Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Процедура на Airbnb за по-обстойно почистване в 5 стъпки

  Процедурата за почистване в 5 стъпки представлява набор от практики за почистване, които всички домакини се задължават да извършват преди и след всеки гост, в допълнение към спазването на местните закони и указания.

  Стъпка 1: Подгответе

  Подходящата подготовка може да помогне на вас и екипа ви да почистите по-ефективно и по-безопасно. Не забравяйте:

  • Проветрявайте помещението преди и по време на почистването, ако е възможно
  • Използвайте дезинфектанти, одобрени от местните регулаторни агенции за борба срещу COVI-19
  • Винаги четете внимателно упътванията и предупрежденията върху продуктите за почистване
  • Мийте или дезинфекцирайте ръцете си

  Стъпка 2: Почистете

  Почистване е, когато отстранявате прах и замърсявания от повърхности, като например подове и плотове. Не забравяйте да:

  • изметете, да почистите с прахосмукачка, да избършете праха и/или да почистете с моп, преди да хигиенизирате
  • измиете съдовете и да изперете спалното бельо на програмата с най-висока температура
  • почистите твърдите повърхности със сапун и вода

  Стъпка 3: Хигиенизирайте

  За хигиенизиране се счита, когато използвате химически препарати за намаляване броя на бактериите по повърхности като дръжки за врати и дистанционни устройства за телевизори. Не забравяйте да:

  • напръскате често докосваните повърхности във всяка стая с одобрен дезинфекциращ спрей
  • оставите дезинфектанта да престои за периода от време, посочен на етикета на продукта
  • оставите повърхността да изсъхне на въздух

  Стъпка 4: Проверете

  За достъп до персонализирани списъци с изисквания за почистване отворете Анализи > Почистване. Не забравяйте:

  • Правете справка с най-добрите практики, заложени в списъците с изисквания за всяка отделна стая, за да сте сигурни, че всички помещения са почистени и хигиенизирани между отделните престои
  • Споделете тези практики със своя екип от домакини и със специалистите по почистване

  Стъпка 5: Подредете

  За да предотвратите кръстосаното замърсяване, е важно да завършите почистването и хигиенизирането на дадена стая, преди да поставите нови продукти за следващия гост. Не забравяйте:

  • Измийте ръцете си, преди да смените консумативите, спалното бельо и почистващите комплекти за гостите
  • Изхвърлете по безопасен начин използваните почистващи консумативи и предпазни средства или ги измийте
  • Не влизайте повторно в стая, след като е била хигиенизирана
  • Почиствайте оборудването си между отделните резервации

  Тази процедура се основава на наръчника на Airbnb за почистване, разработен след консултации с експерти в областта на хигиената и медицината.

  От акаунта си можете да отворите Анализи > Почистване, за да изтеглите пълното ръководство за почистване и да намерите повече ресурси, обучение и персонализирани списъци с изисквания за почистване.

  Ангажирането с процеса на почистване е задължително за всички места за настаняване

  Възможно е домакини, които не се съгласят да спазват практиките за безопасност във връзка с COVID-19, включително и процедурата на Airbnb за по-обстойно почистване в 5 стъпки, да не могат да приемат нови резервации.

  Тези практики изискват носене на маска и социално дистанциране, когато това се налага от местните закони или разпоредби, и спазване на процедурата за по-обстойно почистване в 5 стъпки. Домакините, които многократно или в голяма степен нарушават стандартите за почистване, може да получат предупреждения, временни спирания, а в някои случаи и отстраняване от платформата на Airbnb.

  Оповестяване пред гостите на ангажимента ви за по-обстойно почистване

  След като вие или член на екипа ви от домакини се ангажира с процеса на почистване, това обстоятелство ще се покаже в обявата ви и гостите ще го виждат.

  Свързани статии