Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Правила относно случаите с уважителни причини

  Забележка: Тази статия не се отнася до случаите, свързани с пандемията от коронавирус (COVID-19). Прегледайте нашата статия относно уважителните причини, свързани с COVID-19, за да научите за обхванатите от правилата свързани с COVID-19 обстоятелства, и по-специално обхвата на ограниченията за резервациите, направени след 14 март 2020 г.

  Тези правила важат за настаняванията преди 19 януари 2021 г. включително. За настаняване след тази дата ще се прилагат актуализираните правила, посочени по-долу.

  В сила до: 19 януари 2021 г.

  Как става това

  Може да сме в състояние да ви възстановим средствата или да премахнем санкциите за отменяне, ако се наложи да отмените резервация поради неочаквани обстоятелства, които са извън вашия контрол. По-долу е даден списък на обстоятелствата, обхванати от нашите правила относно случаите с уважителни причини. Преди да отмените резервация, проверете дали вашият случай е включен в списъка по-долу и дали можете да предоставите необходимата документация.

  Важно е да имате предвид, че отменяния без глоби се осъществяват само при уважителни причини, които настъпват преди официалната дата за настаняване за резервацията ви. Освен това нашите правила относно случаите с уважителни причини не важат за резервации в Luxe или Luxury Retreats, които са предмет на отделни правила за възстановяване на средствата на гостите в Luxe.

  Обстоятелства, които изискват документация

  Смърт на домакин, гост или помощник-домакин, допълнителен гост, близък роднина или болногледач. Ще бъдете помолени да предоставите някой от тези документи:

  • смъртен акт;
  • некролог;
  • статия, в която се посочва името на починалото лице;
  • полицейски доклад;

  неочаквано, сериозно заболяване или нараняване, засягащи домакин или участник в пътуването. Ще бъдете помолени да предоставите становище от лекар, потвърждаващо, че лицето не може да настанява гости или пътува поради неочаквано, сериозно заболяване или нараняване. Становището трябва да бъде с дата след датата, на която е направена резервацията, и да бъде предоставено в рамките на 14 дни след отменянето. Понастоящем, обстоятелства, които са вече известни на потребителя, когато резервира, не се обхващат от нашите правила относно случаите с уважителни причини.

  Задължения, възложени от държавен орган, включително задължения като съдебен заседател, ограничения за пътуване, явявания пред съд и военни операции. Ще бъдете помолени да предоставите копие от официалното уведомление, чиято дата трябва да е след датата, на която е направена резервацията. В уведомлението трябва да се посочва името на лицето, изпълняващо задължението.

  Проблеми с непредвидени имуществени щети, поддръжка и удобства в място от обява в Airbnb, които правят опасно приемането на гости, или които възпрепятстват достъпа на гостите до базови удобства, като например течаща вода. Това не включва планираните ремонти. Ще бъдете помолени да предоставите всички тези документи:

  • доказателство, че проблемът се решава;
  • приблизителна оценка кога ще бъде решен;
  • фактура за извършваните ремонти;
  • снимки на щетите;

  проблеми при транспортиране, които правят невъзможно пътуването до вашата дестинация, включително затваряне на пътища и отмяна на полети, когато няма алтернативни методи на пътуване. Това включва затваряне и отменяне, причинено от природни бедствия, като например земетресения или силни бури. Ще бъдете помолени да предоставите известие за затварянето на пътя или документация от авиокомпанията, че полетът е отменен, и съпровождаща документация, потвърждаваща, че не е възможно да пътувате до вашата дестинация.

  Отменяне на влакове, автобуси или фериботи, когато не е имало алтернативни начини за пътувания в същия ден. Ще бъдете помолени да предоставите документация, която ясно показва, че превозвачът не е извършвал дейност в този ден, като екранна снимка на уеб сайта на компанията или връзка към официално изявление от превозвача.

  Обстоятелства, които изискват специален преглед

  За тези обстоятелства не се изисква документация, но специализираният ни екип ще прегледа всеки случай, за да потвърди, че сте пряко засегнати.

  Резервации за Open Homes, които са отменени. Още информация за Open Homes.

  Природни бедствия, терористична дейност и гражданско/политическо напрежение, които пречат на госта да пътува до или от дестинацията или които правят опасно приемането на гости.

  Епидемии или заболявания, които внезапно засягат даден регион или цяла група хора. Това не включва съществуващи заболявания, които са свързани с дадена област, например малария в Тайланд или треска денга в Хавай. Всички актуализации на правилата ни относно огнищата на болест и обхвата на приложение на тези правила, ще се определят въз основа на съобщения от Световната здравна организация и местните власти.

   Ограничения за пътуване, наложени от правителство, правоприлагаща агенция или военни, които ограничават пътуването до или от местоположението на дадена обява или изживяване.

   Съвети при заплахи за безопасността и сигурността, в чийто обхват попада и мястото от дадена обява или изживяване, или за мястото, от което идва даден гост.

   Прекъсвания на основни комунални услуги, които засягат мястото от обявата или местоположението на изживяването.

   Промени в изискванията за визи или паспорти, които правят невъзможно пътуването до дадена дестинация. Това не включва изгубени документи за пътуване или такива с изтекъл срок.

   Какво да правите след това

   Ако сте потвърдили, че вашите обстоятелствата отговарят на горните изисквания, първо отменете своята резервация за дома или изживяването с Airbnb. Ако резервацията ви попада в списъка с признати случаи с уважителни причини, ще получите известие, че резервацията ви отговаря на условията за отменяне без санкции. Ще получите също и пълно възстановяване на средствата, ако сте гост.

   Ако резервацията ви не отговаря автоматично на условията, продължете с отменянето, след което се свържете с нас, за да подадете иск. Ще ви разясним следващите стъпки, които ще включват изпращане на необходимата документация и изчакване екипът ни да разгледа случая ви. Исковете трябва да бъдат подавани в рамките на 14 дни след отменянето.

   Забележка: Правилата относно случаите с уважителни причини по-долу се прилагат за всички настанявания след 20 януари 2021 г. включително. За всички настанявания преди 20 януари 2021 г. съществуващите гореописани правила ще продължат да се прилагат. Прилагането на тези правила по отношение на COVID-19 няма да се промени, когато новите правила влязат в сила на 20 януари 2021 г., и повечето обстоятелства, свързани с COVID-19, ще продължат да бъдат изключвани.

   Правила относно случаите с уважителни причини

   В сила от: 20 януари 2021 г.

   Общ преглед

   Тези правила относно случаите с уважителни причини обясняват как се обработват отменянията, когато непредвидени събития извън вашия контрол възникнат след резервацията, и правят невъзможно или незаконно завършването на резервацията ви. Настоящите правила важат както за резервации за настаняване, така и за изживявания.

   Когато тези правила позволяват отменяне, те стават водещи и имат предимство пред правилата за отменяне на резервацията. Гостите, засегнати от събитие, попадащо в обхвата на настоящите правила, могат да отменят резервацията си и в зависимост от обстоятелствата да получат възстановяване на средства в брой, кредит за пътуване и/или друго възнаграждение. Домакините, които са засегнати от събитие, обхванато от настоящите правила, могат да отменят без неблагоприятни последици, но в зависимост от обстоятелствата календарите им могат да бъдат блокирани за датите на отменената резервация.

   Какви събития са обхванати

   Тези правила използват термина „събитие“, за да се позоват на следните ситуации, които възникват след резервацията, не са предвидени по време на резервацията и предотвратяват или забраняват законно завършването ѝ.

   Промени в държавните изисквания за пътуване. Неочаквани промени във визовите или паспортните изисквания, наложени от държавна агенция, които възпрепятстват пътуването до местоназначението. Това не включва изгубени документи за пътуване или други лични обстоятелства, свързани с разрешението за пътуване на госта.

   Обявени извънредни ситуации и епидемии. Официално обявени от държавните власти местни или национални извънредни ситуации, епидемии, пандемии и извънредни ситуации, свързани с общественото здраве. Това не включва заболявания, които са ендемични или често свързани с дадена област, например малария в Тайланд или треска денга в Хавай.

   Официални ограничения за пътуване. Ограничения за пътуване, наложени от държавна агенция, които възпрепятстват или забраняват пътуването до, престоя или връщането от местоположението на мястото от обявата. Това не включва необвързващи съвети за пътуване и подобни официални указания.

   Военни и други враждебни действия. Война, военни действия, нашествия, гражданска война, тероризъм, експлозии, бомбардировки, недоволства, протести, бунтове, граждански безредици и граждански размирици.

   Природни бедствия. Природни бедствия, стихийни природни бедствия, мащабни прекъсвания на основни комунални услуги, изригвания на вулкани, цунами и други тежки и необичайни метеорологични събития. Това не включва метеорологични или природни условия, които са достатъчно чести, за да бъдат предвидими в конкретното местоположение – например урагани, възникващи по време на сезона на ураганите във Флорида.

   Какво не се покрива

   Всичко останало. Настоящите правила позволяват отменяне само за описаните по-горе събития. Всичко друго е изключено. Примерни ситуации, в които тези правила не позволяват отменяне, включват: неочаквано заболяване, болест или нараняване; задължения по закон, като например явяване като съдебен заседател, явяване пред съд или военни задължения; съвети за пътуване или други държавни разпоредби (които са приблизително със силата на забрана или строго ограничение за пътуване); отменяне или пренасрочване на събитието, за което е направена резервацията; и проблеми при транспортиране, които не са свързани с покрито събитие, като затваряне на пътища, както и отменяне на полети, влакове, автобуси и фериботи. Ако отмените резервация в тези случаи, възстановената сума ще бъде определена от правилата за отменяне, които важат за резервацията.

   Какво да направите след това

   Ако ви уведомим или публикуваме информация, потвърждаваща, че тези правила се прилагат за вашата резервация, моля, следвайте инструкциите за отменяне, които предоставяме. Когато ви уведомим или публикуваме информация за това как се прилагат тези правила, би трябвало да можете да отмените съгласно тези правила, като отворите страницата си „Пътувания“ и отмените засегнатата резервация. Ако смятате, че тези правила важат за резервацията ви, но не сме ви уведомили или публикували информация за събитието, свържете се с нас, за да отмените резервацията си. Във всички случаи трябва да сте готови да предоставите документация, която показва как събитието се е отразило на вас или на резервацията ви.

   Ако имате въпроси, свържете се с нас.

   Други неща, които трябва да знаете

   Тези правила важат за всички резервации с дата на настаняване, която съвпада с датата на влизане в сила или е след нея. Тези правила не важат за резервации в Luxe, които са предмет на отделни правила за възстановяване на средствата на гостите в Luxe.

   Получихте ли нужната помощ?
   Свързани статии