Разнородната ни глобална общност прави Airbnb възможна

Изграждането на приобщаваща платформа за всички домакини и гости е най-голямата ни цел и ние винаги работим за подобряването й. 

В центъра на нашата мисия е идеята, че хората са добри в своята същност и всяка общност е място, където можете да принадлежите. Искрено вярвам, че [дискриминацията] е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени като компания. Това е същността на това, което сме, и ценностите, които отстояваме.
Брайън Чески
Брайън Чески
Изпълнителен директор, съосновател на Airbnb

Дискриминацията няма място в нашата платформа
От надуваемия дюшек в апартамента на основателите ни до глобална общност от милиони, Airbnb непрекъснато расте, както и нашата отговорност да гарантираме, че домакините и гостите могат да използват платформата ни, без да се сблъскват с предразсъдъци или дискриминация. Винаги се стремим към по-добро и сме благодарни за възможността да слушаме и да се учим от нашата общност.
През 2016 г. помолихме Лора Мърфи, бивш ръководител на Законодателната агенция на Американския съюз за граждански свободи във Вашингтон, да извърши преглед на всеки аспект на многообразието и приобщаването в платформата Airbnb. След месеци на изследвания и сътрудничество публикувахме доклад и приканваме всички членове на нашата общност да го прочетат.
Благодарение на рецензията на Лора и участието на много екипи тук в Airbnb, обявихме редица актуализации. Нашият нов ангажимент към общността, по-стабилните правила за недискриминация и сформирането на постоянен екип за борба с предразсъдъците, като същевременно се насърчава многообразието, са само някои от стъпките, които предприемаме за борбата с предразсъдъците. Приносът на глобалната ни общност беше от решаващо значение за този доклад и за развитието на тези инициативи. Тази работа е само началото на постоянния ни ангажимент за справяне с тези предизвикателства и с нетърпение очакваме да споделим повече новини, партньорства и ресурси тук.

Домакините и гостите ни проправят нов път
Винаги работим за създаването на по-добра платформа и колективните усилия на нашите домакини, гости и глобална общност са тези, които правят възможно всяко изживяване в Airbnb. Вярваме, че трябва да празнуваме тези истории и да споделяме как ни вдъхновяват да преосмислим какво означава да принадлежиш, докато работим по-усилено за прекратяване на дискриминацията.

Всеки домакин трябва да има достъп до инструменти за успех
От управлението на календари и комуникации до посрещането на гости в домовете си – домакините ни работят усилено, за да улеснят невероятните пътувания и човешки връзки. Тук сме, за да подкрепим упоритата работа с ресурси и да помогнем на домакините.

Разбиране на предубежденията и чувството за принадлежност

Един от начините да се борим с дискриминацията е чрез обучение за подсъзнателни предразсъдъци. За да помогнем на нашите членове да разберат дискриминацията и предразсъдъците, които я причиняват, създадохме този набор от инструменти, изследващи предразсъдъци и други фактори, които влияят на решенията на хората, дори и без тяхно знание.

Съвместно предприемане на действия

Airbnb Citizen се застъпва за напредък, като работи заедно с нашата глобална общност. Това е мястото, където споделяме инструменти за обучение и застъпничество, идеи от водещи мислители, новини за статуса на споделяне на дома и начини за предприемане на действия.

Помагаме на домакините да създадат чувство на принадлежност

Споделеното разбиране е от съществено значение за изграждането на по-гостоприемни и приобщаващи изживявания в Airbnb. Разширеният ни Помощен център има отговори на много въпроси от реалния свят относно правилата ни за недискриминация.

Искаме да се свържете с нас

Вдъхновени сме от жизнеността на нашия Център на общността, където домакините споделят истории и идеи помежду си, които ни радват и ни мотивират да изградим по-добра платформа. Споделете опита си в създаването на връзка с хората и разпалете дискусия.

Вярваме в подкрепата на промяната чрез партньорства както вътре, така и извън Airbnb
Напредъкът има най-голямо въздействие, когато организации със споделени ценности работят заедно, за да служат на своите общности. Ето няколко от нашите външни партньорства, които насърчават открита дискусия и издигат различни гласове на глобално и местно равнище.
Нашето работно място е неразделна част от общността на Airbnb
Airbnb наистина се захранва от хора – както нашите домакини, така и гостите по целия свят, и вътрешната общност от служители и бизнес партньори оформят начина, по който работим и растем. Вярваме, че многообразието е от съществено значение за изграждането на свят, в който всеки може да почувства, че принадлежи, и предприемаме действия за прекратяване на дискриминацията и изграждане на по-приобщаваща компания. Ангажирани сме с прозрачност, докато работим за превръщането на Airbnb в работно място, в което всички се чувстват добре дошли и техните гласове се чуват.
Наемане и приобщаване в Airbnb