Чувството за принадлежност е в основата на нашата същност.

Няма чувство за принадлежност без многообразие и приобщаване. За да създадем свят, в който хората могат да бъдат вкъщи навсякъде, трябва да предприемем реални стъпки за създаване на работно място, в което всички се чувстват добре дошли и тяхното мнение се чува.

Пол в Airbnb – целия свят

Пол в Airbnb – целия свят

2018

2017


Пол в Airbnb – САЩ

Пол в Airbnb – САЩ

2018

2017


Раса и етническа принадлежност в Airbnb – САЩ

Раса и етническа принадлежност в Airbnb – САЩ

Лидерството се определя като ниво 11 или по-високо, с поне един пряк ръководител, който не е временно назначен, външен изпълнител или стажант.**
Като „технически“ се определят екипите, работещи в областта на инженерството, продуктите, проектирането, науки за данните (анализите) и информационните технологии. Без да се включват асистентите и координаторите на екипи.**
Към инженерите спадат всички, които са включени в инженерните ни екипи. Без да се включват асистентите и координаторите на екипи.**

Able@

Able@ е група за служители с различни видове способности (и увреждания) – видими, невидими и всякакви други, както и наши съюзници. Able@ има за цел да сплоти членовете си и да им осигури възможности, като в същото време се застъпва за повишаване на осведомеността и подобряване на условията за настаняване за нашите уникални нужди.

AirPride@

Мисията на AirPride@ е да запази Airbnb като невероятно място за работа на представителите на ЛГБТИ общността. Планираме социални събития, доброволчески дейности, насочени към ЛГБТИ общността, и работим за образоване на по-голямата част от служителите чрез събития като мирното шествие Pride и вътрешни образователни панели.

Asians@

Asians@ е колектив от групи на народите и културите от азиатските и тихоокеанските острови, който предоставя пространство за подкрепа и застъпничество. Стремим се да гарантираме, че всички членове изпитват чувство за принадлежност към Airbnb както в самата компания, така и в нашата глобална общност от домакини и гости.

Black@

Black@ се стреми да гарантира, че всички членове имат усещане за принадлежност към Airbnb. Осигуряваме безопасно място за срещи на служителите и съюзниците на Black, където те могат да обсъждат расовото и етническото многообразие при дейностите по набиране и задържане на служителите и свързаните с общността дейности в Airbnb.

Foreignairs@

Foreignairs@ приветства разнообразния произход на служителите на Airbnb. Приветстваме имигрантите и местните жители в нашата общност от служители да се обединяват и споделят своя опит, ресурси и истински глобалните възможности да имат чувство за принадлежност навсякъде по света.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ приветства сходствата и различията, които нашата култура може да предложи. Стремим се да образоваме, развиваме и подкрепяме нашите латиноамерикански общности чрез доброволчески мероприятия, празненства, лекции и възможности за популяризиране.

Natives@

Групата Natives@ е създадена, за да даде силен глас на коренното население на Северна Америка, инуитите и аборигените в общността на Airbnb. Поддържаме своите различни култури живи, като насърчаваме осведомеността и взаимното приемане и насърчаваме чувство на гордост във всички, които споделят това наследство.

Nerdettes@

Nerdettes@ е група за жените в инженерството, науката за данните и ITX! Ние сме домакини на редовни срещи, на които споделяме опита си и се подкрепяме взаимно в премахването на пречките пред успеха на всички. Присъединете се към нас на месечния ни обяд и се представете пред общността!

Parents@

Parents@ е група за подкрепа за служителите с деца, която е посветена на изграждането на здравословна култура за родителите и техните семейства. Споделяме идеи за грижите за децата, образованието, родителството, пътуването с деца, връщането на работа след раждане и др.

Tribe@

Tribe@ започна като група за всеки, който се интересува от еврейския живот и култура в Airbnb, и се разрасна до място, на което всеки може да сподели своята религиозна и етническа култура с общността от служители на Airbnb. Срещаме се, за да споделяме ресурси и опит, както и да отбелязваме важни събития и постижения!

Veterans@

Veterans@ приветства приноса и жертвите на ветераните от армията. Подкрепяме каузите на ветераните във вътрешен план и в глобалната общност, в т.ч. наемането на ветерани в Airbnb и подкрепата за семействата на военни, военнослужещите с увреждания и ранените военнослужещи, както и ветераните.

Women@

Групата Women@ Airfinity е безопасно място за всички жени в Airbnb и за тези, които ги подкрепят. Отдадени сме на поддържането на отворена общност за дискусии относно предизвикателствата, пред които са изправени жените в областта на технологиите, и възможностите за подкрепа за наставничество и лидерство в Airbnb.