резервират и колко време ви е необходимо между отделните престои. Научете повече за това как да изберете настройките си за резервации
  • Правила за отменяне: В избраните от вас правила за отменяне ясно се посочва какво предизвестие трябва да получите от гостите, ако искат да отменят резервацията си срещу пълно възстановяване на средствата. Научете повече за избора на правила за отменяне
  • Вътрешни правила на дома: Стандартните вътрешни правила на дома ви (например забрана за домашни любимци и пушене на цигари и електронни цигари) може да бъдат персонализирани и помагат на гостите да разберат по-добре очакванията ви, за да могат да решат дали мястото ви е подходящо за тях. Вътрешните правила на дома ви се показват на четири места: на страницата на обявата ви, на екрана за потвърждение, когато гостите резервират мястото ви, в имейла с потвърждение за резервацията и в инструкциите при пристигане, които гостите получават преди пътуването. Благодарение на основните правила за гости всичко, което включите в стандартните вътрешни правила на дома си, е задължително.
  • Инструменти за отговор: Ако дадена заявка за пътуване ви притеснява, можете да я откажете, стига да се придържате към правилата ни за недискриминация.

  Поддръжка на общността за домакини

  Дори и с тези стандарти и настройки в редки случаи нещата не се случват според очакванията. В тези моменти има няколко начина да получите поддръжка от Airbnb:

  • Чат на живо: Онлайн поддръжката на Airbnb е най-бързият начин да получите необходимата помощ във връзка с проблеми, които не са спешни, като например актуализиране на календара или коригиране на ценообразуването ви.
  • Специална поддръжка за супердомакини: Ако сте супердомакин, ще се свързвате без усилия с експерт от отдела за обслужване на клиенти, когато търсите помощ.
  • Местна линия за спешни случаи: Знаем, че гостите, които пътуват в непознати държави, може да не знаят как да се свържат с местните служби за спешна помощ, затова добавихме в приложението бутон за спешни повиквания. Този бутон осигурява директна линия с местната полиция и службите за спешна помощ и активен в периода на резервацията.
  • Линия за спешна поддръжка: Ако сте в САЩ и имате спешен проблем, свързан със сигурността или безопасността си по време на действаща резервация, можете бързо да се свържете със специално подготвено лице за оказване на помощ чрез приложението ни.

  Чрез тези защити и функции се надяваме да укрепим доверието, което е от изключителна важност за успеха на общността на Airbnb. Както винаги, благодарим ви, че сте домакин при нас!

  Защитата на „AirCover за домакините“ срещу щети при предоставяне на място за престой, застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой и застраховката на отговорността при провеждане на изживявания не обхващат домакините на място престой или изживявания в Япония, където се прилагат застраховката за защита на домакините в Япония и програмата за застраховане на изживяване в Япония. Защитата на „AirCover за домакините“ не обхваща и домакините, които предлагат места за престой чрез Airbnb Travel LLC. За домакините, които предлагат места за престой или изживявания в континентален Китай, се прилага планът за защита на домакините в Китай. Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой не е свързана със застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой. Имайте предвид, че важат и други правила, условия и изключения.

  Ако сте домакин на място за престой в Обединеното кралство, полицата на застраховката на отговорността при осигуряване на престой се предоставя от Zurich Insurance PLC и се договаря и сключва без допълнителни разходи за домакините в Обединеното кралство от Airbnb U.K. Services Limited – упълномощен представител на Aon U.K. Limited, който е оторизиран и регулиран от Органа за финансов надзор (Financial Conduct Authority, FCA). Регистрационният номер на Aon към FCA е 310451. Можете да го проверите в Регистъра за финансови услуги (Financial Services Register) или като се свържете с FCA на тел. +44 0800-111-6768. Застрахователните продукти, предоставяни от Airbnb U.K. Services Limited, са регулирани услуги. FPAFF407LC

  Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

  Акценти

  Airbnb
  20 окт 2020 г.
  Това беше ли полезно?

  Разгледайте още теми