Предложете подслон на нуждаещите се в подкрепа на Airbnb.org

Домакините по програмата Airbnb.org предлагат престои за спешно настаняване на хора, засегнати от криза. За да започнете да предлагате престой в подкрепа на Airbnb.org, влезете в акаунта си в Airbnb.
Не сте домакин в Airbnb?
Регистрирайте се като домакин в подкрепа на Airbnb.org.