Пропускане към съдържанието
Програма за привличане на гости
Често задавани въпроси
Прочетете тези отговори на често задавани въпроси и се запознайте с информацията за програмата в помощния център.
Програмата за привличане на потребители все още ли е отворена?
Програмата за привличане на потребители вече не е отворена и не може да се изпращат нови покани.

Ако сте получили ваучер преди спирането на програмата, ще можете да го използвате за всяка резервация, направена преди изтичането му.

Кредитите на подателите ще се признават до датата им на валидност. За вече привлечени потребители ще получите кредит при пълно завършване на престой, ако ваучерът се използва преди изтичането му (сума на кредита въз основа на офертата към момента).
Привлякох приятел, но не получих кредит за пътуване
За потребители, привлечени след 1 октомври 2020 г., Airbnb не предлага кредит за пътуване за привлечени потребители.