Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Това съдържание не е налично на избрания от вас език, затова засега го предоставихме на най-сходния наличен език.

  Процедура на Airbnb за почистване в 5 стъпки

  Научете петте стъпки на процедурата с допълнителни указания, съвети и най-добри практики.
  От Airbnb на 19 окт 2020 г.
  Видео: 5 мин.
  Актуализирано: 13 май 2021 г.

  Акценти

  • Научете повече в пълното ни ръководство, за да се подготвите за настаняване на гости: видео ръководство за начинаещи

  Този видео клип ще ви запознае с процедурата на Airbnb в 5 стъпки за по-обстойно почистване, както и с допълнителни указания, съвети и добри практики, които ще ви помогнат да предложите на гостите по-обстойно почистване. Като част от практиките ни за безопасност във връзка с COVID-19 всички наши домакини се задължават да спазват настоящата процедура за почистване преди и след всеки гост, в допълнение към местните закони и указания.

  Процедурата в 5 стъпки се основава на наръчника на Airbnb за почистване, който е разработен в партньорство с експерти в опит да се ограничи разпространението на COVID-19.

  Информацията, съдържаща се в тази статия, може да се е променила след публикуването ѝ. Процедурата за по-обстойно почистване в пет стъпки осигурява прост набор от изисквания за почистване на мястото от обявата ви. За повече информация относно това как да изпълните тези стъпки направете справка с цялото ръководство за почистване на Airbnb. Като домакин може да се наложи да предприемете допълнителни стъпки, за да защитите себе си, екипите и гостите си, като винаги трябва да правите справка със съответните местни закони или указания и да ги спазвате. Airbnb не носи отговорност за евентуални наранявания или заболявания, произтичащи от прилагането на настоящата процедура за почистване. За указания и правила относно почистването, специфични за региона ви, отбележете с отметка тази статия в помощния център.

  Акценти

  • Научете повече в пълното ни ръководство, за да се подготвите за настаняване на гости: видео ръководство за начинаещи
  Airbnb
  19 окт 2020 г.
  Това беше ли полезно?

  Разгледайте още теми