Разнородната ни глобална общност прави Airbnb възможна

Изграждането на приобщаваща платформа за всички домакини и гости е най-голямата ни цел и ние винаги работим за подобряването й. 
Разбиране на предубежденията и чувството за принадлежност

Един от начините да се борим с дискриминацията е чрез обучение за подсъзнателни предразсъдъци. За да помогнем на нашите членове да разберат дискриминацията и предразсъдъците, които я причиняват, създадохме този набор от инструменти, изследващи предразсъдъци и други фактори, които влияят на решенията на хората, дори и без тяхно знание.

Съвместно предприемане на действия

Airbnb Citizen се застъпва за напредък, като работи заедно с нашата глобална общност. Това е мястото, където споделяме инструменти за обучение и застъпничество, идеи от водещи мислители, новини за статуса на споделяне на дома и начини за предприемане на действия.

Помагаме на домакините да създадат чувство на принадлежност

Споделеното разбиране е от съществено значение за изграждането на по-гостоприемни и приобщаващи изживявания в Airbnb. Разширеният ни Помощен център има отговори на много въпроси от реалния свят относно правилата ни за недискриминация.

Искаме да се свържете с нас

Вдъхновени сме от жизнеността на нашия Център на общността, където домакините споделят истории и идеи помежду си, които ни радват и ни мотивират да изградим по-добра платформа. Споделете опита си в създаването на връзка с хората и разпалете дискусия.