Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Всичко, което трябва да знаете за „AirCover за домакините“

  Цялостна защита. Винаги включена и винаги безплатно. Само в Airbnb.
  От Airbnb на 11 май 2022 г.
  Видео: 5 мин.
  Актуализирано: 7 юни 2022 г.

  Акценти

  • AirCover за домакините включва защита срещу щети при предоставяне на място за престой в размер на 1 млн. USD и застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой в размер на 1 млн. USD

  • Защитата срещу щети включва защита срещу загуба на доходи, както и нови защити срещу нанесени щети от домашни любимци, основно почистване и др.

  Нашите домакини са сърцето и душата на Airbnb. Мнението ви е от основно значение за работата ни и благодарение на отзивите ви ние създадохме програмата „AirCover за домакините“.

  Споделихте с нас, че се нуждаете от по-добра защита, както и от бърз и директен процес за възстановяване на средства. Какво се случва, ако гост пуши в помещението ви и се наложи специално почистване? А ако кучето на някой гост повреди дивана ви? 

  Благодарение на програмата „AirCover за домакините“ вече можете да приемате гости с увереност. Освен застраховката на отговорността за 1 млн. USD програмата „AirCover за домакините“ разширява обхвата на предлаганата досега защитата срещу щети в размер на 1 млн. USD с допълнително покритие на щети, нанесени от домашни любимци, разходи за основно почистване и др.

  Защита от щети в размер на 1 милион USD

  Ако мястото или вещите ви някога бъдат повредени от гост по време на престой чрез Airbnb, програмата „AirCover за домакините“ ви предлага защита срещу щети в размер на 1 млн. USD. Досега имахте защита, ако гост разлее червено вино върху килима ви, а сега, благодарение на разширеното покритие, може да не се безпокоите, ако котката на някой гост раздере с нокти завесите ви.

  Разширеното покритие включва:

  • Защита срещу щети от домашни любимци: Не се притеснявайте – вече се покриват и щетите, нанесени от четириногите любимци на гостите
  • Защита при нужда от основно почистване: Обезщетяваме ви за неочаквани разходи за почистване, например за премахване на миризмата на цигари, ако някой гост пуши в помещенията
  • Защита срещу загуба на приходи: „AirCover за домакините“ компенсира загубата на приходи, ако отмените потвърдени резервации чрез Airbnb поради нанесени от гости щети
  • 14-дневен период за подаване на заявка: Ако гостите причинят щети, разполагате с 14 дни след заминаването им, за да заявите възстановяване на средствата – без значение дали новите гости вече са се настанили
  • Бързо възстановяване на средствата: Без бавене ще ви компенсираме за нанесените от гостите щети – обикновено в рамките на две седмици
  • Предимство за супердомакините: Супердомакините вече ще получават приоритетно обслужване и по-бързо възстановяване на средствата

  Ако трябва да заявите възстановяване на средства, просто попълнете заявка по програмата „AirCover за домакините“ в нашия център за разрешаване на проблеми. След като изпратите заявката си, ще уведомим госта ви за това, което е повредено или липсва. Гостът ви ще има на разположение 24 часа, за да заплати сумата, която сте заявили. Ако откаже да заплати цялата сума или не отговори, ще можете да се обърнете към екипа на Airbnb по поддръжката.

  Научете повече подробности относно защитата срещу щети при предоставяне на място за престой

  Застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой в размер на 1 милион USD

  Застраховката за отговорност се прилага за домакините в редките случаи, когато гост пострада или вещите му бъдат повредени или откраднати, докато е отседнал в мястото ви. Тя обхваща и хората, които ви помагат със задълженията на домакин (напр. помощник-домакини и почистващ персонал), така че можете уверено да настанявате гости чрез Airbnb.

  Застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой ви обезпечава, ако се установи, че носите юридическа отговорност за:

  • Телесна повреда на гост (или други лица)
  • Щети или кражба на вещи, принадлежащи на гост (или други лица)
  • Щети, причинени от гост (или други лица) върху общи зони, например фоайета на сгради и имоти наблизо

  Ако трябва да подадете иск, трябва само да отворите формуляра за приемане на застраховката на отговорността. Информацията ще бъде изпратена на доверения ни застраховател от трета страна, който ще възложи иска ви на представител. Този представител ще разреши иска ви в съответствие с условията на застрахователната полица.

  Ако сте домакин на изживяване, вие се ползвате със защитата на нашата застраховка на отговорността при провеждане на изживявания.

  Научете повече за застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой

  Програмата „AirCover за домакините“ е вдъхновена от вашите отзиви. Нашата мисия е да действаме според вашите желания и затова ви окуражаваме да продължите да споделяте мнението си с нас.

  Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой, застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой и застраховката на отговорността при провеждане на изживявания не се отнасят за домакините, които предлагат места за престой чрез Airbnb Travel, LLC, както и за домакините в континентален Китай и Япония, където се прилагат планът за защита на домакините в Китай, застраховката за защита на домакини в Япония и програмата за застраховане на изживявания в Япония. Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой не е свързана със застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой.

  Имайте предвид, че всички лимити за покритието са в щатски долари (USD) и че също така важат и други правила, условия и изключения.

  Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

  Акценти

  • AirCover за домакините включва защита срещу щети при предоставяне на място за престой в размер на 1 млн. USD и застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой в размер на 1 млн. USD

  • Защитата срещу щети включва защита срещу загуба на доходи, както и нови защити срещу нанесени щети от домашни любимци, основно почистване и др.

  Airbnb
  11 май 2022 г.
  Това беше ли полезно?

  Може да ви хареса също и

  Може да ви хареса също и

  Разгледайте още теми