Пропускане към съдържанието

Свържете се с посланик на Airbnb, за да започнете

Посланиците са опитни домакини, които са правили всичко. След като се свържете, те могат да отговорят на въпросите ви и да помогнат за създаването на обявата ви.

Как става това

Регистрирайте се безплатно

Просто трябва да бъдете съвсем нов домакин и да предлагате цяло място за гости

Получаване на персонализиран съвет

Вашият посланик може да адаптира помощта си въз основа на това, което искате да постигнете

Постигнете успех заедно

Посланиците ви може да спечелят пари, когато получат първата ви резервация, което означава, че имат интерес от това вие да бъдете успешни

Запознайте се с някои посланици

Теди
  • Посланик на Airbnb
  • Настанява гости от 5 години
Ребека
  • Посланик на Airbnb
  • Настанява гости от 4 години
Марк
  • Посланик на Airbnb
  • Настанява гости от 3 години

Посланиците са опитни домакини

Посланикът има богат опит и силно желание да помага на нови домакини. Всички посланици имат:
Спечелихте титлата „Супердомакин“, която се дава на домакините ни с най-висока оценка
Настанени гости от над 80 резервации
Получени над 30 петзвездни отзива от гости

Ние сме на разположение, за да ви свържем с посланик

Трябва само да влезете в акаунта си или да създадете акаунт, ако сте нов потребител в Airbnb