Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  За да намерите вариантите за отменяне и възстановяване на средствата, изберете резервация от страницата „Пътувания“. Правилата ни относно случаите с уважителни причини важат само за определени резервации. Предоставяме актуална информация на 1-ва и 15-та дата всеки месец.

  Какво трябва да знам за противопожарната безопасност и безопасността при наличие на въглероден оксид, когато пътувам?

  Безопасността и сигурността са задължителни във всеки дом. Насърчаваме домакините да инсталират детектори за дим и въглероден оксид (CO) в помещението си, но също така е важно гостите да бъдат нащрек и да вземат предпазни мерки при всяко пътуване и във всяка ситуация.

  Когато резервирате място в Airbnb, трябва да прегледате информацията за това дали домакинът е съобщил за детектори за дим и въглероден оксид в имота. Ще откриете тези подробности на страницата на обявата в Удобства.

  Детекторите за въглероден оксид не са обичайни в много части на света, затова ви препоръчваме да закупите такъв, който да вземате със себе си, когато пътувате, особено ако за мястото, на което сте отседнали, не е посочено, че разполага с такъв. Ето един пример за преносим детектор за въглероден оксид.

  Информация за безопасност от Американския червен кръст

  Въглеродният оксид (CO) е невидим газ без мирис и цвят, създаден при непълно изгаряне на горива (като например бензин, дърво, въглища, природен газ, пропан, нефт и метан). Може да се произвежда от изгарящи гориво уреди в дома, включително пещи, кухненски печки, водонагреватели и отоплителни уреди, а високите нива на въглероден оксид могат да бъдат фатални. Какво можете да направите:

  • Никога не използвайте генератор, грил, газов котлон или други уреди за горене на бензин, пропан, природен газ или въглища вътре в дома, гаража, мазето или в която и да е частично затворена зона.
  • Дръжте тези устройства на открито, далеч от врати, прозорци и вентилационни отвори, които биха могли да издърпат въглероден оксид вътре в дома.
  • Отварянето на врати и прозорци или използването на вентилатори няма да предотврати натрупването на въглероден оксид в дома. Въпреки че въглеродният оксид не се вижда или подушва, той може бързо да доведе до пълна инвалидност и смърт. Дори и да не можете да подушите изгорели газове, все пак може да сте изложени на въглероден оксид. Ако започнете да се чувствате зле, замаяни или слаби, докато използвате генератор, веднага излезте на чист въздух, не отлагайте.
  • Алармите за въглероден оксид* трябва да се инсталират на централни места на всяко ниво на дома ви и извън спалните помещения, за да гарантират ранно предупреждение за натрупване на въглероден оксид.
  • Батериите трябва да се тестват често и да се подменят при нужда.
  • Ако се задейства аларма за въглероден оксид, излезте бързо на открито място навън или до отворен прозорец или външна врата. Никога не трябва да пренебрегвате алармата за въглероден оксид – газът е смъртоносен и е необходимо да излезете на чист въздух. Обадете се на местните аварийни служби за помощ от място на чист въздух и останете там, докато пристигнат служителите на тези служби, за да ви помогнат.

  Посетете www.redcross.org/homefires за повече информация.

  * При общуването си с глобална аудитория Airbnb често използва термините „аларма“ и „детектор“ като синоними.

  Името, емблемата и материалите, защитени с авторски права, на Американския червен кръст се използват с негово разрешение, което по никакъв начин не представлява одобрение, изрично или косвено, на какъвто и да било продукт, услуга, фирма, мнение или политическа позиция. Логото на Американския червен кръст е регистрирана търговска марка, собственост на Американския национален червен кръст. За повече информация относно Американския червен кръст, моля, посетете: redcross.org.

  Получихте ли нужната помощ?