Предложете подслон на нуждаещите се в подкрепа на Airbnb.org

Airbnb.org предлага временни жилища на хора, засегнати от криза. За да започнете да предлагате престой в подкрепа на Airbnb.org, влезете в акаунта си в Airbnb.
Не сте домакин в Airbnb?
Регистрирайте се като домакин на безплатни престои в подкрепа на Airbnb.org.