Настанявайте гости с увереност благодарение на правилата и защитата ни

Ние сме насреща, за да ви подкрепяме – от стандартите за гости до програмата „AirCover за домакините“.
От Airbnb на 20 окт 2020 г.
Четене: 5 мин
Актуализирано: 26 март 2024 г.

Акценти

Много от вас ни разказаха колко много обичате да споделяте помещението си и да общувате с хора от цял свят. Разбира се, това би било невъзможно, ако не чувствате поддръжка от наша страна, докато настанявате гости.

Разбираме, че имате нужда от поддръжката на Airbn в редките, но неприятни моменти, когато нещата не вървят по план. Ето някои от инструментите, правилата и функциите, с които разполагаме, за да ви помогнем да настанявате гости без притеснения.

Цялостна защита за домакините

В Airbnb цялостната защита за домакините ни отличава и ни помага да поддържаме безопасността на общността.

 • AirCover за домакините: Предоставяме цялостна защита за всички домакини в Airbnb. AirCover за домакините предлага защита преди пътуването, за да се потвърди самоличността на гостите, които резервират, чрез проверка, и помага за намаляване на риска от неразрешени партита и имуществени щети, благодарение на технологията за проверка на резервации. Освен това програмата включва застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой в размер на 1 млн. USD и защита срещу щети при предоставяне на място за престой в размер на 3 млн. USD, чието покритие обхваща предмети на изкуството, ценности, паркирани автомобили, плавателни съдове и други превозни средства.
 • Основни правила: Основните правила за гостите са набор от приложими стандарти, които всички гости са длъжни да спазват. Основните правила изискват от гостите да се отнасят към мястото ви с уважение, да спазват вътрешните правила на дома ви, да съобщават своевременно, ако възникнат проблеми, и да оставят мястото ви в състояние, което не налага извънредно почистване.
 • Отменяне на резервации от домакини: Имате право да преценявате отзивите за гостите и нишките на съобщенията и съответно да отмените резервация, за която имате основание да смятате, че ще доведе до организиране на парти. Ще ви помолим да изпратите доказателствен материал до екипа за поддръжка на общността. Всяко отменяне трябва да е в съответствие с нашите правила за недискриминация.

Инструменти, които ви осигуряват по-добър контрол

На първо място като част от настаняването на гости е определянето на очаквания, за да се предотврати възникването на инциденти. Ето някои от функциите, които създадохме, за да ви помогнем да привлечете гости, които ще са подходящи за предлаганото от вас място:

 • Календар и настройки за резервации: като започнете с броя на гостите, които може да отседнат в предлаганото от вас място, вие информирате гостите какви са очакванията ви. Изберете броя на нощувките, който може да резервират гостите, колко по-рано може да резервират и колко време ви е необходимо между отделните престои. Научете повече за това как да изберете настройките си за резервации
 • Правила за отменяне: В избраните от вас правила за отменяне ще бъде посочено ясно какво предизвестие трябва да получите от гостите, ако искат да отменят резервацията си срещу пълно възстановяване на средствата. Научете повече за избора на правила за отменяне
 • Вътрешни правила на дома: Стандартните вътрешни правила на дома ви (например забрана за домашни любимци и пушене на цигари и електронни цигари) може да бъдат персонализирани и помагат на гостите да разберат по-добре очакванията ви, за да могат да решат дали мястото ви е подходящо за тях. Вътрешните правила на дома ви се показват на четири места: на страницата на обявата ви, на екрана за потвърждение, когато гостите резервират мястото ви, в имейла с потвърждението за резервацията и в инструкциите при пристигане, които гостите получават преди пътуването. Благодарение на основните правила за гостите всичко, което включите в стандартните вътрешни правила на дома си, е задължително.
 • Инструменти за отговор: Ако дадена заявка за пътуване ви притеснява, можете да я откажете, стига да се придържате към правилата ни за недискриминация.

Поддръжка на общността за домакини

Дори и с тези стандарти и настройки, налице са необичайни случаи, когато нещата не се случват според очакванията. В тези моменти има няколко начина да получите поддръжка от Airbnb:

 • Чат на живо: онлайн поддръжката на Airbnb е най-бързият начин да получите необходимата помощ във връзка с проблеми, които не са спешни, като например актуализиране на календара или коригиране на ценообразуването ви.
 • Специална поддръжка за супердомакини: ако сте супердомакин, ще се свързвате без усилия с експерт от отдела за обслужване на клиенти, когато търсите помощ.
 • Местна линия за спешни случаи: знаем, че гостите, които пътуват в непознати държави, може да не знаят как да се свържат с местните служби за спешна помощ, затова създадохме бутон за спешни повиквания в приложението. Този бутон осигурява директна линия до местните правоприлагащи органи и служби за спешна помощ и действа по време на активна резервация.
 • Линия за спешна поддръжка: ако сте в САЩ и имате спешен проблем, свързан със сигурността или безопасността ви по време на активна резервация, можете бързо да се свържете със специално подготвено лице за оказване на помощ чрез приложението ни.

Чрез тези защити и функции се надяваме да укрепим доверието, което е от изключителна важност за успеха на общността на Airbnb. Както винаги, благодарим ви, че сте домакин!

Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой на „AirCover за домакините“, застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой и застраховката на отговорността при провеждане на изживявания не обхващат домакините на места за престой или изживявания в Япония, където се прилагат застраховката за домакините в Япония и програмата за застраховане на изживяване в Япония, нито домакините, които предлагат места за престой чрез Airbnb Travel LLC. За домакините, които предлагат места за престой или изживявания в континентален Китай, се прилага планът за защита на домакините в Китай. Имайте предвид, че всички ограничения за покритието са показани в щатски долари (USD).

Застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой и застраховката на отговорността при провеждане на изживявания се сключват от застрахователи трети страни.

Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой не е застраховка и не е свързана със застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой. Съгласно защитата срещу щети при предоставяне на място за престой домакините получават обезщетение за определени щети, причинени от гостите, в дома и имуществото ви, в случай че гостите не платят за тези щети. За места, предлагани в щата Вашингтон, договорните задължения на Airbnb съгласно защитата срещу щети при предоставяне на място за престой се покриват от застрахователна полица, закупена от Airbnb. За домакините, чиято държава на пребиваване или установяване е извън Австралия, се прилагат тези условия за защита срещу щети при предоставяне на място за престой. За домакините, чиято държава на пребиваване или установяване е в Австралия, защитата срещу щети при предоставяне на място за престой е предмет на условията на защитата срещу щети при предоставяне на място за престой за потребители от Австралия.

Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

Акценти

Airbnb
20 окт 2020 г.
Това беше ли полезно?