Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Обсъждане на дискриминацията с въпроси и отговори за домакините в Airbnb

  Домакините споделят различни гледни точки за разпознаване на предразсъдъците и изграждане на общност.
  От Airbnb на 1 апр 2019 г.
  Видео: 7 мин
  Актуализирано: 14 юни 2022 г.

  Акценти

  Разпознаване на различните гледни точки в общността от домакини

  Как функционират профилните снимки на гостите в Airbnb

  Акценти

  Airbnb
  1 апр 2019 г.
  Това беше ли полезно?

  Може да ви хареса също и

  Може да ви хареса също и

  Разгледайте още теми