Пропускане към съдържанието
  Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати
  Актуализация във връзка с COVID-19
  Ако плановете ви за пътуване са се променили поради COVID-19, можете да променяте или отменяте резервации от страницата си за пътувания.

  Какви са изискванията за резервация в Airbnb?

  Молим всички, които използват Airbnb, да ни предоставят малко информация, преди да резервират в Airbnb. Гостите трябва да попълнят тази информация изцяло, преди да могат да направят заявка за резервация. С помощта на тази информация се гарантира, че домакините знаят кого да очакват и как да се свържат с гостите.

  Изискванията на Airbnb за гостите включват:

  • пълно име;
  • имейл адрес;
  • потвърден телефонен номер;
  • уводно съобщение;
  • съгласие с вътрешните правила на дома;
  • информация за плащане.

  Препоръчваме на гостите да имат профилна снимка, но това не е задължително. Домакините няма да виждат истинските имейл адреси на гостите, дори след като те са резервирали. Вместо това домакините ще виждат временен имейл адрес в Airbnb, от който съобщенията им ще се препращат до гостите.

  Някои домакини може също да поискат гостите да предоставят документ за самоличност, преди да резервират помещението им.

  Свързани статии

  Получихте ли нужната помощ?