Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Това съдържание не е налично на избрания от вас език, затова засега го предоставихме на най-сходния наличен език.

  Отговаряме на най-важните въпроси относно процедурата за почистване в 5 стъпки

  Ето какво трябва да знаете за процедурата за по-обстойно почистване в 5 стъпки.
  От Airbnb на 24 апр 2020 г.
  Четене: 6 мин.
  Актуализирано: 25 юни 2021 г.

  Акценти

  За гостите чистотата е важна. Гостите искат да знаят какво правите, за да ги предпазите – като се започне от консумативите, които използвате, до допълнителните стъпки, които предприемате. И те не са единствените, за които това е важно. Държавните служители и политиците се съсредоточават върху практиките за почистване в опит да защитят своите общности при възобновяването на пътуванията и повторното отваряне на общностите.

  В началото на пандемията много от вас се свързаха с нас за повече указания как да почиствате и хигиенизирате помещенията си. Това беше едно от най-популярните искания в последните ни срещи за изслушване с домакини от цял свят, а съветите за почистване продължават да бъдат популярна тема в дискусиите в центъра на общността и тук, в нашия ресурсен център.

  Ето защо разработихме процедурата за по-обстойно почистване в 5 стъпки, която помага на домакини като вас да почистват по-ефективно по време на COVID-19 и след това. Процедурата от 5 стъпки се основава на наръчника за почистване на Airbnb, съставен съвместно с експерти. Знаем, че въвеждането на нова процедура за почистване може да е трудно, поради което подробният наръчник включва одобрени от експерти указания, съвети за безопасност и списъци с изисквания.

  Знаем, че може да имате въпроси относно процедурата, и сме направили всичко възможно, за да им отговорим тук.

  Къде мога да получа достъп до информацията за по-обстойното почистване?
  Процедурата за по-обстойно почистване в 5 стъпки се основава на ръководството за почистване на Airbnb, разработено съвместно с експерти. Цялостният наръчник включва одобрени от експерти указания, списък с консумативи, с които да се снабдите, съвети за безопасност и списъци с изисквания. В раздела за анализи можете да намерите допълнителни съвети, персонализирани списъци с изисквания и други.

  Каква е разликата между процедурата за по-обстойно почистване в 5 стъпки и практиките за безопасност във връзка с COVID-19?
  Процедурата за по-обстойно почистване в 5 стъпки е само една част от практиките за безопасност във връзка с COVID-19. Домакините и гостите също така трябва да носят маска и да спазват социална дистанция, когато общуват лице в лице, съгласно изискванията в съответните местни закони и разпоредби.

  Практиките за безопасност във връзка с COVID-19 важат ли за гостите?
  Да, когато това се изисква от местните закони или разпоредби, практиките на Airbnb за здраве и безопасност налагат гостите да носят маска и да спазват дистанция от 2 метра, когато общуват лично с домакините или с други гости, които не са в тяхната група.

  Защо вече от всички домакини се изисква да спазват тази процедура за по-обстойно почистване в 5 стъпки?
  Пандемията все още не е приключила и е важно всички да дадем своя принос, за да спрем разпространението на COVID-19. Знаем, че въвеждането на процедура за почистване може да е трудно, затова съставихме подробен наръчник за почистване, който включва одобрени от експерти насоки, съвети за безопасност и списъци с изисквания.

  Как гостите ще разберат, че спазвам процедурата за по-обстойнопочистване в 5 стъпки?
  Фактът, че домакините са се ангажирали с по-обстойно почистване, ще се показва на страницата на предлаганото от тях място, така че гостите да знаят, че домакинът последователно спазва стандарт за почистване. Има няколко неща, които трябва да знаете:

  • За да може ангажиментът им за по-обстойно почистване да е посочен на страницата на предлаганото от тях място, домакините ще трябва да се съгласят да спазват процедурата за по-обстойно почистване в 5 стъпки за всички свои места от обяви и между престоите на отделните гости
  • Домакините на отделни стаи ще трябва да спазват допълнителните насоки като част от процедурата за почистване
  • След като се ангажирате с процедурата, ангажиментът ви за по-обстойно почистване ще бъде посочен на страницата с обявата ви в рамките на 24 часа

  Как Airbnb ще проверява дали домакините спазват процедурата за почистване?
  Домакините се задължават да спазват процедурата за по-обстойно почистване в 5 стъпки. Системата ни за отзиви предлага допълнителни проверки – ако домакинът не спазва изискванията, гостите могат да споменат това в отзивите си за мястото. Гостите могат също така да поискат възстановяване на средства за престоя си, ако отговарят на условията съгласно правилата ни за възстановяване на средствата на гостите, като се свържат с отдела за обслужване на клиенти.

  Ами ако не потвърдя, че ще спазвам изискванията за безопасност във връзка с COVID-19?
  Домакините, които предлагат настаняване, ще намерят подкана в приложението или таблото си, която ще включва процедурата за по-обстойно почистване в 5 стъпки и страница, на която можете да потвърдите, че ще спазвате изискванията за безопасност във връзка с COVID-19. Ако не потвърдите, че ще спазвате изискванията, акаунтът ви може да стане обект на предупреждения, спирания и, в някои случаи, премахване от Airbnb.

