Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  За да намерите вариантите за отменяне и възстановяване на средствата, изберете резервация от страницата „Пътувания“.Правилата ни относно случаите с уважителни причини важат само за определени резервации.Ако датата за настаняване е след 15 юли, проверете за актуализация отново тук на 15 юни 2020 г.

  Условия и правила

  Тези условия, правила и стандарти се отнасят за достъпа ви до платформата на Airbnb в допълнение към нашите „Общи условия“ и „Условия за плащания“.

  Други правни ресурси