Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Какви са изискванията за здравословни и безопасни условия по време на престоите в Airbnb?

  По време на пандемията от COVID-19 е важно да взимате под внимание здравето и безопасността. Създадохме набор от задължителни практики за безопасност във връзка с COVID-19, както за домакините, така и за гостите в Airbnb на база насоките от Световната здравна организация и Центровете за контрол и профилактика на заболяванията на САЩ. Освен това трябва да сте запознати с общите указания относно здравето и безопасността във връзка с COVID-19, да продължите да следите приложимите препоръки и ограничения на правителствата относно пътуванията и да спазвате всички национални и местни указания.

  Airbnb въведе указания и програми, които да спомогнат за справяне с опасенията, свързани със здравето и безопасността, но тези мерки не могат да елиминират всички рискове. Особено ако сте в по-рискова категория (напр.: хора над 65-годишна възраст или хора с предшестващи заболявания като диабет или сърдечни заболявания), препоръчваме ви да потърсите специализирани указания и да вземете допълнителни предпазни мерки, когато резервирате престой или изживяване в Airbnb. Научете повече за указанията относно здравето и безопасността на изживяванията в Airbnb.

  Практики за безопасност във връзка с COVID-19 (задължително)

  Носете маска и спазвайте социална дистанция

  Всички домакини и гости трябва да се съгласят:

  • да носят маска или друго средство за покриване на лицето, когато контактуват лице в лице
  • да спазват дистанция от 2 метра помежду си през цялото време

  Спазвайте процедурата на Airbnb в 5 стъпки от протокола за по-обстойно почистване между отделните престои

  Всички домакини трябва да се съгласят да спазват процедурата на Airbnb в 5 стъпки от протокола за по-обстойно почистване между престоите на гостите. Научете повече

  Всички домакини и гости са длъжни да спазват горепосочените практики за безопасност във връзка с COVID-19. Ако сте гост и ако домакинът отмени резервацията, защото не сте спазвали посочените практики, то вие няма да отговаряте на условията за възстановяване на средства. Аналогично, ако сте домакин, няма да имате право да получите изплащане, ако гостът отмени престоя си, защото вие не сте спазвали препоръчаните практики. Календарите на домакините, които не приемат тези практики до 20 ноември 2020 г., могат да бъдат блокирани. Всеки домакин или гост, който многократно нарушава тези указания, може да бъде изправен пред други последици, включително временно спиране на акаунта или отстраняване от общността.

  Допълнителни насоки за пътуващи и домакини по време на COVID-19

  Не пътувайте и не настанявайте гости, ако наскоро сте били изложени на COVID-19 или имате симптоми на заболяването

  С цел да се защити здравето и безопасността на нашата общност, Airbnb има правило домакините (и всички хора, които евентуално присъстват в мястото от обявата преди или по време на престоя) да не влизат в мястото, както и да не контактуват с гостите, а гостите не бива да се настаняват в дадено място, ако е налице някое от следните условия:

  • В момента сте в активна фаза на заразяване с COVID-19 или имате положителен тест от последните 30 дни.
  • Подозирате, че сте болни или сте били изложени на COVID-19 и чакате резултати от тест, за да се потвърди или отхвърли диагноза COVID-19.
  • Имате симптоми или се опасявате, че може би сте заразени с COVID-19.
  • В рамките на последните 14 дни сте имали близък, продължителен контакт с лице, за което е потвърдено или се подозира, че е заразено с COVID-19*.

  За повече подробности относно това какво да правите в случай на заболяване или излагане на COVID-19 прегледайте следните документи:

  *Обърнете внимание, че местата за престой на лицата от първа линия са предмет на други стандарти.

  Мийте ръцете си редовно

  Не забравяйте да си миете ръцете често особено ако сте в контакт с хора извън резервацията и докосвате повърхности и прибори в споделено помещение или обща зона.

  • Мийте ръцете си правилно със сапун и вода поне 20 секунди.
  • Ако не разполагате със сапун и вода, използвайте дезинфектант за ръце, който съдържа поне 60% алкохол; приложете от дезинфектанта върху ръцете си и ги търкайте, докато усетите, че са сухи.

   Спазвайте дистанция и носете маска в общите части и споделените помещения

   Когато се намирате в обща част или споделено пространство (в качеството си на домакин или гост), винаги носете маска и спазвайте дистанция от най-малко 2 м от всеки, който не е част от резервацията ви в съответствие с практиките за безопасност във връзка с COVID-19. Домакините трябва да избягват физически контакт с гостите и да осигуряват настаняване без контакт, когато е възможно.

   Не забравяйте, че ако се притеснявате да отседнете в отделна стая или споделено помещение, може да помислите дали да не резервирате цяло място. Ако се притеснявате да настанявате гости в отделна стая или споделено помещение, можете да предложите цялото място или временно да спрете да настанявате гости, ако това е невъзможно.

   Домакините трябва също да следват местните указания относно настаняването на гости в отделни стаи, споделени помещения и общия брой хора, на които е разрешено да се събират на мястото от обявата.

   Бележка: От 20 август 2020 г. Airbnb обяви глобална забрана за всички партита и събития в места от обяви в Airbnb, като бе въведено и ограничение да не се допускат повече от 16 души на едно място. Тази забрана за партита важи за всички бъдещи резервации в Airbnb и ще остане в сила за неограничен период от време до второ нареждане. Прочетете нашите правила за партита и събития за повече информация.

   Допълнителни указания за домакините на отделни стаи и споделени помещения

   Домакините на отделни стаи или споделени помещения трябва също:

   • Да ограничат броя гости, за да осигурят социално дистанциране във всички споделени помещения
   • Да ограничат зоните, до които гостите имат достъп, за да избегнат ненужно излагане на риск за себе си и гостите
   • Да проветряват споделените помещения по време на престоя, когато това е безопасно, както е посочено в протокола за почистване
   • Да почистват и хигиенизират споделените помещения (като бани и кухни) възможно най-често

   Някои правителства могат да наложат ограничения за настаняване в самостоятелни или споделени стаи или да наложат допълнителни задължения или изисквания за тези помещения. Не забравяйте да прегледате и да следвате всички допълнителни указания за безопасност и почистване, издадени от съответните местни държавни и/или здравни власти.

   Какво да направите, ако тестът ви за COVID-19 е положителен по време на престоя ви или след него

   Ако наскоро сте дали положителен резултат за COVID-19 или сте започнали да чувствате симптоми на COVID-19 и наскоро сте отсядали в дадено място от обява или сте контактували с гости в качеството си на домакин, свържете се с нас. Също така трябва да информирате съответните местни органи, както и вашия лекар.

   Получихте ли нужната помощ?