Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Домакини на изживявания

  Какви са конкретните изисквания за онлайн изживяванията?

  Подобно на изживяванията с лично присъствие, онлайн изживяванията трябва да отговарят на стандартите за качество за изживяванията, одобрени от Airbnb. Освен това всяко онлайн изживяване трябва да отговаря на следните изисквания:

  На живо: онлайн изживяванията трябва да се случват на живо за гостите, а не да се записват предварително.

  Участие: онлайн изживяванията трябва да бъдат интерактивни между домакините и гостите. Това означава, че гостите трябва да имат възможност за някаква форма на участие у дома (например: да тренират йога, да готвят в собствената си кухня, да рисуват заедно с домакина и да споделят творбите помежду си).

  Удобни за време на карантина:

  • гостите не би трябвало да напускат домовете или имота си, за да осъществят изживяване. Домакините следва да спазват всички местни ограничения по отношение на карантината и/или социалното дистанциране.
  • Изживяванията следва да изискват само минимален брой артикули за участие, които са леснодостъпни за хората в домовете им.

  Уважавайте работата на другите: домакините не трябва да използват музика, книги, видеоклипове, художествени произведения или други защитени с авторски права произведения, които не са създали, без да са осигурили необходимите права, лицензи и разрешения.

  Когато използват Zoom, домакините не трябва:

  • да използват акаунта в Zoom, създаден за онлайн изживяването им, за нещо различно от самото изживяване;
  • да записват (включително аудио или видео) сесии на живо от изживяването си;
  • да правят или споделят снимки или екранни снимки на изживяването си без разрешението на всички участници. Домакините не могат да правят или споделят снимки или екранни снимки, ако присъстват деца, независимо дали имат разрешение. Няма изключения.

  Когато гостите закъснеят, на домакините е разрешено да:

  • откажат на гостите достъп до срещата в Zoom. Гостите няма да могат да получат възстановяване на средствата съгласно нашите правила за възстановяване на средствата на гостите, но все пак ще могат да оставят отзив. Домакините ще имат възможност да оставят публични отговори на всички отзиви от страна на гостите.

  За да се гарантира поверителността и безопасността на общността ни, домакините не трябва:

  • да събират, да подканват или да насърчават гостите да разкриват информация, която може да послужи за разкриване на самоличността им, или информация за контакт (напр.: имейл адреси, телефонни номера, физически адреси/местоположения);
  • да обсъждат, да подканват или да насърчават другите да обсъждат здравна информация (напр.: дали са били тествани, дали някой от семейството им е болен и т.н.);
  • да се насочват към детска аудитория за изживяването си или да използват дете като домакин или помощник-домакин на изживяването;
  • да позволяват на непълнолетни лица (под 18-годишна възраст) да присъстват на изживяването, без да бъдат придружени от родител или настойник.

  Онлайн изживявания, които не отговарят на някое от горните изисквания, могат да бъдат премахнати от Airbnb.

  Изживяванията с лично присъствие, вече публикувани в Airbnb, не могат да се превърнат в онлайн изживявания. Ако искате да коригирате изживяване с лично присъствие, за да го предложите онлайн, или ако искате да изпратите нова идея за онлайн изживяване, можете да го направите на страницата за онлайн изживявания.

  Тези изисквания могат да бъдат актуализирани, докато продължаваме да се адаптираме към обстоятелствата във всеки регион.

  Получихте ли нужната помощ?
  Не сте домакин на изживяване?
  Изберете друга роля, за да намерите помощта, която е подходяща за вас.