Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Замразете, свалете или деактивирайте обявата си

  If you want to stop receiving new reservations and remove your listing from search results, you have options. Choose a way to manage your listing that works for you.

  • Snooze it for a set period of time (as long or as short as you’d like!)
  • Unlist it until you’re ready to receive reservations again
  • Deactivate it if you’ll no longer host your place (all confirmed reservations must be complete)

  If you snooze or unlist, you’ll still host your guests for any confirmed reservations.

  Snoozing

  За да замразите обявата си и да я скриете от резултатите от търсене за определен период от време:

  1. Отворете Обяви и изберете обявата, която искате
  2. В Основна информация за обявата отворете Статус на обявата и щракнете върху Редактиране
  3. Щракнете върху Замразени и изберете начална и крайна дата
  4. Щракнете върху Запазване

  Temporarily unlisting

  За да премахнете обявата си от резултатите от търсенето за неопределен период от време:

  1. Отворете Обяви и изберете желаната от вас обява
  2. В Основна информация за обявата отворете Статус на обявата и щракнете върху Редактиране
  3. Щракнете върху Непубликувани и изберете причината, поради която премахвате обявата
  4. Щракнете върху Сваляне на обявата

  Permanently deactivating

  За да деактивирате за постоянно обявата си:

  1. Отворете Обяви и изберете желаната от вас обява
  2. В Основна информация за обявата отворете Статус на обявата и щракнете върху Редактиране
  3. Щракнете върху Деактивиране и изберете причината, поради която деактивирате
  4. Щракнете върху Деактивиране

  Имайте предвид, че деактивирането на обявата ви няма да повлияе на отзивите от гостите или на отзивите, които вие сте оставили на тях – тези отзиви ще продължат да се показват в публичните профили.

  Получихте ли нужната помощ?

  Свързани статии