Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Задаване на очаквания чрез точно местоположение

  Гостите трябва да могат лесно да намерят мястото ви.
  От Airbnb на 8 март 2023 г.
  Четене: 3 мин
  Актуализирано: 8 март 2023 г.

  Добавяне на точно местоположение

  Как да сте сигурни, че гостите могат да намерят мястото ви

  Избор на приблизително или точно местоположение

  Приблизителното местоположение (вляво) и точното местоположение (вдясно) са отбелязани на картата в резултатите от търсенето в Airbnb.

  Добавяне на повече информация

  Преценете възможностите си

  Airbnb
  8 март 2023 г.
  Това беше ли полезно?

  Може да ви хареса също и

  Може да ви хареса също и

  Разгледайте още теми