Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Модериране от страна на Airbnb на спорове във връзка с отзиви

Общността и продуктът на Airbnb продължават да се разрастват, ето защо ние оставаме ангажирани с актуализирането на тези правила, когато е необходимо, за да гарантираме, че отзивите честно отразяват личните изживявания на нашите домакини и гости.

Вярваме, че добре обмислената и работеща система за оставяне на отзиви е тази, която уважава и защитава откровените отзиви на членовете в нашата общност. По тази причина за нас премахването на който и да е отзив е нещо много сериозно. Можете да прочетете правилата за отзиви на Airbnb в пълния им текст, но накратко, това означава, че даден отзив може да се премахне, ако:

Модериране за пристрастия

Общността ни има най-голяма полза, когато отзивите представят обективна картина на изживяването на даден член. Airbnb премахва отзивите, когато в тях се демонстрират неподходящи пристрастия – например когато рецензентът се опитва да изнудва лицето, за което е оставен отзив, при конфликт на интереси или конкуренция с лицето, за което е оставен отзивът.

Изнудване или предлагане на облаги

Всеки опит за използване на отзиви или отговори на отзиви с цел принуда на дадено лице да направи нещо, което не е длъжно да прави, представлява злоупотреба с отзивите, а ние не допускаме това.

На хората, които използват Airbnb, не е разрешено да обещават възнаграждения срещу оставяне на положителен отзив или да заплашват с негативни отзиви, ако даден желан резултат не е постигнат. Нарушенията може да доведат до ограничаване, временно спиране или закриване на акаунта ви в Airbnb.

Тези правила забраняват:

  • Заплахи от страна на гости, че ще използват отзиви или оценки в опит да принудят домакин да възстанови средства, да предостави допълнително обезщетение или да остави насрещен положителен отзив.
  • Домакините да настояват гостите да оставят положителни отзиви или оценки или да редактират отзив в замяна на частично или пълно възстановяване на средства или насрещен положителен отзив. Домакините също така не могат да предлагат безплатен престой или престой с отстъпка в замяна на редактиране на съществуващ отзив от гост.
  • Домакините или гостите да искат от някого да предприеме конкретни действия, свързани с отзив, в замяна на разрешаване на спор.

Тези правила не забраняват:

  • Гост да се свърже с домакин при проблем, преди да остави отзив.
  • Оставянето на отзив от гост или домакин, който заявява възстановяване на средства или допълнително плащане, когато оставеният отзив не се използва като заплаха за повлияване на резултата от решението.
  • Домакин да поиска от гост да остави честен положителен отзив или оценка, отразяващи положително изживяване.
  • Промяната на отзив от страна на домакин или гост в рамките на срока за това.

Конфликт на интереси

Ще премахваме отзиви, когато има сигнали, че резервацията е направена единствено с цел повишаване на цялостната оценка на дадено лице, или когато подозираме, че престоят никога не е бил осъществен.

Приемането на фалшиви резервации в замяна на положителен отзив, използването на втори акаунт, за да оставяте отзиви за себе си или за собствената си обява, или предоставянето на нещо ценно в замяна на положителни отзиви не са разрешени. Нарушенията може да доведат до ограничаване, временно спиране или закриване на акаунта ви в Airbnb.

Отзиви на конкуренти

Отзиви, написани от конкуренти (например конкурентни фирми или лица, свързани с обяви или изживявания) с цел разубеждаване на хората да резервират дадени обяви или изживявания или с цел насочване на клиенти към други обяви или изживявания, не са разрешени. Нарушенията може да доведат до ограничаване, временно спиране или закриване на акаунта ви в Airbnb.

