Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила
Домакин

Отговорно настаняване на гости в България

Можете да прочетете тази статия и на български език.

Събрахме информацията в тази статия, за да помогнем на домакините в Airbnb да се запознаят с отговорностите, свързани с предоставянето на място за престой, както и да предоставим общ преглед на различните закони, наредби и най-добри практики, които може да засягат домакините. Трябва да следвате указанията ни като стандартите при настаняване на гости, и да се уверите, че спазвате законите и другите правила, които важат при вашите конкретни обстоятелства и във вашия регион.

Препоръчваме ви да направите собствено проучване, тъй като тази статия не е изчерпателна и не представлява правен или данъчен съвет. Също така, тъй като не актуализираме тази статия в реално време, проверете всички източници и се уверете, че предоставената информация не е била променена наскоро.

Съдържание

Здраве и чистота

В контекста на здравната криза във връзка с COVID-19 прилагането на подходящи мерки за здраве и безопасност ще бъде в центъра на възстановяването на туристическия сектор. Глобална информация за протокола на Airbnb за по-обстойно почистване може да бъде намерена в общата информация за настаняване на гости в места за отсядане.

Ключови препоръки за почистване

Към началото

Данъци към държавата

Въпросът с данъците е сложна тема. Вашите собствени данъчни задължения може да се различават според конкретните обстоятелства, затова ви препоръчваме да проучите какви са задълженията ви или да се консултирате с данъчен специалист, за да получите по-конкретна информация.

По принцип паричните суми, които печелите като наемодател чрез Airbnb, се считат за облагаеми доходи, които може да бъдат облагани с различни данъци, например данък върху наема, данък върху доходите или ДДС.

Данъчните декларации за България се подават до 30 април всяка данъчна година. Проверете в Национална агенция по приходите, за да разберете дали трябва да декларирате сумата, която печелите като домакин, като тази сума можете да намерите във вашето Справка за приходите на домакина. Също така е добра идея да установите дали имате право на други кредити от държавата, като например данъчни облекчения и освобождаване от данъци.

Безплатно ръководство за данъчно облагане

Искаме да ви помогнем да разберете по-лесно данъчните си задължения като домакин в Airbnb и затова си партнираме с независима счетоводна фирма трета страна, за да предоставим безплатно ръководство за данъчно облагане (достъпно на български и английски), което обхваща общата данъчна информация в България.

Към началото

Наредби и разрешителни

Важно е да сте сигурни, че имате право да отдавате вашия имот под наем. Някои примери за ограничения включват договори, закони и правила на общността. Обърнете се към адвокат или местен орган, за да научите повече за конкретните наредби, ограничения и задължения според вашите обстоятелства.

Можете да използвате общата информация в тази статия като отправна точка за наредбите и разрешителните за отдаване на жилища под наем.

Договорни споразумения и разрешителни

Понякога различни договори за наем, споразумения, строителни разпоредби и местни правила налагат ограничения относно преотдаването или настаняването на гости. Прегледайте договорите, които сте подписали, или се свържете с вашия наемодател, общински съвет или друг орган.

Може да е налице възможност да добавите изменение към договора за наем или към друг ваш договор, в което да се разясняват въпросите, будещи притеснение, задълженията и отговорностите на всички страни.

Ограничения, свързани с ипотека

Ако вашият имот има ипотека (или някаква форма на заем), проверете при заемодателя, за да сте сигурни, че няма ограничения срещу преотдаване или настаняване на гости.

Ограничения, свързани със субсидирано жилищно настаняване

Субсидираните жилища обикновено се дават при установени правила, които забраняват преотдаването на имота без разрешение. Консултирайте се с местната жилищна институция или асоциация, ако живеете в субсидирана жилищна общност и имате интерес да станете наемодател.

Съквартиранти

Ако споделяте дома си с други хора, помислете за сключването на официално споразумение с вашите съквартиранти, което да отразява очакванията. Договорите със съквартирантите може да описват колко често планирате да отдавате под наем, етикет, който наемателите да спазват, дали ще делите приходите и др.

