Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  За да намерите вариантите за отменяне и възстановяване на средствата, изберете резервация от страницата „Пътувания“.Правилата ни относно случаите с уважителни причини важат само за определени резервации.Ако датата за настаняване е след 15 юли, проверете за актуализация отново тук на 15 юни 2020 г.

  Как да подам сигнал за видеоклип за пътуване, който нарушава правилата за съдържание или авторски права на Airbnb?

  If you think a video violates our Content Policy, send an email to airbnbtravelstories@airbnb.com.

  Include a link to the video and explain why you’re reporting it. To help us investigate, choose from one of these options:

  • I did not grant permission to be featured in the video
  • I did not grant permission for my listing to be featured in the video
  • The video includes offensive or vulgar content

  If you’re reporting the video for another reason, please provide an explanation in your email.

  If you think a video violates our Copyright Policy, follow the notice instructions listed in the Policy.

  Получихте ли нужната помощ?