Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  Можете да променяте или отменяте резервации от таблото си. Ако имате въпроси относно сумата от 250 милиона USD за подпомагане на домакини, засегнати от отменяния на резервации, посетете ресурсния център.

  Как мога да отменя резервация като домакин на място за отсядане?

  Note: If you need to cancel your reservation because of the coronavirus (COVID-19), please review our article on options for cancellation.

  To cancel a reservation:

  1. Go to Reservations
  2. Find the reservation you need to cancel
  3. Click the three dots menu  and select Change or cancel to start the cancellation process

  Cancellation penalties

  Canceling a guest's reservation can have serious implications on their trip, so penalties will be applied unless there is an extenuating circumstance.

  Получихте ли нужната помощ?
  Готови ли сте да станете домакин?
  Направете следващата стъпка към спечелването на допълнителни пари с вашия дом.
  Научи повече