Приобщаващо приемане на гости и преодоляване на предразсъдъците

Експертите предлагат полезни стратегии и насоки за домакините.
От Airbnb на 26 дек 2019 г.
Четене: 11 мин
Актуализирано: 14 юни 2022 г.

Акценти

Airbnb вярва, че пътуването може да спомогне за насърчаване на връзката и изграждане на по-отворен и приобщаващ свят. Дискриминацията е много сериозна пречка при общуването и затова е толкова важно да се преборим с нея.

За да помогне на домакините и гостите да разберат дискриминацията и предразсъдъците, които я причиняват, Airbnb работи с изтъкнатите социални психолози д-р Робърт Ливингстън от Харвардския университет и д-р Питър Глик от Университета „Лорънс“. Указанията и най-добрите практики в тази статия са вдъхновени от техните изследвания и знания.

Предразсъдъци спрямо дискриминация: Каква е разликата?

„Предразсъдък“ означава чувства или предположения за даден човек, основаващи се на характеристики като раса, религия, национален произход, етническа принадлежност, увреждане, пол, полова идентичност, сексуална ориентация или възраст. Проява на „дискриминация“ е, когато се държите с някого по различен начин въз основа на неговите характеристики. Предразсъдъците невинаги водят до дискриминация, но обикновено от тях започва дискриминацията.

Какво представляват скритите предразсъдъци?

Предразсъдъците съществуват до голяма степен на подсъзнателно ниво и често се наричат „скрити предразсъдъци“. Скритите предразсъдъци могат да повлияят на начина, по който се отнасяме с хората, карайки ни да ги дискриминираме, понякога дори без да го осъзнаваме.

Предразсъдъци, основани на пола, и предразсъдъци към ЛГБТК хора

Ролите на половете са дълбоко вкоренени в обществото и независимо дали сме наясно с това или не, повечето от нас ги използват, за да вземат решения за това как мислим, че трябва да се държат хората. Половите стереотипи имат значителни последици за ЛГБТК (лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, несамоопределили се, куиър) хората, защото тяхната идентичност е предизвикателство за обществените норми.

Независимо какво е мнението ви по въпросите, свързани с пола и ЛГБТК, е важно да имате предвид, че разширяването на гостоприемството към други хора не изисква приемането на техните възгледи или начин на живот.

Ролята на стереотипите

Един от начините, по които се проявяват предразсъдъците, е чрез стереотипизиране. Стереотипът е широко разпространен, но прекалено опростен или преувеличен образ или идея за конкретен тип човек. Всеки използва стереотипи до известна степен – понякога съзнателно, понякога несъзнателно. Стереотипизирането на групи от хора често може да доведе до дискриминиращо поведение, от неволни обиди до екстремни случаи на несправедливост.

Как можете да предприемете действия

Дискриминацията противоречи на основните ценности на Airbnb и е забранена в нашата платформа. Тя може да се контролира и да се избягва дори когато произтича от скрити предразсъдъци.

Ето някои стъпки, които може да предприеме всеки домакин, за да се бори с предразсъдъците и да помогне за създаването на по-приобщаваща общност:

   • Говорете открито. Добавете съобщение в профила си, в което казвате, че вратата ви е отворена за всички. Така не само информирате гостите, че са добре дошли, но може да вдъхновите и други домакини да възприемат ценностите на многообразието и приобщаването.
   • Използвайте едни и същи стандарти за всички. Създайте набор от обективни критерии, които всеки път използвате за оценка на всеки потенциален гост. Например дали резервираните дати ви устройват? Можете ли да настаните всички гости, които искат да се настанят? Ако критериите ви са не си съответстват в различните ситуации, може да се появят предразсъдъци при вземането на решения.
   • Вземайте отговорни решения. Преди да приемете или отхвърлите даден гост, определете защо сте решили така и си поставете за цел да си дадете точно обяснение въз основа на критериите, които сте задали. Запитайте се дали ще се чувствате удобно, ако трябва да кажете на госта лице в лице причината, поради която му е било отказано.
   • Забравете стереотипите. Един от малкото доказани начини да се неутрализират скритите предразсъдъци е да се открият изживявания и информация, които се изправят срещу стереотипите. Излезте от зоната си на комфорт и се запознайте с хора с различен произход или от различни общности. Приемайте чрез Airbnb гости от различни обществени слоеве. Положителният контакт и социалното взаимодействие могат да намалят предразсъдъците.

   Получете съвети как да помогнете на всеки гост да се почувства добре дошъл

   Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

   Акценти

   Airbnb
   26 дек 2019 г.
   Това беше ли полезно?