  Какво става, ако гост подаде оплакване срещу домакин, който спазва процедурата за почистване в 5 стъпки, но не поддържа съответните стандарти?
  Смятаме, че повечето проблеми могат да бъдат решени с допълнително обучение и подкрепа за домакините. Домакините обаче, които многократно или в голяма степен нарушават стандартите за почистване, могат да получат предупреждения, акаунтите им да бъдат временно спрени, а в някои случаи и отстранени от платформата на Airbnb.

  Почистването на помещението ще стане по-скъпо, ако се спазва процедурата за почистване в 5 стъпки. Как ще платя за това?
  Като домакин имате опцията да добавите такса за почистване* в страницата на обявата си, като сумата, която начислявате, определяте вие. Добавяне на такса за почистване – или коригирането на вече съществуваща такава, може да компенсира евентуални допълнителни разходи, свързани със спазването на тези изисквания.

  Аз съм домакин на отделна стая. Трябва ли да спазвам процедурата за почистване в 5 стъпки?
  Да, домакините на престои трябва да спазват процедурата за почистване в 5 стъпки. След като домакинът се ангажира с процедурата, ангажиментът му за по-обстойно почистване ще се показва на страницата на предлаганото от него място. Наясно сме, че домакините на споделени помещения имат специфични затруднения, когато става дума за почистване и социално дистанциране, заради което въведохме допълнителни насоки.

  Наех професионално занимаващо се с почистване лице. Как да се уверя, че отговаря на изискванията?
  Трябва да споделите с него процедурата в 5 стъпки, наръчника за почистване, както и всякакви други ресурси от ресурсния център, както и да се уверите, че лицето е съгласно да спазва стандартите. Трябва от името на своето занимаващо се е почистване лице да се съгласите да спазвате всяка стъпка, както и да поемете отговорност, че лицето ще спазва стъпките.

  Необходимо ли е разстояние между резервациите, ако се ангажирам с процедурата за по-обстойно почистване в 5 стъпки?
  Обърнете внимание, че като се ангажирате с процедурата за почистване в 5 стъпки, се съгласявате да спазвате местните закони. Това включва спазване на всякакви допълнителни насоки за безопасност или почистване от съответната държавна агенция, като например колко дълго време да изчакате след заминаването на гост, преди да влезете в помещението. Например центровете за контрол и профилактика на заболяванията на САЩ препоръчват да се изчаква възможно най-дълго време (поне няколко часа) след напускането на госта. Ако искате да зададете буфер от време между резервациите, можете да го направите от настройките си. Оставянето на допълнително време между престоите не само намалява риска от излагане на микроби, но и ви дава повече време след всеки гост да почистите, хигиенизирате и подредите помещението си.

  Домакин съм на изживяване с Airbnb. Имате ли изисквания към мен относно почистването?
  Да. За тези от вас, които посрещат гости в провинцията или в район, където изживяванията с лично присъствие са възобновени, създадохме набор от насоки за почистване и препоръки и изисквания относно здравето и безопасността специално за вас.

  Освен изискванията, имате ли допълнителни указания за настаняването на гости и пътуванията в условия на COVID-19?
  В допълнение към практиките за безопасност във връзка с COVID-19, ето и други стъпки, които домакините и гостите трябва да предприемат, когато настаняват гости и пътуват по време на пандемията:

  • Мийте си ръцете често и винаги избягвайте да докосвате лицето си
  • Не пътувайте и не приемайте гости, ако наскоро сте били изложени на COVID-19 или имате симптоми
  • За повече информация прочетете насоките за здравето и безопасността за домакини и гости, за да сте сигурни, че спазвате всички валидни местни изисквания

  Как мога да съм в крак с местните закони и разпоредби?
  Ситуацията продължава да се развива и някои правила и препоръки (като например колко дълго да изчакате, преди да влезете в помещението) може да се различават в зависимост от това къде настанявате гости. Запазете чрез отметка статията от помощния ни център за повече информация относно законите и указанията за почистване във вашия регион. Можете също да направите справка на тази страница с ресурси за актуални съвети за пътуване, ограничения и указания за носенето на маски и социалното дистанциране във вашия район.

  Надяваме се, че намирате тези ресурси за полезни, когато въвеждате промени в процедурата си за почистване. Оценяваме грижите, които домакините полагат, за да гарантират безопасността и комфорта на гостите в тези трудни времена.


  Информацията, съдържаща се в тази статия, може да се е променила след публикуването ѝ.

  *С изключение на домакини, които предлагат настаняване в континентален Китай. Научете повече

  Акценти

  Airbnb
  24 апр 2020 г.
  Това беше ли полезно?

  Може да ви хареса също и

  Може да ви хареса също и

  Разгледайте още теми