Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила

Изисквания за здравословни и безопасни условия по време на престоите в Airbnb

По време на пандемията от COVID-19 е важно да взимате под внимание здравето и безопасността. Създадохме набор от задължителни практики за безопасност във връзка с COVID-19, както за домакините, така и за гостите в Airbnb на база насоките от Световната здравна организация и Центровете за контрол и профилактика на заболяванията на САЩ. Освен това трябва да сте запознати с общите указания относно здравето и безопасността във връзка с COVID-19, да продължавате да следите приложимите препоръки и ограничения на правителствата относно пътуванията, както и да спазвате всички национални и местни закони и разпоредби.

Airbnb въведе указания и програми, в които се обръща внимание на опасенията, свързани със здравето и безопасността, но тези мерки не могат да елиминират всички рискове. Особено ако сте в по-рискова категория (напр.: хора над 65-годишна възраст или хора с предшестващи заболявания като диабет или сърдечни заболявания), препоръчваме ви да потърсите специализирани указания и да вземете допълнителни предпазни мерки, когато резервирате престой или изживяване в Airbnb. Научете повече за указанията, свързани със здравето и безопасността за всички домакини на изживявания в Airbnb и техните гости.

Практики за безопасност във връзка с COVID-19 (задължително)

Носете маска и спазвайте социална дистанция, когато това се изисква от местните закони и разпоредби

Когато това се изисква от местните закони или разпоредби, всички домакини и гости трябва да спазват следните указания:

 • Да носят маска или защитно средство за покриване на лицето, когато общуват на живо
 • Да спазват дистанция от 2 метра с други хора през цялото време

Да изпълняват процедурата на Airbnb за по-обстойно почистване в 5 стъпки между отделните престои

Между отделните престои всички домакини и гости трябва да спазват горепосочените практики за безопасност във връзка с COVID-19, когато това е приложимо, включително процедурата на Airbnb за по-обстойно почистване в 5 стъпки. Всеки домакин или гост, който многократно нарушава тези указания, може да понесе други последствия, включително временно спиране на акаунта или отстраняване от общността.

Допълнителни указания за пътуване и настаняване на гости по време на COVID-19

Не пътувайте и не приемайте гости, ако наскоро сте били изложени на COVID-19 или имате симптоми

За да защитим здравето и безопасността на нашата общност, в правилата на Airbnb е заложено, че домакините (и всички хора, които евентуално биха присъствали в мястото от обявата преди или по време на престой) не трябва да влизат в мястото от обявата си или да общуват на живо с гостите си, а гостите, от своя страна, не трябва да се настаняват в място от обява, ако за тях важи някое от следните обстоятелства:

 • Ако в момента сте болни от вируса или имате положителен резултат от тест за COVID-19 от последните 14 дни
 • Ако подозирате, че сте болни или сте били изложени на вируса и чакате резултати от тест, за да се потвърди или отхвърли диагноза COVID-19
 • Ако имате симптоми или се опасявате от евентуална инфекция с COVID-19
 • Ако през последните 14 дни* сте имали близък, продължителен контакт с лице, за което е потвърдено, или за което се подозира заразяване с COVID-19

За повече подробности относно това какво да правите в случай на заболяване или излагане на COVID-19, прегледайте следния документ:

Мийте ръцете си редовно

Не забравяйте да си миете ръцете често особено ако сте в контакт с хора извън резервацията и докосвате повърхности и прибори в споделено помещение или обща зона.

 • Мийте ръцете си правилно със сапун и вода поне 20 секунди.
 • Ако не разполагате със сапун и вода, използвайте дезинфектант за ръце, който съдържа поне 60% спирт; приложете от дезинфектанта върху ръцете си и ги търкайте, докато усетите, че са сухи.

  Следвайте местните закони или указания относно маските и социалното дистанциране в общите и споделените помещения

  Когато се намирате в обща част или споделено помещение (в качеството си на домакин или гост), следвайте местните закони и указания за носене на маска и спазвайте социална дистанция спрямо всяко лице, което не е гост. Домакините следва да обмислят предоставянето на настаняване без личен контакт, когато това е възможно.

  Не забравяйте, че ако се притеснявате да отседнете в отделна стая или споделено помещение, може да обмислите резервиране на цяло място. Ако се притеснявате да настанявате гости в отделна стая или споделено помещение, можете да предложите цялото място или временно да спрете настаняването на гости, ако другите варианти са невъзможни.

  Домакините трябва също да следват местните указания относно настаняването на гости в отделни стаи, споделени помещения и относно общия брой хора, на които е разрешено да се събират в мястото от обявата.

  Бележка: От 20 август 2020 г. Airbnb обяви глобална забрана за всички партита и събития в места от обяви в Airbnb, като бе въведено и ограничение да не се допускат повече от 16 души на едно място. Тази забрана за партита важи за всички бъдещи резервации в Airbnb и ще остане в сила за неограничен период от време до второ нареждане. Прочетете нашите правила за партита и събития за повече информация.

  Допълнителни указания за домакини на отделни стаи и споделени помещения

  Домакините на отделни стаи или споделени помещения трябва също:

  • да ограничат броя гости, ако е необходимо, за да има възможност за социално дистанциране във всички общи части, когато това се изисква от местните закони или разпоредби
  • да проветряват общите помещения по време на престоя, когато това е безопасно, както е посочено в протокола за почистване
  • да почистват и хигиенизират общите части (като бани и кухни) колкото се може по-често

  Някои правителства може да наложат ограничения за настаняване в самостоятелни или споделени стаи или да въведат допълнителни задължения или изисквания за такива помещения. Не забравяйте да прегледате и да следвате всички допълнителни указания за безопасност и почистване, издадени от съответните местни държавни и/или здравни власти.

  Какво да правите, ако тестът ви за COVID-19, направен по време на престой или след него, е положителен

  Ако наскоро сте получили положителен резултат за COVID-19 или сте започнали да чувствате симптоми на COVID-19, помислете дали освен съответните местни органи да не информирате и всеки, който може да е бил засегнат или потенциално изложен.

  Тази статия помогна ли ви?
  Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
  Влизане или регистриране