Нарушения на забраната за партита

Може да премахнем отзиви в определени ситуации, когато по време на престоя си гостът не е изпълнил очакванията, посочени в Правилата ни за партита и събития. Разчитаме на домакините да предприемат мерки, за да се опитат да спрат дадено парти, преди то да се превърне в проблем за безопасността или в неудобство за съседите. Разбираме обаче, че прекратяването на дадено парти може да доведе до несправедливо отрицателен отзив за домакина. За да се насърчи намесата и да се сведат до минимум последствията при оставяне на пристрастни отзиви, отзивът на госта може да бъде премахнат, когато домакинът е предоставил достатъчно документация, че е налице значително нарушение на правилата за партита и събития. Тези отзиви обаче няма да бъдат премахнати, ако съдържат критична информация, която би била от особено значение за бъдещ гост.

Модериране за уместност

Отзивите предоставят на членовете на общността информация и гледни точки, които им помагат да вземат по-добри решения за резервации. Отзивите са най-полезни, когато хората, които ги оставят, описват точно преживяванията си и предоставят откровени мнения.

Когато отзивът съдържа информация, която не е свързана с преживяване на домакин или гост, или е фокусиран върху нещо извън контрола на лицето, за което се отнася, екипът ни за модериране ще прецени доколко отзивът е уместен, като анализира следното:

  1. Отзивът описва ли преживяването на лицето, което го оставя, и представя ли негова лична гледна точка?
  2. Отзивът помага ли на други членове на общността на Airbnb? Предоставя ли важна информация за домакин, гост, обява или изживяване, която би помогнала на други хора да вземат по-информирани решения за резервация?

Ако Airbnb установи, че отзивът не съдържа релевантна информация за домакин, гост, обява или изживяване, отзивът може да бъде премахнат. Отзивите, които съдържат предимно нерелевантна информация, също подлежат на премахване, но само когато иначе релевантната информация в тях вероятно не би била особено полезна за други членове на общността, когато преценяват дали да резервират.

Примери за нерелевантна и релевантна информация

Нерелевантна информация: „Не вярвайте на таксиметровите шофьори в града, избират най-лошите маршрути!“

Релевантна информация: „Не вярвайте на таксиметровите шофьори в града, избират най-лошите маршрути! Освен това, когато пристигнах в мястото от тази обява, то беше в пълен безпорядък, а домакинът така и не направи нищо по въпроса.“

Нерелевантна информация: „Този гост беше голям лъжец. Абсурд да е истински лекар.“

Релевантна информация: „Гостенката дойде да се настани със закъснение, а след това ми се разкрещя, че не съм се събудил достатъчно бързо, за да ѝ отворя. Беше груба и раздразнителна по време на целия престой. Не бих искал да знам как се държи с пациентите си.“

Модериране за отменени резервации

Airbnb ви позволява да публикувате отзиви за всяка резервация, отменена след 12:00 ч. в полунощ в деня на настаняването. Правим това, за да съберем отзиви за най-важните моменти от пътуването, независимо дали това означава отзиви за комуникация, нарушения на вътрешните правила на дома, проблеми с мястото от обявата по време на настаняването и т.н.

Ако решите да оставите отзив за отменена резервация, ви молим в отзива си да се придържате към това, което сте преживели лично. В случаите, когато Airbnb може да потвърди, че отзивът е оставен за отменена резервация и съдържа информация, която не е от значение за общността (например раздразнение поради отменен полет), отзивът може да бъде премахнат.

Отменени резервации

В някои случаи на гостите може да бъде дадена възможност да публикуват отзиви за определени резервации, отменени след 00:00 ч. в деня на настаняването.

Ако решите да оставите отзив за отменена резервация, ви молим отзивите да се отнасят до това, което сте преживели лично, независимо дали това означава отзиви за комуникация, нарушения на вътрешните правила на дома, проблеми с мястото от обявата по време на настаняването и т.н. Имайте предвид, че ако не сте се настанили, може да нямате никакви впечатления, свързани с местоположението, удобствата или стойността. Отзивът, оставен за отменена резервация, може да бъде премахнат, ако предоставената информация не е от значение за общността (например, ако става дума за неприятности поради отменен полет и т.н.), или ако гост отмени резервацията поради обстоятелства, които не са свързани с изживяването му в Airbnb.

Тази статия помогна ли ви?
Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране