Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  За да намерите вариантите за отменяне и възстановяване на средствата, изберете резервация от страницата „Пътувания“.Правилата ни относно случаите с уважителни причини важат само за определени резервации.Ако датата за настаняване е след 15 юли, проверете за актуализация отново тук на 15 юни 2020 г.

  Какви са правилата на Airbnb за оръжия в местата за настаняване от обявите?

  Нашите стандарти и очаквания изискват всички оръжия, които са налични в дадено жилище, да бъдат правилно съхранявани и обезопасени. Ако дадено оръжие е на видно място или може да бъде открито от гостите, домакините са длъжни да посочат наличието му в своите правила на дома. От гостите също се изисква да уведомят и да получат съгласие за всяко обезопасено оръжие преди резервация, за което трябва да използват функцията за изпращане на съобщения.

  Ако не е направено предварително уведомяване за обезопасено оръжие и домакинът или гостът предпочитат да отменят резервацията, Airbnb ще позволи отмяна без санкция.

  Забележка: всички оръжия, налични в дадено жилище, трябва да бъдат обезопасени, независимо дали са били обявени предварително. Лицата, които не следват това поведение, може да бъдат временно отстранени или премахнати от сайта.

  Кое се приема за оръжие

  Всеки механизъм, който може да се използва за изстрелване на летящ предмет, се счита за оръжие. Това включва, но не се ограничава до: стандартни огнестрелни оръжия, въздушни оръжия, устройства за самозащита или възпиращи устройства, като електрошок или лютив спрей, боеприпаси от всякакъв вид, както и имитации на огнестрелни оръжия.

  Приемливи обезопасени места за съхранение

  Заключените кутии или шкафове, както и видимите заключващи устройства са приемливи възможности за съхранение. Обезопасените места за съхранение трябва да гарантират, че достъп до тях имат само упълномощените потребители.

  Получихте ли нужната помощ?