Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  За да намерите вариантите за отменяне и възстановяване на средствата, изберете резервация от страницата „Пътувания“. Правилата ни относно случаите с уважителни причини важат само за определени резервации. Ако датата за настаняване е след 15 август, проверете за актуализация отново тук на 15 юли 2020 г.

  Съвети и информация за пътувания във връзка с COVID-19

  Актуализирано на 1 май 2020 г.

  На 11 март 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) промени класифицирането на коронавируса (COVID-19) от извънредно положение за общественото здраве от международен характер (PHEIC) на пандемия.

  Предвид рисковете за здравето и безопасността, препоръчваме на домакините и гостите да прегледат съветите за пътуване и здравните съвети, издадени от съответните правителствени и здравни органи.

  Предоставяме списък с ресурси за ваше удобство:

  Световна здравна организация (СЗО)

  Австралия

  Канада

  Китайска народна република

  Франция

  Германия

  Индия

  Израел

  Италия

  Япония

  Нова Зеландия

  Сингапур

  Южна Корея

  Тайланд

  Великобритания

  Съединени щати

  Получихте ли нужната помощ?