Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Airbnb.org подслони 100 000 бежанци от Украйна

  Научете за реакцията на Airbnb.org спрямо кризата в Украйна.
  От Airbnb на 4 март 2022 г.
  Видео: 6 мин
  Актуализирано: 24 авг 2023 г.
  Airbnb
  4 март 2022 г.
  Това беше ли полезно?

  Може да ви хареса също и

  Може да ви хареса също и

  Разгледайте още теми