Airbnb 2022
Лятно издание

Новият Airbnb за нов свят на пътувания

Два реда снимки на красиви места, показващи домове от категориите на Airbnb „Замъци“, „В пустинята“, „Дизайнерски места“, „Близо до плажове“ и „В селска местност“. Една от обявите е на екран на мобилен телефон, което демонстрира как обявите ще се показват в приложението на Airbnb.

Хората вече разполагат с повече гъвкавост, когато планират пътуване. За да им помогнем да се възползват от тези нови възможности, извършихме най-голямата промяна по платформата от 10 години насам, включваща напълно нов начин за търсене, подобрени условия за по-продължителен престой и несравнимо ниво на защита.

Нов начин за търсене

Представяме ви изцяло нов дизайн с фокус върху категориите в Airbnb, който да помогне на гостите ни лесно да опознаят света на Airbnb и да открият места, за които не биха и помислили.

Отворен лаптоп и мобилен телефон показват новата начална страница на Airbnb, на която има снимки от обяви от категория „Дизайнерски места“ в Airbnb. Ред от икони в горната част на страницата показват различните категории, които гостите могат да разгледат.

Категории в Airbnb. Създадени за търсене на уникални места.

Нашите домакини предлагат милиони уникални домове по целия свят. Категориите в Airbnb представляват специално подбрани колекции, като над 50 категории групират домовете според техния стил, местоположение или дейности в близост. Категориите включват:

Представяме ви категорията „Дизайнерски места“

Гостите вече могат лесно да открият над 20 000 места, избрани заради култовата им архитектура и интериор, включително шедьоври на архитекти като Франк Лойд Райт и Льо Корбюзие.

Решетка с култови места от категория „Дизайнерски места“ в Airbnb. Включени са домове, проектирани от Франк Лойд Райт, Льо Корбюзие и Уилям Търнбул.
Франк Лойд Райт
Домакин: Марика
Решетка с култови места от категория „Дизайнерски места“ в Airbnb. Включени са домове, проектирани от Франк Лойд Райт, Льо Корбюзие и Уилям Търнбул.
Льо Корбюзие
Домакин: Елоди
Решетка с култови места от категория „Дизайнерски места“ в Airbnb. Включени са домове, проектирани от Франк Лойд Райт, Льо Корбюзие и Уилям Търнбул.
Архитектура на Таалман
Домакин: Линда
Решетка с култови места от категория „Дизайнерски места“ в Airbnb. Включени са домове, проектирани от Франк Лойд Райт, Льо Корбюзие и Уилям Търнбул.
Robert Nichol & Sons
Домакин: Дейгит
Решетка с култови места от категория „Дизайнерски места“ в Airbnb. Включени са домове, проектирани от Франк Лойд Райт, Льо Корбюзие и Уилям Търнбул.
Стивън Хол
Домакин: Сара
Решетка с култови места от категория „Дизайнерски места“ в Airbnb. Включени са домове, проектирани от Франк Лойд Райт, Льо Корбюзие и Уилям Търнбул.
Уилям Търнбул-младши
Домакин: Миджу
Решетка с култови места от категория „Дизайнерски места“ в Airbnb. Включени са домове, проектирани от Франк Лойд Райт, Льо Корбюзие и Уилям Търнбул.
Cameron Anderson Architects
Домакини: Рик и Стеф
Решетка с култови места от категория „Дизайнерски места“ в Airbnb. Включени са домове, проектирани от Франк Лойд Райт, Льо Корбюзие и Уилям Търнбул.
Рикардо Бофил
Домакин: Ханс

Как създаваме категориите в Airbnb

Подбрани измежду 6 милиона обяви

Домакините в Airbnb предлагат най-голямата колекция от уникални домове в света – от къщи на дървета до къщички – в над 100 000 града в 220 държави.

Анализ чрез машинно самообучение

Оценяваме местата от обявите в Airbnb, като използваме технологии с машинно самообучение, за да анализираме заглавия, описания, отзиви от гости, надписи на снимки и други данни.

Подбрани от Airbnb

Екипът на Airbnb за подбор преглежда обявите и ръчно избира снимките. След това всяка категория преминава през окончателна проверка за съответствие с изискванията и качество на снимките.

Представяме ви разделени престои

Все повече хора пътуват по-дълго от всякога. За да им предоставим още повече възможности, когато планират, създадохме разделени престои – новаторска функция, която разделя пътуването между две отделни места. Така гостите могат да намерят средно 40% повече обяви, когато търсят такива по-продължителни престои.

Улеснено търсене на дълги престои

Екранът на мобилен телефон показва разделен престой. На екрана пише: „Разделете времето на престоя си между Норебро и Гамелхолм“ и е показана цената за пътуването. Отдолу има две снимки на домовете. Снимка на жилище в кв. „Норебро“ показва трапезария с голям черен шкаф и модерен полилей. Снимката на мястото в кв. „Гамелхолм“ показва друга трапезария, осветена от голяма капандура. Всяка снимка има надпис с датите, от които става ясно, че гостът ще прекара 12 дни в „Норебро“ и 18 дни в мястото в „Гамелхолм“.

