Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  В момента времето за изчакване е по-дълго от обичайното
  Поради коронавируса (COVID-19) понастоящем получаваме голям брой заявки и работим с намален брой служители. Ако вашата резервация е за след повече от 72 часа, моля, свържете се с нас малко преди датата си за настаняване, за да можем да окажем съдействие на нуждаещите се от незабавна помощ. За да промените или отмените дадена резервация, отворете страницата с пътуванията си или своето табло за настаняване на гости.

  Как да подам информация за възникнали уважителни причини?

  Забележка: ако трябва да отмените резервацията си поради коронавируса (COVID-19), моля, прегледайтестатията ни относно опциите за отменяне.

  Как да отмените

  Ако трябва да отмените поради неочаквани обстоятелства, които не зависят от вас:

  1. Запознайте се с нашите правила относно случаите с уважителни причини, за да разберете дали вашият случай попада сред тях
  2. Уверете се, че разполагате с всички необходими документи
  3. Отменете своите резервации на домове или изживяване с Airbnb

  Как става това

  Ако резервацията ви попада в някоя от признатите уважителни причини, ще получите известие, че резервацията отговаря на условията за отменяне без санкции и ще получите пълно възстановяване на средствата, ако сте гост.

  Ако резервацията ви не отговаря автоматично на условията, продължете с отменянето, след коетосе свържете с нас, за да подадете иск. Ще ви разясним следващите стъпки, които ще включват изпращане на необходимата документация и изчакване екипът ни да разгледа случая ви. Исковете трябва да бъдат подавани в рамките на 14 дни след отменянето.

  Получихте ли нужната помощ?