Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Безопасност на домакините и гостите

За да ви помогнем да обезпечите безопасност при всички престои, изживявания и взаимодействия, в нашата общност не се допускат определени дейности и поведение.

Какво разрешаваме

  • Самозащита: ако някога бъдете нападнати физически по време на престой или изживяване, може да се защитавате с пропорционална сила, докато опасността премине.
  • Разрешени оръжия: с изключение на взривни или запалителни устройства и оръжия за нападение, като гост можете да носите законно притежавани или несмъртоносни оръжия само ако са обезопасени и за тях е съобщено на домакина ви преди пристигането. Като домакини можете да съхранявате законно притежавани оръжия в мястото си за настаняване, при условие че те са обезопасени; за оръжията също така трябва да се съобщава, ако се намират на видно място или по начин, по който може да бъдат открити от гостите. Научете повече за нашите правила за оръжията в местата за настаняване от обявите.

Какво не разрешаваме

  • Заплахи или злоупотреба: в нашата общност няма място за заплахи, насилие или злоупотреба спрямо други лица, включително интимни партньори, деца, животни, болни хора или хора с увреждания.
  • Сексуално насилие и неправомерно поведение: забранено е сексуалното насилие и сексуалното неправомерно поведение от какъвто и да било вид. Неприемливо е всяко нежелано или непоискано докосване, флиртуване или сексуално поведение или разговори за лични взаимоотношения или сексуални предпочитания.
  • Опасни или незаконни животни: забранена е всяка порода или вид животно, чието притежание е незаконно в местоположението на мястото от обявата или изживяването. Домашните, селскостопанските и дивите животни, които могат да представляват риск за безопасността по време на резервация, трябва да бъдат надлежно контролирани и за тях да бъде съобщено предварително. Не е необходимо да бъде съобщавано за животни, които не са показали признаци, че представляват риск, тъй като инструментът за съобщаване е за „опасни животни“. Научете повече за нашите правила за опасните животни.
  • Експлозивни устройства, запалителни устройства или оръжия за нападение: тези предмети не са разрешени при никакви обстоятелства по време на престой или изживяване дори ако притежанието им е законно във вашия район.
  • Необезопасени/скрити оръжия. Всички законно притежавани оръжия трябва да бъдат обезопасени и за тях трябва да бъде надлежно съобщено.

На разположение сме, за да помогнем

Ако има спешен случай, свържете се с местните служби за спешна помощ или потърсете съдействие от правоприлагащите органи.

За други проблеми с безопасността сме на разположение денонощно. Научете повече за това как да се свържете с нас в нашия помощен център.

Приемаме заплахите за самоубийство и самонараняване много сериозно и може да се свържем с властите, за да поискаме проверка на сигурността, ако получим сведение, че има непосредствен риск за безопасността. Ако вие или някой друг се чувствате застрашени или в опасност, първо се свържете за помощ с местните правоприлагащи органи.

Както винаги, ако станете свидетел или сте обект на поведение, което смятате, че противоречи на нашите условия или правила, уведомете ни.

Макар че тези указания не обхващат всеки възможен сценарий, те са предназначени да предложат общи насоки за правилата на общността на Airbnb.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране