Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Информация за безопасността и съвети за безопасна експлоатация на асансьора

  Следвайте указанията за отговорно настаняване на гости, за да помогнете на домакините да настаняват гости безопасно.
  От Airbnb на 8 юни 2022 г.
  Четене: 3 мин
  Актуализирано: 8 юни 2022 г.

  Акценти

  Swimming precautions

  Elevator safety

  Safety devices

  Акценти

  Airbnb
  8 юни 2022 г.
  Това беше ли полезно?

  Може да ви хареса също и

  Може да ви хареса също и

  Разгледайте още теми