Два места в една дестинация

Когато гостите търсят по-продължителни престои в една и съща дестинация, ще предложим опцията да разделят пътуването си между две различни места в района.

Екранът на мобилен телефон показва разделен престой от категорията „До национален парк“. На екрана пише: „Разделете времето си между Зайон и Големия каньон“ и е показана цената на предложеното пътуване. Отдолу има две снимки една до друга. Снимката на мястото до Зайон показва просторна осветена палатка под нощното небе. Снимката на мястото до Големия каньон показва открит басейн с изглед към планината. Всяка снимка има надпис с датите, от които става ясно, че гостът ще прекара 4 дни в мястото до Зайон и 3 дни в мястото до Големия каньон.

Две места от една категория

Разделените престои се предлагат в 14 различни категории, сред които „Къмпинги“, „До национален парк“, „В райони за сърф“ и др., така че гостите могат да се насладят на подобни домове или дейности на две места. Например гост, който разглежда категорията „До национален парк“, може да открие разделен престой, предлагащ едно място близо до Зайон и друго до Големия каньон.

Бързо търсене и лесно резервиране

Екранът на мобилен телефон показва разделен престой. На екрана пише: „Отседнете в Рома Норте и Ла Кондеса“ и е показана цената на пътуването и снимки на два ярки и пъстри, но различни вътрешни двора в Мексико Сити. Отдолу има бутон с надпис „Карта“.

Интелигентно комбиниране

Комбинираме две места, съобразявайки се с местоположението, удобствата и типа им.

Екранът на мобилен телефон показва карта на Мексико Сити. Двата дома, които са показани на предишния екран, са обозначени с черни икони, представящи датите на всеки престой. Извита черна линия показва близкото разположение на домовете един до друг. Допълнително изображение показва отново двата пъстри двора в местата за този разделен престой.

Анимирани карти

Разделените престои са свързани на картата с анимация, която ясно показва разстоянието между двете места и последователността на престоите.

Екранът на мобилен телефон показва изображение на мястото в Рома Норте, както и съответната информация за резервацията. В долната част на екрана има подканящ бутон „Резервирайте“.

Улеснено резервиране

След като избере разделен престой, гостът трябва само да следва напътствията, за да резервира последователно и двете места.

Несравнимо ниво на защита

AirCover е цялостна безплатна защита при пътуване, която дава на гостите ни спокойствието, че ако нещо се обърка, ще получат помощ от нас.

AirCover
Цялостна защита при пътуване. Винаги включена безплатно. Само в Airbnb.

AirCover осигурява на гостите четири вида защита при всеки престой

Гаранция за защита на резервацията

В редките случаи, когато домакинът трябва да отмени резервация до 30 дни преди настаняването, ще намерим на гостите подобно или по-добро място или ще им възстановим средствата.

Гаранция за настаняване

Ако гостът не може да се настани и домакинът не може да разреши проблема, ще му намерим подобно или по-добро място за периода на първоначалния престой или ще му възстановим средствата.

Гаранция за точност на обявата

Ако по време на престоя си гостът установи, че мястото не отговаря на описанието в обявата (например хладилникът не работи и домакинът не може да го поправи или в жилището има по-малко спални от обявените), гостът ще разполага с три дни, за да подаде сигнал за проблема, а ние ще му намерим подобно или по-добро място или ще му възстановим средствата.

Денонощна линия за безопасност

Ако в даден момент от престоя си гостът не се чувства в безопасност, ще има денонощен приоритетен достъп до специално обучени служители по безопасността.

Намерете подробна информация за това как AirCover защитава всички резервации на гостите, както и съответните изключения. Ако сте домакин, научете повече за това какво означава за вас AirCover.

Само в Airbnb всеки гост получава AirCover

Airbnb
Конкуренти
Гаранция за защита на резервацията
Гаранция за настаняване
Гаранция за точност на обявата
Денонощна линия за безопасност

Предимства на AirCover в сравнение с пълните застраховки, предлагани безплатно от нашите основни конкуренти.

Специално обучен екип, готов да намери решение

Два мобилни телефона един до друг, като този отляво показва съобщенията от разговор между гост на Airbnb и член на екипа на AirCover. Членът на екипа обяснява, че е намерила 5 нови места за престой, подобни на първоначалната резервация на госта. Гостът отговаря, че е успяла да резервира мястото от обявата „Дървена колиба в Анкъридж“. Телефонът вдясно показва първите два дома, запазени в „Желания“. Първата снимка показва слънчева и приветлива всекидневна в дървена колиба в Анкъридж, Аляска. Вижда се и горната част на следващата обява.

Специално обучен екип, готов да намери решение

Функцията AirCover е интегрирана директно в приложението и уеб сайта на Airbnb, което улеснява гостите да се свържат със служител по всяко време, за да разрешат проблемите бързо. За целите на AirCover създадохме екип от специално обучени служители, които да оказват помощ при повторно резервиране в последния момент, и направихме денонощната линия за безопасност достъпна на още повече езици.