Места за престой на лица от първа линия, оказващи помощ в борбата с COVID-19

Какво представляват местата за престой на лица от първа линия?

Чрез Airbnb.org домакините могат да предложат място за отсядане на лица, оказващи помощ в борбата с COVID-19, които трябва да бъдат по-близо до работното си място или на безопасно разстояние от семействата си.

Какво представляват местата за престой на лица от първа линия?

Чрез Airbnb.org домакините могат да предложат място за отсядане на лица, оказващи помощ в борбата с COVID-19, които трябва да бъдат по-близо до работното си място или на безопасно разстояние от семействата си.

За кого са предназначени?

Местата за настаняване от първа линия са достъпни за лица, оказващи помощ, които са свързани с един от партньорите с нестопанска цел на Airbnb.org и се нуждаят от място за отсядане.

За кого са предназначени?

Местата за настаняване от първа линия са достъпни за лица, оказващи помощ, които са свързани с един от партньорите с нестопанска цел на Airbnb.org и се нуждаят от място за отсядане.

Как да помогнете

Интересувате ли се от настаняването на лица, оказващи помощ в борбата с COVID-19? Трябва да сте настоящ домакин в Airbnb, който може да предложи цяло място за настаняване.

Как да помогнете

Интересувате ли се от настаняването на лица, оказващи помощ в борбата с COVID-19? Трябва да сте настоящ домакин в Airbnb, който може да предложи цяло място за настаняване.

Отговори на въпросите ви

Научете повече за програмата и как да настанявате лица, оказващи помощ в борбата с COVID-19.

Места за престои за лица от първа линия и Airbnb.org

Програмата за престои на лицата от първа линия става част от Airbnb.org – организация с нестопанска цел, регистрирана по член 501, буква „в“, точка 3, чрез която се улеснява споделянето на дадено място и ресурси по време на криза.