Законодателство на ЕС за защита на потребителите

Съгласно законодателството на ЕС за защита на потребителите, когато предлагате стоки или услуги онлайн, от вас се изисква да предоставите на клиентите си определена информация. Настаняването на гости чрез Airbnb се счита за предоставяне на услуга. Ние разполагаме с информацията и необходимите инструменти, които да ви помогнат да решите дали трябва да се определите като експерт по приемане на гости и да разберете своята отговорност от гледна точна на защитата на потребителите в ЕС.

Злоупотреба

Ще предприемем необходимите действия, ако някой ни уведоми за потенциална злоупотреба. Имаме насоки, които да помогнат на местните власти да докладват за злоупотреба с жилища.

Към началото

Безопасност

Грижим се за безопасността на домакините и техните гости. Можете да помогнете за спокойствието на гостите си с помощта на няколко лесни стъпки, например като им осигурите инструкции за спешни случаи или им обърнете внимание какво може да представлява потенциална опасност.

Информация за контакт при спешни случаи

Включете списък със следните телефонни номера:

 • Местни номера на служби за спешни случаи
 • Номерът на най-близката болница
 • Вашият номер за контакт
 • Резервен номер за контакт (в случай че гостите не могат да се свържат с вас)

Също така е добре да се уверите, че гостите знаят кой е най-добрият начин да се свържат с вас при спешен случай. Можете да комуникирате с гостите и чрез съобщения в платформата на Airbnb като безопасна алтернатива.

Медицински консумативи

Осигурете комплект за първа помощ и информирайте гостите къде е. Проверявайте го редовно, за да можете да заредите консумативите, които са изчерпани.

Противопожарна защита

Ако имате газови уреди, спазвайте приложимите разпоредби за безопасност при работа с газ и се уверете, че имате работещ детектор за въглероден оксид. Осигурете пожарогасител и не забравяйте редовно да го поддържате в изправност.

Изходи

Уверете се, че маршрутът за напускане на сградата в случай на пожар е ясно обозначен. Окачете карта на маршрута, така че да е леснодостъпна за гостите.

Предотвратяване на опасности

Ето няколко начина, по които можете да предотвратите потенциални опасности:

 • Направете щателна проверка на дома си, за да установите зоните, в които гостите биха могли да се препънат или да паднат
 • Отстранете опасностите, които забележите, или ги обозначете ясно
 • Обезопасете всички оголени кабели
 • Уверете се, че стълбите са обезопасени и имат парапети
 • Премахнете или заключете всички предмети, които могат да бъдат опасни за гостите

Детска безопасност

Някои гости пътуват с млади членове на семейството и трябва да знаят дали вашият дом е подходящ за тях. Можете да използвате раздел Допълнителни бележки в Подробности за обявата в акаунта ви в Airbnb, за да посочите потенциалните опасности или че вашият дом не е подходящ за деца и бебета.

Климатичен контрол

Работещите уреди като печки и климатици имат голямо значение за комфорта на гостите по време на престоя им. Има много начини, по които да се уверите, че гостите ви ще се чувстват комфортно:

 • Уверете се, че домът ви има добра вентилация
 • Предоставете инструкции за безопасно използване на отоплителните уреди и климатика
 • Проверете дали термостатът работи правилно и се уверете, че гостите знаят къде се намира
 • Поддържайте уредите в изправност

Ограничаване на броя на гостите

Установете безопасни лимити за заетост. Местните власти може да имат указания за това.

Обратно към началото

Учтивост

Част от дейността на отговорния домакин се състои в това да помогнете на гостите си да разберат най-добрите практики за взаимодействие с общността. Когато разяснявате местните правила и обичаи на гостите си, вие помагате за създаването на приятно изживяване за всички.

Правила на сградата

Ако в сградата ви има общи пространства или споделени удобства, запознайте гостите си с правилата за ползване на тези места.

