Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  За да намерите вариантите за отменяне и за възстановяване на средствата, отворете таблото си.Резервациите, отговарящи на условията съгласно правилата ни относно случаите с уважителни причини, могат да бъдат отменени преди настаняването, без да получите санкции или това да се отрази на статуса ви на супердомакин.

  Какъв е обещаният жизнен минимум от Airbnb?

  Обещанието за плащане на жизнен минимум е ангажимент от страна на нашите домакини в САЩ да плащат на хигиенистите си справедливо. Жизненият минимум е минималният доход, необходим на някого, за да задоволява основните си нужди и да участва в общността.

  Признаваме, че тези жени и мъже оказват съществена подкрепа на много от нашите домакини и дават възможност на домакините да осигуряват отлично и надеждно гостоприемство на своите гости. За да върнете тази подкрепа, присъединете се към нас в ангажимента да превърнем Airbnb в място, където хигиенистите са признати за ценни членове на нашата общност и се третират с достойнство и уважение.

  Когато на хигиенистите се плаща жизненият минимум, те са по-способни:

  • да издържат себе си и семейството си
  • да извършват последователна, висококачествена работа
  • да си вземат почивка, за да се грижат за себе си или за член на семейството

  Определяне на жизнения минимум в Съединените щати

  Използвахме стандартите наНационалния алианс на домашните работници (NDWA), за да разберем какво означава да се плаща на хигиенистите жизненият минимум. NDWA е водещата асоциация на чистачите, бавачките и домашните работници в цялата страна. По-долу са дадени някои указания за домакините, за да се гарантира, че на хигиенистите се плаща жизненият минимум.

  Когато определяте колко да плащате на хигиенистите си, препоръчваме на домакините да зададат следните въпроси:

  • Хигиенистът самонаето лице ли е? За самонаетите хигиенисти заплащането на минимум 25 щ.д. на час се счита за жизнен минимум. Самонаетите хигиенисти обикновено получават по-високо почасово заплащане от тези, които работят за дадена компания, защото плащат за собствените си по-високи данъци върху доходите, почивни дни, консумативи за почистване и пътуват до и от работа.
  • Хигиенистът нает ли е от фирма за почистване? Минималното заплащане от 15 щ.д. на час се счита за жизнен минимум за хигиенистите, които са наети от фирма, тъй като те могат да получават обезщетения за служители, като здравна, стоматологична и офталмологична осигуровка, платен отпуск и платен семеен отпуск.
  • Какви са реалните обстоятелства около хигиениста? Разходите за живот в даден регион или град, броят на зависимите лица и други фактори ще окажат влияние върху това колко трябва да заработи един хигиенист, за да покрие основните си нужди.
  • Какво е нивото на трудовия опит на хигиениста? Чистачите имат различни нива на умения и опит. Когато решавате какво да плащате на самонает хигиенист, имайте предвид колко дълго лицето е работило като професионален хигиенист и дали то предоставя някакви специализирани услуги, като екологосъобразно почистване

  . В допълнение към минималното възнаграждение, NDWA предложи три други фактора: ясни очаквания, здраве и безопасност и достъп до професионална асоциация, които са важни, за да се превърне дома ви в чудесно място за работа за хигиенистите. За повече указания и за да свържете хигиениста си с NDWA, посетете уеб сайта на NDWA.

  За да приемете ангажимента за гарантиране на жизнен минимум в Airbnb, следвайте тези инструкции , за да покажете на други домакини и гости, че плащате на хигиениста си справедливо.

  Получихте ли нужната помощ?