Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Това съдържание не е налично на избрания от вас език, затова засега го предоставихме на най-сходния наличен език.

  Вашето място, вашите правила

  Вътрешните правила на дома помагат за задаване на очакванията на гостите, за да се гарантира страхотно изживяване за всички.
  От Airbnb на 15 март 2019 г.
  Видео: 2 мин.
  Актуализирано: 7 юни 2021 г.

  Акценти

  • Вие задавате правилата за вашето място

  • Споделете указания за гостите с вътрешните правила на дома

  • Някои домакини дават основни указания, докато други споделят подробни очаквания

  • Разберете повече в пълното ни ръководство за първите стъпки при настаняването на гости

  Вътрешните правила на дома създават по-добро изживяване за вас и гостите ви, като ясно оповестяват очакванията ви. Независимо дали искате да дадете повече подробности, като например да споменете дали гостите трябва да си събуват обувките в къщата или дали да изхвърлят боклука в определен ден, или просто да ги насърчите да се чувстват като част от семейството, вътрешните правила на дома ви може да помогнат на потенциалните гости да решат дали мястото ви е подходящо за тях.

  Акценти

  • Вие задавате правилата за вашето място

  • Споделете указания за гостите с вътрешните правила на дома

  • Някои домакини дават основни указания, докато други споделят подробни очаквания

  • Разберете повече в пълното ни ръководство за първите стъпки при настаняването на гости

  Airbnb
  15 март 2019 г.
  Това беше ли полезно?

  Разгледайте още теми