Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Времето за изчакване е по-дълго от обичайното поради ситуацията с COVID-19
  Ако пътуването до мястото от резервацията ви надвишава 72 часа, моля, свържете се с нас малко преди времето за настаняване. Ако искате да промените или отмените дадена резервация, можете да направите това от страницата с пътуванията си или от таблото за настаняване на гости.

  Условия и правила

  Тези условия, правила и стандарти се отнасят за достъпа ви до платформата на Airbnb в допълнение към нашите „Общи условия“ и „Условия за плащания“.

  Други правни ресурси