Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Как да подготвите помещението и гостите си в случай на горски пожар

  Уверете се, че вие и гостите ви знаете какво да правите, когато възникне спешен случай.
  От Airbnb на 5 авг 2022 г.
  Четене: 3 мин
  Актуализирано: 5 авг 2022 г.

  Акценти

  Какво можете да направите, за да намалите риска от горски пожари

  Как да образовате гостите си относно безопасността при горски пожари

  Акценти

  Airbnb
  5 авг 2022 г.
  Това беше ли полезно?

  Може да ви хареса също и

  Може да ви хареса също и

  Разгледайте още теми