Как да определите такса за почистване

Можете да покриете разходите си, като същевременно поддържате общата си цена конкурентна.
От Airbnb на 9 ное 2021 г.
Четене: 3 мин
Актуализирано: 25 яну 2024 г.

Разбираме, че определянето на цената ви е една от най-трудните задачи при настаняването на гости. Цената ви за нощувка и всички допълнителни такси следва да осигуряват баланс между покриването на разходите ви за настаняване на гости и предлагането на най-доброто съотношение цена/качество за гостите.

Добавяне на такса за почистване

Престоят в чисто място е основен приоритет за гостите. Таксата за почистване може да ви помогне да платите за консумативите за почистване или за професионално почистване на жилището. 

Когато определяте такса за почистване, имайте предвид, че тя повишава общата цена на престоя. За по-краткосрочни престои таксата представлява по-голяма част от общата цена, отколкото за по-дългосрочни престои.

За да привлечете повече резервации, опитайте се да поддържате общата си цена конкурентна. Можете да използвате инструментите за ценообразуване в календара, за да видите общата цена за мястото за престой за различни дати и видове пътувания. Високите такси за почистване може да разколебаят гостите да резервират помещението ви.

Ето няколко варианта, които да имате предвид:

  • Добавете една стандартна такса за почистване за всички гости, независимо от продължителността на престоя им.
  • Добавете по-ниска такса за почистване за кратките престои от 1 или 2 нощувки и запазете стандартната такса за почистване за всички останали престои.
  • Добавете всички или част от разходите си за почистване към цената за нощувка, за да останете конкурентоспособни.

Подгответе се за успех

Важно е да управлявате очакванията за това какво включват таксите ви за почистване. Научихме от гостите, че не искат да вършат много домакинска работа, като смяна на чаршафи, пране и почистване с прахосмукачка.

Нормално е да помолите гостите да свършат някои елементарни неща при освобождаване, като например да изключат осветлението, да изхвърлят хранителни остатъци в кошчето и да заключат вратите и прозорците.

Ако възнамерявате да добавите такса за почистване, ето някои от най-добрите практики:

  • Използвайте таксата, за да покриете действителните си разходи за почистване, а не като начин да спечелите допълнителни приходи.
  • Задайте такса, която е по-ниска от цената ви за нощувка.
  • Помислете дали има друг начин да възстановите разходите си за почистване, като например чрез приспадане на данък.
  • Опитайте се да закупите почистващи препарати на едро, което обикновено е по-изгодно.
  • Ако тепърва започвате да настанявате гости, помислете дали да не добавите такса за почистване едва след като получите няколко добри отзива, за да привличате резервации.

AirCover за домакините

Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой, която е част от програмата AirCover за домакините, може да ви възстанови разходи в размер до 3 млн. USD в редките случаи, когато мястото или вещите ви са повредени от гост по време на престой чрез Airbnb. В някои случаи се заплащат и допълнителни услуги за почистване, включително отстраняване на петна и миризма на дим.

Можете да подадете заявка за обезщетение чрез центъра ни за разрешаване на проблеми.

Защитата на „AirCover за домакините“ срещу щети при предоставяне на място за престой, застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой и застраховката на отговорността при провеждане на изживявания не обхващат домакините на места за престой или изживявания в Япония, където се прилагат застраховката за защита на домакините в Япония и програмата за застраховане на изживявания в Япония. Това се отнася и за домакините, които предлагат места за престой чрез Airbnb Travel LLC. За домакините, които предлагат места за престой или изживявания в континентален Китай, се прилага планът за защита на домакините в Китай. Имайте предвид, че всички ограничения за покритието са показани в щатски долари (USD).

За места, предлагани в щата Вашингтон, договорните задължения на Airbnb съгласно защитата срещу щети при предоставяне на място за престой се покриват от застрахователна полица, закупена от Airbnb. Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой не е свързана със застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой. Съгласно защитата срещу щети при предоставяне на място за престой домакините получават обезщетение за определени щети, причинени от гостите, в дома и имуществото ви, в случай че гостите не платят за тези щети. Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой е предмет на определени правила, условия и изключения.

Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

Airbnb
9 ное 2021 г.
Това беше ли полезно?

Може да ви хареса също и

Може да ви хареса също и

Разгледайте още теми