Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Правила относно случаите с уважителни причини и коронавируса (COVID-19)

  Актуализирано на: 1 октомври 2020 г.

  На 11 март Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от коронавируса, известен като COVID-19, за световна пандемия. Оттогава епидемията се разви бързо, като правителствата по света предприеха бързи действия за забавяне на разпространението на COVID-19.

  В следствие на това ние осигуряваме следното обезпечение във връзка с COVID-19 съгласно правилата ни относно случаите с уважителни причини, за да помогнем за защитата на общността ни и да осигурим спокойствие. Моля, следете тази страница за актуализации относно обхвата на правилата.

  Съвет: ако сте гост, можете да намерите опциите за отменяне и за възстановяване на средствата, като отворите страницата с пътувания и изберете своето пътуване — научете как. Ако сте домакин, ще намерите информация на таблото си за настаняване на гости.

  Резюме

  Резервациите за места за престой и изживявания с Airbnb, направени до 14 март 2020 г. включително, с дата на настаняване в рамките на следващите 45 дни, считано от днес, са обхванати от правилата и може да бъдат отменени преди настаняването. Гостите, които отменят, ще разполагат с опции за отменяне и възстановяване на средствата, а домакините могат да отменят, без да им бъде начислена такса или без това да окаже влияние върху статуса им на супердомакини. Airbnb или ще възстанови средствата, или ще издаде кредит за пътуване, който включва всички такси за услугата за обхванатите от правилата отменени резервации. За да направите отмяна съгласно тези правила, ще трябва да потвърдите фактите и/или да предоставите подкрепящи документи за уважителните причини.

  Правилата на домакина за отменяне ще важат както обичайно за резервации, направени след 14 март 2020 г.

  Отменянията ще бъдат обработвани съгласно обхвата за случаите с уважителни причини, който е в сила в момента на подаване, а резервациите, които са вече отменени, няма да се взимат под внимание.

  Ако дадена резервация вече е започнала (моментът на настаняване е отминал) тази уважителна причина вече не важи.

  Прилагат се различни правила за вътрешните резервации в континентален Китай и зарезервациите в Luxe или Luxury Retreats.

  Кои резервации са обхванати от правилата

  Резервации, направени до 14 март 2020 г. включително

  Резервациите за места за престой и изживявания с Airbnb, направени до 14 март 2020 г. включително, с дата на настаняване в рамките на следващите 45 дни, считано от днес, може да бъдат отменени преди настаняването. Това означава, че гостите, които отменят съгласно правилата, ще получат пълно възстановяване на средствата или кредит за пътуване за сумата, която са заплатили (ако се предлага кредит за пътуване). Домакините могат да отменят съгласно правилата, без да заплащат такси и без това да повлияе на статуса им на супердомакини, а Airbnb ще възстанови всички такси за услугата или ще издаде кредит за пътуване за тази сума.

  Резервациите за места за престой и изживявания с Airbnb, направени до 14 март 2020 г. включително, с дата на настаняване в рамките на следващите 45 дни, считано от днес, към момента не са обхванати от правилата за случаите с уважителни причини, свързани с COVID-19. Правилата за отменяне на домакина ще се прилагат както обикновено.

  Ако резервацията вече е започнала (датата на настаняване е отминала), тези уважителни причини не важат.

  Резервации, направени след 14 март 2020 г.

  Резервации за места за престой и изживявания с Airbnb, направени след 14 март 2020 г., няма да бъдат обхванати от правилата ни относно случаите с уважителни причини, освен когато гостите или домакините са заразени с COVID-19. Свързаните с COVID-19 обстоятелства, които не са обхванати от правилата, включват: проблеми и отменяния, свързани с транспорта; съвети за пътуване и ограничения; здравни съвети и карантини; промени в приложимото право; и други разпореждания на държавните органи, като например заповеди за евакуация, затваряне на границите, забрани за краткосрочно отдаване под наем и изисквания за ненапускане на дома. Правилата за отменяне на домакина ще се прилагат както обикновено.

  Правилата ни относно случаите с уважителни причини имат за цел да защитят гостите и домакините от непредвидени обстоятелства, които възникват след резервация. След като Световната здравна организация обяви COVID-19 за световна пандемия, правилата ни относно случаите с уважителни причини вече не се прилагат, тъй като COVID-19 и последиците от него вече не се считат за непредвидени или неочаквани обстоятелства. Когато резервирате, не забравяйте да прегледате внимателно правилата за отменяне на домакина и преценете дали да не изберете опция, която осигурява гъвкавост.

  Как работи

  Ако сте гост, можете да намерите опциите за отменяне и за възстановяване на средствата, като отворите страницата с пътувания и изберете своето пътуване — научете как. Ако сте домакин, ще намерите информация на таблото си за настаняване на гости.

  Актуализации и ресурси във връзка с коронавируса

  В ресурсния център специално сме подбрали статии, които да помогнат на общността ни през този период. Можете да намерите най-актуалната информация относно мерките, които предприемаме във връзка с COVID-19 – от актуализации на правилата до ресурси за домакини и гости.

  Освен това можете да се запознаете с правилата относно случаите с уважителни причини, за да научите кои са обстоятелствата, които са обхванати от тях и не са свързани с COVID-19.

  Приканваме всички членове на общността да проявяват уважение и разбиране и да имат предвид нашите правила за недискриминация, когато общуват с други членове на общността ни.

  Ще продължим да разглеждаме прилагането на тези правила. Моля, следете тази страница за актуализации и нова информация.

  Получихте ли нужната помощ?

  Свързани статии