Вътрешни правила на дома

Можете да включите вътрешните правила на дома в раздел Допълнителни бележки в Подробности за мястото от обявата във вашия акаунт в Airbnb. Гостите обикновено оценяват, когато споделяте предварително очакванията си с тях.

Съседи

Обикновено е добра идея да уведомите съседите си, ако планирате да предоставяте мястото си за престой. Това им дава възможност да споделят с вас евентуалните си притеснения или съображения.

Шум

Гостите правят резервации в Airbnb по много причини, включително ваканции и тържества. За по-гладко протичане на изживяването уведомете предварително гостите си как шумът може да повлияе на съседите.

Ако имате притеснения, че може да има смущения в общността ви, има различни начини, по които можете да ограничите прекомерния шум:

 • Въведете правила за часове за почивка
 • Не допускайте домашни любимци
 • Посочете, че мястото ви не е подходящо за деца или бебета
 • Забранете партитата и допълнителните нерегистрирани гости

Паркиране

Споделете с гостите си всички правила за паркиране за вашата сграда и в квартала. Примери за възможни правила за паркиране:

 • Паркиране само на определено място
 • Да не се паркира в западната част на улицата във вторник и четвъртък поради почистване на улицата
 • Паркирането на улицата е разрешено само от 19:00 до 7:00 ч.

Домашни любимци

Първо проверете правилата на сградата или договора си за наем, за да сте сигурни, че няма ограничения за домашни любимци. Ако позволите на гостите да доведат домашни любимци, те ще оценят информация за добри места, където да разхождат домашния си любимец, или къде трябва да изхвърлят отпадъците. Предложете резервен план, например номера на хотел за домашни любимци наблизо, в случай че домашният любимец на госта не се понрави на съседите.

Поверителност

Винаги уважавайте неприкосновеността на личния живот на гостите. Нашите правила относно устройствата за наблюдение ясно очертават какво очакваме от домакините си, но в някои региони има допълнителни закони и разпоредби, с които трябва да сте запознати.

Пушене

Ако не разрешавате пушенето, ви предлагаме да поставите знаци, които да напомнят това на гостите. Ако разрешавате пушенето, не забравяйте да предоставите пепелници в определените за целта зони.

Обратно към началото

Застраховка

Заедно с вашия застрахователен агент или оператор определете какъв вид задължения, ограничения и покритие са необходими според конкретните ви обстоятелства.

Защита срещу щети при предоставяне на място за престой и застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой

Програмата „AirCover за домакините“ включва защита срещу щети при предоставяне на място за престой и застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой, които ви осигуряват основно покритие за описаните щети и отговорности. Въпреки това те не заместват застраховките на собствениците на жилища, застраховките на наемателите или адекватното покритие на отговорността. Може да се наложи да покриете и други застрахователни изисквания.

Настоятелно насърчаваме на всички домакини да прегледат и да разберат условията на застрахователната си полица. Не всички застрахователни планове покриват щети или загуби на собственост, причинени от гост, резервирал мястото ви за престой.

Научете повече за AirCover за домакините.

Отговорност и основно покритие

Прегледайте застрахователните полици на собственика или наемателя заедно с вашия застрахователен агент или оператор, за да сте сигурни, че мястото ви има адекватно покритие на отговорността и защита на собствеността.

Обратно към началото

Друга информация за домакините

Прегледайте нашия раздел с често задавани въпроси за настаняване на гости, за да научите повече за дейността на домакините в Airbnb.

Обратно към началото

Имайте предвид, че Airbnb няма контрол върху поведението на домакините и се отказва от всякаква отговорност в тази връзка. Неспазването на отговорностите от страна на домакините може да доведе до временно спиране на дейността или премахване от уеб сайта на Airbnb. Airbnb не носи отговорност за надеждността или коректността на информацията, съдържаща се във връзките към сайтове на трети страни (включително връзките към законодателство и разпоредби).

Тази статия помогна ли ви?
Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране