Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  За да намерите вариантите за отменяне и възстановяване на средствата, изберете резервация от страницата „Пътувания“.Правилата ни относно случаите с уважителни причини важат само за определени резервации.Ако датата за настаняване е след 15 юли, проверете за актуализация отново тук на 15 юни 2020 г.

  Какви са стандартите и очакванията на Airbnb?

  За да поддържаме безопасността и доверието в общността си, публикувахме нашите стандарти и очаквания за всички домакини и пътуващи.

  Разработихме тези стандарти въз основа на богатия си опит в общността на Airbnb. Тези стандарти имат за цел да обединят съществуващите ни правила в единна рамка, която ще помогне на членовете на общността на Airbnb да разбират по-добре какво да очакват от нас и какво ние очакваме от тях.

  Как ще се прилагат стандартите?

  Всяко решение за прилагане на стандартите е получено в резултат от внимателна и подробна работа на екип от експерти, посветени на това да се гарантира, че вземаме правилните решения. Ответните ни действия при нарушения на тези правила както досега, така и занапред, ще се основават на сериозността на проблема. Ще се стремим да вземаме предвид обстоятелствата във всяка ситуация, когато постигаме решение за прилагане на стандартите, но имаме ограничена свобода за ответна реакция при сериозни нарушения на правилата.

  Какво мога да направя, ако не приемам дадено решение?

  Екипите ни, отговарящи за прилагане на стандартите, се състоят от отдадени на работата си професионалисти, но които все пак са хора. Така че в редки случаи решенията за прилагане на стандартите може да бъдат неправилни. Ако не сте съгласни с взетото от нас решение, можете да се свържете с нас и ние внимателно ще преразгледаме решението. Определенията на самите стандарти и очаквания не подлежат на преразглеждане.

  Стандартите ще се променят ли с течение на времето?

  Ние не спираме да се учим и развиваме и стандартите и очакванията ни ще се променят във времето. Не забравяйте да прегледате стандартите, ако имате въпроси относно конкретна ситуация.

  Получихте ли нужната помощ?
  Готови ли сте да станете домакин?
  Направете следващата стъпка към спечелването на допълнителни пари с вашия дом.
  Научи повече