Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  Можете да променяте или отменяте резервации от таблото си. Ако имате въпроси относно сумата от 250 милиона USD за подпомагане на домакини, засегнати от отменяния на резервации, посетете ресурсния център.

  Как да редактирам обявата си?

  За да редактирате обявата си:

  1. Отидете на Управление на обявите в airbnb.com
  2. До обявата, която искате да редактирате, щракнете върху Управление на обявата
  3. Превъртете до раздела, който искате да промените, след което щракнете върху Редактиране

  За да редактирате името на обявата си:

  1. Отидете на Домакин и след това на Обяви
  2. Изберете обявата, чието име искате да редактирате
  3. Щракнете върху Подробности за обявата
  4. Щракнете върху Заглавие и описание
  5. Щракнете върху Редактиране

  Има още няколко неща, които трябва да знаете за редактирането на обявата си:

  • Някои от опциите ви за редактиране (например: календар, настройки за резервации и ценообразуване) няма да се покажат, докато не завършите публикуването на обявата за помещението си.
  • Редакциите важат само за резервации, направени, след като извършите промените; те не важат за предстоящи резервации, които вече са приети.
  • Докато редактирате, промените ви ще се запазват автоматично. Може да отнеме до час, докато промените се покажат в публичната ви обява.
  Получихте ли нужната помощ?
  Готови ли сте да станете домакин?
  Направете следващата стъпка към спечелването на допълнителни пари с вашия дом.
  Научи повече